Blogg

Sida 2

När behöver jag en revisor?

13 apr 2020

Vad gör en revisor och när kan man behöva en sådan till hjälp? Kika vidare här nedan för att få veta mer om vad en revisor gör och när man kan komma att behöva en sådan.

Om man har svårt att veta ifall man är i behov av en revisor eller inte, så kan man fundera över följande olika saker innan man bestämmer sig för om man behöver en eller inte. Har man ett aktiebolag som är publikt, så kommer man att vara i behov av en revisor som sköter ekonomin åt en. Men om man istället har ett relativt nystartat privat bolag, så kan man själv välja ifall man behöver en revisor eller inte. Banker och andra finansieringsrörelser behöver alltid ha en revisor, det är de skyldiga till och har därmed inget val i den frågan. Det tredje som gäller är att om man har bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, så behöver man också ha en revisor.

Viktigt att tänka på

Om man uppfyller vissa andra kriterier så bör man också skaffa sig en revisor. Det är ifall det finns fler än tre anställda, man har mer än tre miljoner i nettoomsättning eller har mer än en och en halv miljon i balansomslutning. Är det så att man uppfyller något eller några av dessa kriterier så måste man ha en revisor som har hand om den ekonomiska biten i företaget. Man måste alltså inte ha en revisor ifall företaget inte uppfyller någon av dessa punkter eller om man bara uppfyller en av dem.

Ideell eller godkänd revisor

En revisor är en tjänsteman som genom revision verifierar den förekommande bokföringen som finns i företaget eller organisationen. En revisor behöver inte sitta på företaget i dess lokaler om dagarna, utan en revisor har ofta ett eget företag med kontorslokaler att arbeta i. Revisorer utför tjänster genom att sköta ekonomin och bokföringen åt företag som är i behov av den tjänsten. Det är även viktigt att den revisor som sköter bokföringen på företaget inte har några som helst egna intressen i verksamheten som utförs, då detta kan påverka hur bokföringen sköts. Denna person får alltså inte ha något ekonomiskt intresse i hur det går för verksamheten. En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad som revisor. Om man arbetar inom det ideella går det ofta bra med en så kallad lekmannarevisor medan större bolag behöver ha en godkänd och auktoriserad sådan. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.redovisningsfirmastockholm.nu/

Strategier för en bättre rekrytering

11 apr 2020

Det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill ha när man ska anställa någon ny, så hur tar man reda på vilken personal man söker? Vilka frågor ska man använda vid en rekrytering och hur?

Många har svårt att hitta rätt person vid en rekrytering och kan slita sitt hår i undran över varför det inte finns någon som fyller de kriterier som man ställt upp. Men ofta beror inte bristen på bra ansökningar på att det inte finns bra personal där ute, utan det kan bero på att man skrivit annonsen fel eller helt enkelt letar efter fel personen. En god idé är att ställa sig fem varför-frågor när man stakar upp vilka kunskaper och kvaliteter som den anställde ska ha. Gör man det så kan man i slutändan inse att det man skrivit att man söker efter inte alls stämmer med det man egentligen söker och det är också därför som det blir fel hela tiden.

De fem varför

När man vill försöka gå till botten med något kan man fråga sig de fem varför, och det är precis som det låter. Ibland kan det rätta svaret komma efter kanske två varför men ibland behövs alla fem. Ett exempel är: jag vill hitta en flickvän. Varför? För att jag inte vill vara ensam. Varför? För att jag vill ha någon att prata med på kvällarna. Varför? För att jag inte umgås med vänner då. Varför? För att jag lägger min tid på dejtingsajter istället. Samma kan appliceras när det gäller arbetssökande. Vi söker någon som kan franska. Varför? För att vi behöver det. Varför? Tja, varför egentligen. Nej, vi behöver egentligen inte någon som kan franska när vi tänker efter.

Rätt person på rätt plats

Om man börjar med att lista upp vilka kvaliteter man önskar hos en anställd och kör fem varför så kanske man kommer fram till helt andra resultat än man tänkt. Kanske är det viktigare att personen är en riktigt bra skribent istället för att kunna flytande engelska. Det kanske inte är så viktigt att den anställde kan alla datasystem som finns på kontoret för den kommer ändå endast komma i kontakt med ett och det är lätt att lära på plats. Viktigare är istället att det är någon som är flexibel och som kan hoppa in i driften då och då, när det behövs vid ledigheter och sjukdomar. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.rekryteringstockholm.biz/

Vad gör en löneassistent?

30 mar 2020

Vad är det för skillnad på personalassistent och löneassistent? Vilka arbetsuppgifter finns? Vad gör en löneassistent?

Administrerar löner

Den primära uppgiften för en löneassistent är att administrera de anställdas löner. Hur detta sker beror helt på vilket lönesystem som företaget har. Det mesta sker digitalt idag men för exempelvis vikarier brukar det finnas blanketter där de fyller i arbetade timmar. Allt ska sammanställas och därefter betalas ut till de anställdas konton.

Staplar med mynt

Utlägg, reseräkningar m.m.

Beroende på bransch och arbetstid som behöver läggas ner kan en löneassistent hantera löner åt olika många anställda. Inom vissa företag är det exakt samma lön varje månad och det enda som gör skillnad är VAB eller sjukskrivning.

Inom andra företag är de anställda på representation, gör egna utlägg och genomför inköp som enbart delvis ska hamna på företaget. Här krävs betydligt mer jobb per person då man även måste ta hand om traktamenten, reseräkningar och utlägg.

Ibland i kombination med personalassistent

På ett mindre företag är det vanligt att samma person är både löneassistent och personalassistent. Därmed kallad för personal- och löneassistent. Man har då ansvar för rekrytering, schemaläggning, semestrar och annat administrativt inom personalfrågor. Utöver det även ansvar för lönehanteringen. I detta fall kan man alltså jobba med ”allt som rör personalen”.

Utbildning

Det går att läsa till löneassistent under en termin på Komvux, Folkhögskola och privata utbildningsföretag. De som gått på ekonomisk linje på gymnasiet kan även söka jobben direkt efter slutförda studier.

Vidareutbildning

 Som personal- och löneassistent är det viktigt att vara insatt i gällande lagar och regler. Dessa ändras över tid och därmed finns behov av vidareutbildning. Det är därmed ett jobb där utbildning och att följa utvecklingen i branschen är extremt viktigt. Skulle företaget bryta mot någon lag kan stora vitesbelopp krävas.

Allt svårare att få jobb

Arbetsförmedlingens prognos för löneassistenter är inte speciellt positiv. Både på kort sikt och på lång sikt anser de att konkurrensen om jobben kommer att vara mycket hög. Det finns flera orsaker till detta.

En orsak är just att någon högskoleutbildning inte krävs vilket gör att fler kan söka. En annan orsak är digitaliseringen vilket innebär att de anställda kan skicka in sina uppgifter automatiskt. Det jobb som tidigare utfördes av assistenten kan läggas ut på de anställda genom digitala lösningar. Det är alltså främst den minskade efterfrågan som ligger bakom den hårdare konkurrensen om jobben.

Få hjälp med rekrytering inom IT

30 mar 2020

IT sektorn präglas av intensitet och ett ständigt behov av utbildade och passande specialister. En bra rekryterare kan förenkla processen med att hitta rätt person för ens uppdrag.

Att IT-branschen är den som utvecklas snabbast idag är det ingen tvekan om. Just den intensiva tillväxten ställer en hel del krav på IT-sektorn. Ett stort sådant är det ständiga behovet av rekrytering. Med tanke på att IT behöver högutbildade och oftast erfarna specialister kan en sådan rekryteringsprocess både vara lång och i vissa fall inte särskild lyckad.

Ett hett tips i det sammanhanget är att få hjälp av ett framåtseende rekryteringsföretag. Att ha en bred kandidatpool kombinerad med duktiga HR specialister som prickar in rätt kandidat kan göra susen för ens rekrytering. Detta gäller givetvis för alla svenska industrier och rekryteringsprocesser.

En glad kvinna hälsar

Olika områden kräver olika specialister

Mobil-, och apputveckling, PHP, Python, webbutvecklare, support, teknik eller nätverkstekniker – allt detta är områden inom IT – branschen där specialister oftast behövs.

En frontend-utvecklare har helt andra kunskaper och kompetenser jämfört med en administratör av databaser. Ja, båda arbetar inom eller med IT och ja, vissa baskunskaper kan fungera som en gemensam nämnare yrkesmän emellan men i det stora hela är IT-sektorn och dess olika arbetsområden väldigt olika.

I många fall är företaget som söker en specialist medvetet om alla krav som denne ska uppfylla för att passa firman och det specifika uppdraget. Det finns dock sådana arbetsplatser där man inte kan kontrollera kunskaper och kompetenser själv (något som kan bero på att ledning och medarbetare inte är IT-specialister själva). Där kommer rekryteringsföretagen rätt in och kan vara av väsentlig betydelse.

Lön och erfarenhet hänger ihop

IT-sektorn är bra betald och det är allmänt känt. Dock förekommer det kraftiga skillnader löner emellan. En bevisad erfarenhet eller en nischad och eftertraktad sådan kan höja lönen. Samma gäller även personal som har kunskaper inom de nyaste teknologierna och har många slutförda projekt bakom sig, alla med bra resultat.

Hur kan en arbetsgivare veta vilken lön är befogad? Hur kan en IT-specialist veta om han/hon tjänar tillräckligt bra för arbetsuppgifterna som utförs? Båda frågor kan besvaras genom att göra en undersökning på nätet men med tanke på att det handlar om belöning kan en sådan information vara svår att hitta. I det här fallet kan återigen ett rekryteringsföretag vara till hjälp och fungera som en vägvisare och rådgivare för båda sidorna.

Läs mer om it-rekrytering på https://ants.se/

En välorganiserad resa med jobbet, till solen

28 mar 2020

Vad stärker en arbetsplats bättre än en lyckad resa tillsammans? Och vad gör upplevelsen till ett fantastiskt minne? En välorganiserad kickoff till Rivieran med alla arbetskamrater.

Visst låter det härligt. Det kan mycket väl bli verklighet. Att åka iväg tillsammans till en härlig plats, där det väntar roliga aktiviteter, god mat, möten men också egentid, brukar kunna ge en riktig boost. Både individuellt för medarbetare men också för hela personalstyrkan som helhet. Det skapar gemensamma minnen, stärker vi-känslan och fördjupar vänskap. Att åka till Rivieran, till Nice eller Cannes, är populärt och där finns en kombination av härligt väder och många aktiviteter. Och så klart, god mat. En konferens i den miljön kan vara ett perfekt sätt att stärka sitt nätverk, mingla och lära känna andra i samma bransch. Man lär av varandra och utbyta erfarenheter samtidigt som man tar del av kulturen på plats.

Flera personer pratar och diskuterar med varandra

Bra logistik och boende

Eftersom Rivieran har lång erfarenhet av turism, är allt som rör boende och logistisk väl utbyggt och uppbyggt. Likaså finns det mängder av roliga aktiviteter och inte minst fantastisk mat. Det är verkligen upplagt för en lyckad konferens. Det finns firmor specialiserade på att skapa det perfekta eventet för ert företag. Som har erfarenheten och kontakterna som gör att er konferens blir skräddarsydd för er. Ni kan som deltagare tillåta er att bara njuta av av vara en del av eventet. Allt är välordnat efter era önskemål. Oavsett om det handlar om ett par dagar med möten, föreläsningar och middagar, eller längre vistelse med många olika aktiviteter inplanerade. Att till exempel anordna en tävling där alla får lov att engagera sig och väcka tävlingsinstinkten till liv, brukar vara populärt. Det kan vara en enstaka tävling, eller ett tema som pågår under hela vistelsen, med en final inför hemresan.

En investering i företagets struktur

Att åka iväg och bara ha roligt i sol och värme? Är det verkligen en investering? Kan det verkligen gynna företaget? Det kan man förstås undra. Men faktum är att det flesta arbetsplatser är sina medarbetare. Om medarbetarna mår bra, känner lojalitet, med företaget och varandra, kommer det definitivt gynna företaget. Om personalen trivs och känner gemenskap kommer det att avspegla sig på verksamheten. Man kanske har tävlat i lag och på så sätt kommit ännu närmare varandra. Så utan tvekan är en gemensam resa med aktiviteter och samvaro som stärker relationerna något positivt för alla. Vi rekommenderar denna sajt: http://sofevent.se/

Uppdatering på kontoret

12 mar 2020

Behöver er arbetsplats ett ansiktslyft för att höja trivsamhet och nivån på arbetet? I en arbetsgrupp är det mycket som behöver stämma, för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt.

Vad kan vi göra för att den arbetsplats vi dagligen spenderar tid på, förändras och får sig ett lyft vad gäller dess utseende och trivsamhet? Våra jobb spenderar vi mycket tid på och det bör vara ett klimat där som gynnar både personal och arbetsgivare på jobbet. Allting går så mycket smidigare och enklare och i många fall bättre, om man har en miljö på sin arbetsplats som man trivs med och som gör att arbetet flyter på bättre. Efter ett visst antal år så behöver ofta arbetsplatsen få sig en renovering. Ett litet ansiktslyft så att säga. Det kan vara inredningen som blivit sliten och gått ur tiden lite grann, eller så behöver det bara uppdateras lite grann. Oavsett vilket så finns det mycket som går att förändra.

Köpa nytt och renovera

En kontorslokal som har varit i bruk under många år, där det har vistats många människor, kan behöva en liten renovering och en makeover då och då. Ifall golven har blivit slitna och möblerna numera knappt sitter ihop så kan det vara på sin plats med en liten renovering. Att måla om väggar, tapetsera och köpa nya möbler och inredning kan göra så mycket för en lokal där man spenderar sina dagar för att arbeta. Köpa lite nya krukor till växterna, ja varför inte lite nya växter också när man ändå är igång och gör om?

Inredning passande just ert kontor

För att hitta en inredning som passar för just det kontoret eller lokalen som ni vill göra om, så kan ni ta hjälp av en professionell inredare. Dessa personer har detta som sitt yrke och kan det här med vad som passar ihop och inte. Inte alla har öga för vad som går att ha ihop och inte, men en inredare arbetar med just inredning varje dag och kan hjälpa till med allt från planering till färdigt arbete. De ser till att skräddarsy en helhetslösning för just ert kontor och kommer inte ge sig förrän ni är nöjda med slutresultatet. Det kan vara nyttigt ibland att göra om, särskilt på platser där man vistas ofta. Det kan ge en nytändning för alla som arbetar på kontoret med lite ny inredning. Vi rekommenderar denna sida: http://www.inventia.se/

Gör en bakgrundskontroll innan anställning

27 feb 2020

För ett företag så är varje nyanställning en satsning. Det är lätt att glömma bort detta som anställd då man hela tiden har möjligheten att söka sig vidare till andra jobb och andra företag. För företaget så handlar det emellertid om att man satsar både tid och pengar på en person och att en felrekrytering kan vara ödesdiger på fler än ett sätt. En bakgrundskontroll av varje sökande till en tjänst kan vara nyckeln till att rätt person hamnar på rätt plats.

Hur ser då en bakgrundskontroll ut? Många företag har ett system där två stycken kontroller äger rum. Den första innebär att man begär ut uppgifter från belastningsregistret och det andra att man utför ett personlighetstest på de sökande kandidaterna. Det är bra, men det ger långt ifrån hela sanningen om en person. Det är inte omöjligt att manipulera ett personlighetstest och det är långt ifrån omöjligt att vara exempelvis kriminell utan att vara fälld för något brott - ännu.

Dessutom så anställer man personer utifrån specifika kompetenser och kunskaper och inte efter hur man exempelvis hanterar olika situationer eller hur tillmötesgående man är i samband med exempelvis interna möten. Det gör att en bakgrundskontroll bör gå lite djupare och att man bör ta sig tiden att skrapa lite hårdare på ytan. Det kan man också ta extern hjälp för att göra.

Anlita en extern partner för en bakgrundskontroll

Låt säga att du är en chef som ska anställa en person till en högre tjänst inom ert företag. Du har tre stycken kandidater att välja mellan och detta efter en omfattande gallring av hundratals sökande. Du har gjort en bakgrundskontroll enligt det vi nämnde ovan. Samtliga kandidater har rätt personlighet enligt det test ni utfört och ingen av dessa har några anmärkningar i sina respektive belastningsregister.

Det du gör nu är att ta extern hjälp för ytterligare en bakgrundskontroll som sköts av ett företag som specialiserat sig på just detta. Vi kan räkna upp personerna som sökt tjänsten och visa vad denna, mer djupgående, bakgrundskontroll visar dig och varför den kommer att göra ditt val enklare:

Person 1: Bakgrundskontrollen av denne person visar på väldigt allvarliga saker. Det går nämligen inte att verifiera personens CV. Ingen av referenserna svarar. Det finns inga uppgifter från Högskola och det finns egentligen ingenting som styrker att det som står skrivet i CV:et är sant. Det här är långt ifrån en ovanlig situation. Ett välkryddat CV sticker ut och få företag orkar ta sig tiden att ringa runt och verifiera uppgifterna som lämnas - man kanske hör av sig till en- eller två. I övrigt så litar man blint på det som står skrivet.

Person 2: Här finns inga oegentligheter att anmärka på gällande personens CV. Alla uppgifter stämmer och personen i fråga får idel tummar upp för sina arbetsinsatser, sin skolgång och sin förmåga driva sig själv och andra i rätt riktning. Ett chefsämne? Definitivt - men inte på ert företag. Det finns nämligen andra frågor som kommer upp i samband med en bakgrundskontroll. Personen är flitigt omnämnd på Flashback och har flertalet trådar på det forumet som visar på att hen har långt ifrån rent mjöl i påsen. Misstankar som stärks efter en koll av personens sociala medier där hen utrycker starka, politiska åsikter som går stick i stäv med företagets värderingar. Att anställa den personen kan skada företagets anseende och tvinga er till offentliga avböner i samband med att de avslöjas. Ni avstår kompetensen som finns hos personen då riskerna med en anställning är för höga.

Person 3: Här finns inga som helst oegentligheter. Kvinnans CV är korrekt och stämmer till punkt och pricka. Det finns inget som kan smutsa ner ert företag eller ligga er i fatet på hennes sociala medier och på det stora hela så verkar det vara en perfekt kandidat för tjänsten.

Frågan är alltså enkel - och svaret likaså: Vilken av dessa tre väljer du att anställa? Det är av den anledningen en extern bakgrundskontroll kan göra skillnad och innebära att satsningen på personen ni anställer lönar sig i längden. Det handlar om väl investerade pengar.

2Secure är ett företag som kan hjälpa till med bakgrundskontroll.

Hitta lediga kontor i Göteborg

13 feb 2020

Är ni trötta på att ha fikarum i städskrubben och skrivare på toaletten? Ett trångt kontor gör inga medarbetare gladare eller mer kreativa. Sök nytt och finn lediga kontor i Göteborg!

För ett företag kan platsbrist vara ett stort bekymmer. När man expanderar verksamheten och anställer fler medarbetare behöver man också se till att de får en vettig arbetsmiljö. För att människor ska trivas på ditt företag behöver de få möjlighet till sitt eget utrymme. Inte nödvändigtvis enorma ytor men tillräckliga. Rent fysiskt ska det fungera med luftväxling och med en ostörd och ljuddämpad arbetsplats. Mentalt kommer man som medarbetare också att känna sig välkommen och uppskattad när man tilldelas en egen vrå under bra förhållanden. Detta är tyvärr inte alltid helt enkelt att åstadkomma. Alla kontor är inte skapade lika och det som passar ett företag blir helt fel för ett annat. Ibland behöver man hjälp.

Folk på kontoret

Vilka krav och behov har ditt företag?

Ingen verksamhet är exakt lik den andra och därför har heller inget företag exakt samma behov. Däremot finns det en hel del saker som samtliga önskar sig. Ett ledigt kontor i Göteborg låter bra men är det någon specifik del av staden som skulle passa er bättre än andra? Hur ser möjligheterna ut för de anställda att ta sig till kontoret? Finns det någon typ av service i närheten, som lunchrestauranger och liknande? Ser vi till innemiljön kan vi snabbt se basbehoven. Finns tillräckligt med yta för att hysa alla anställda? Ska alla ha egna rum eller fungerar det lika bra med ett kontorslandskap? Finns plats för normal kontorsutrustning och finns det tillräckligt med toaletter? Finns ett lunchrum med passande utrustning och hur är det förresten med ljus, ljuddämpning och ventilation? Kommer ni att ha behov av större ytor de närmaste åren?

Hjälp med förmedling av lediga kontor

Allt detta kan te sig ganska tidsödande och stressande för en upptagen företagsledare som också behöver arbeta med den löpande verksamheten. Det kan underlätta en hel del att ta hjälp av en bra fastighetsförmedling. Det krävs fortfarande engagemang men att ha en affärspartner som tar hand om grovsortering av lediga lokaler är inte alls fel. Att kunna lämna sina önskemål till ett kompetent företag som länge arbetat med kontor i Göteborg och känner till marknaden kan vara guld värt. Låt proffsen hjälpa ditt företag. De kan marknaden och de sitter på kunskap och erfarenhet! Läs mer på denna webbplatsen: http://www.ledigakontorgoteborg.se/

Din guide till rätt transportbil

17 nov 2019

Behöver företaget utöka med en ny transportbil? I så fall finns mycket att fundera på innan man bestämmer sig. Här ger vi dig din guide till rätt transportbil. 

Hur ser behovet ut? 

Den första och kanske viktigaste punkten när man ska köpa en transportbil är att fundera på hur behovet ser ut. Är det en eller flera personer som ska färdas i den samtidigt, hur stort lastutrymme behövs, ska ovanligt tunga saker transporteras och gäller det något farligt material eller avfall? Fundera även kring hur det ser ut där du rör dig som mest, vad är det för typ av vägar? Kanske är fyrhjulsdrift och en hög markfrigång viktigt för att du över huvud taget ska kunna ta dig fram eller så behöver du en bil som lämpar sig för långa sträckor på landsväg. 

Fundera över hur behoven ser ut men också vilka krav du har på den nya bilen. Skriv ned och ta med till en bilhandlare för att få några lämpliga förslag presenterade utifrån vad du behöver och vill ha. 

Ekonomiska aspekter 

Att köpa en transportbil innebär inte bara en hög kostnad för själva bilen. Man måste givetvis även fundera och räkna på kostnader som kommer löpande. Det gäller bränsle, försäkring, skatt, service och andra delar som inte går att komma ifrån som bilägare. 

Miljötänk 

Miljön har dom senaste åren kommit att bli en central punkt när de gäller bilaffärer och det är något som alla borde ha i åtanke när det är dags att köpa nytt. Kanske kan du välja en modell som klassas som miljöbil? Har man behov av en stor bil med hög bränsleförbrukning finns kanske andra saker man kan göra för miljöns skull men oavsett är det alltid viktigt att se över vilka möjligheter som finns. 

Provkör och jämför

För att hitta rätt bil är det en god idé att provköra några olika modeller för att skapa sig en bra känsla. Vare sig man planerar att köpa en helt ny eller en begagnad bil är det en stor fördel att prova några olika innan man bestämmer sig. Tänk extra mycket på komforten och hur den känns på vägen och prova gärna att köra på olika typer av underlag om det är möjligt. Skriv ner någon rad om varje bil du provkör, kanske några för- och nackdelar så blir det enklare att jämföra sedan. 

Köpa privat eller hos bilfirma 

En sprillans ny bil som plockas ut direkt från en bilhandlare är en dyr investering. Däremot får man garanti och man vet exakt vart man ska vända sig om problem skulle uppstå. Köper man en transportbil privat kan man komma undan billigare även om man lyckas hitta en bil i riktigt bra skick men däremot uteblir garanti och andra bekvämligheter. Fundera över vilket alternativ som är bäst för just dig – kanske har du inte råd att köpa en helt ny och då kan en begagnad och lite billigare variant vara nog så bra. 

Välj tredjepartslogistik med omsorg

19 sep 2019

Att välja en extern aktör för tredjepartslogistik och lagerhållning sparar både tid och pengar åt ett företag.

Tredjepartslogistik innebär att ett företag lämnar över lagerhållning och skötsel av leveranser till en extern part, i regel en logistikfirma. Logistikfirman sköter sedan leveranserna till företagets kunder. Att ta hjälp med tredjepartslogistik innebär många fördelar. Företaget får mer tid över åt att ägna sig åt sin kärnverksamhet i stället för logistik, man slipper lägga ner pengar på lagerhyra och lagerhantering och så vidare. Det är många kostnader och många arbetstimmar man som företagare slipper lägga ner om väljer att anlita hjälp med tredjepartslogistik.

Viktigt med förtroende

Dock är det så klart viktigt att välja partner med omsorg. När man som företagare inte längre själv har kontrollen över lagerhållning och leveranser blir det ytterst logistikföretaget som har hand om kontakten med kunderna. Sköts leveranserna dåligt får man missnöjda kunder, trots att man själv inte tycker sig ha gjort något fel. Samtidigt gör man ofta kunderna än mer irriterade om man hänvisar till en tredje part och avsäger sig ansvaret, något som vissa företag som anlitar logistikfirmor tyvärr gör.

Man vill som företagare alltså både kunna känna att man kan ta fullt ansvar gentemot kunderna, och samtidigt kunna släppa kontrollen till sin lager- och leveranspartner. En logistikfirma som lyckas åtnjuta den sortens förtroende från de företag som anlitar dem blir alltid framgångsrikt.

Större logistikfirmor har större möjligheter

Om ditt företag är ute efter en tredjepartsleverantör kan ni till en början ha nytta av att söka er till någon av de större aktörerna på marknaden, som redan sköter lagerhantering och transporter åt företag i er storlek. På så sätt kan ni vara säkra på att ni investerar i en tjänst som verkligen fungerar och behöver inte vara oroliga för att bli nedringda av besvikna kunder.

Överlåt logistiken, inte ansvaret

Med det sagt kan det vara nyttigt att då och då se över marknaden och se om det finns någon uppstickare som verkar intressant. En bra logistikfirma sköter inte bara lagerhållning och transporter utan även allt kringarbete som plock och packning, lastning, lossning och administration.

Kan du få kontakt med en firma som erbjuder allt detta och kan erbjuda ett bättre pris kan det så klart vara värt att prova, men var då också beredd på att förklara för dina kunder vad som gått snett om något skulle strula. Det är viktigt att komma ihåg att även om du lejer ut lagerhållning och leveranser så är det fortfarande du som – åtminstone i dina kunders ögon - är den som ser till att kunderna får sina leveranser på utsatt tid och i det skick som avtalats.

Minska stressen med flyttstädning

6 jun 2019

Att flytta är jobbigt. Och stressigt. Hur förberedd man än tycker att man är brukar det alltid köra ihop sig på något vis när det väl är dags. Det är helt enkelt så många olika saker man måste tänka på när det gäller en flytt att det är lätt att missa något. Dels har vi det administrativa, med att begära adressändring, kontakta försäkringsbolag och leverantörer av el, TV och bredband och så vidare. Dessutom ska man hyra flyttbil, eller boka en flyttfirma om man vill ha hjälp med kånkandet.

Sedan måste man förstås kolla med grannarna på båda adresserna om det är någon mer som flyttar samma dag, för att undvika en olycklig krock. När flytten väl är avklarad och den sista flyttkartongen inburen i nya lyan, skulle man väl helst av allt bara vilja sjunka ihop i soffan och pusta ut. Men då har man tyvärr fortfarande det jobbigaste momentet kvar: flyttstädningen.

Vad innebär en flyttstädning?

En flyttstädning, eller slutstädning, innebär att den gamla bostaden måste rengöras in i minsta detalj. Nästan alltid är flyttstädningen inskriven i överlåtelseavtalet, och då brukar det ofta specificeras vad som ska ingå. En städbeskrivning som det ofta refereras till i överlåtelsekontrakt är Mäklarsamfundets checklista för flyttstädning, som i detalj redogör för vad som måste ingå i städningen. Det är bra, eftersom både säljare och köpare då har samma förväntningar på städningen. Ändå är det inte ovanligt att det blir konflikter kring städningen.

Flyttstädning i Stockholm

Det är mycket som ska utföras vid en flyttstädning, och att flyttstäda en normalstor trea kan ta en hel dag om man inte är flera som hjälps åt. Naturligtvis bidrar detta till stress och oro inför flytten,

och äter upp värdefull tid man kunnat använda för att komma i ordning i den nya bostaden. Därför väljer många i Stockholm att anlita en städfirma för att ta hand om flyttstädningen. På så sätt kan man tömma lägenheten, lämna över nyckeln och endast fokusera på den nya bostaden och att komma i ordning där. Ett bra sätt att minska stressen i samband med en flytt.

Var gärna ute i god tid

Det finns många städfirmor i Stockholm som erbjuder flyttstädning, och det grå vanligtvis att hitta hjälp med relativt kort varsel. Men om flytten sker på en helgdag under högsäsong, i april-maj eller september-oktober, kan man behöva vara ute i god tid för att vara säker på att hitta en bra, seriös flyttfirma med ansvarsförsäkring och garanti på jobbet. Så besluta gärna så tidigt som möjligt om ni vill ta hjälp med flyttstädning eller inte vid flytten. Då har ni sett till att avlägsna ett stort stressmoment inför flytten, och ni kommer inta att ångra er på flyttdagen.

Läs mer om flyttstädning hos https://stadhuset.se/

 

 

Mindre logistik med digitala tryck

5 jun 2019

Många är de som har vunnit på digitaliseringen. Att kommunikationen har förändrats i och med digitaliseringen har förändrat både vårt sätt att nå ut till varandra. Det är ju inte längre så att vi skriver brev till varandra, om det inte är så att vi behöver sända saker med breven. vill vi nå varandra idag. I stället är det mer och mer så att vi ringer varandra, skriver e-post till varandra och använder oss av sociala medier. När företagen vill nå ut till sina kunder är det mer och mer på samma sätt.

Även företagen kommunicerar på andra sätt

Företagen gör alltmer av sin marknadsföring digitalt, och på sociala medier, via annonser i digitala tidningar och på nätet. en del marknadsför sig via sin hemsida och använder sig då av marknadsföring via SEO, sökordsoptimering. För företagens del, som ju har använt sig mest av tryckerierna, är det inte längre lika viktigt att ha tryckta papper. Man har marknadsfört sig via annonser i tidningar och i och med att tidningarna också har blivit digitala har annonserna blivit det.

Och med det har tryckerierna förändrats

Av de anledningarna har tryckerierna ändrat sitt sätt att arbeta – blivit mer digital. De har anpassat sina tryckeri till digitaltryckeri och har tvingats ändra de maskiner som trycker då digitala tryck inte längre kräver stora utrymmen, med sådana stora plåtar som man en gång använde sig av.

När tryckerierna ännu var analoga, använde man sig av stora skärmar där man satte in texterna och bilderna rent bokstavligt. Någon skrev ut texten, och klippte till papper, rubriker och fotografier, som sedan sättarna satte in i stora skärmar som fotograferades. Fotografierna trycktes på plåtar som sedan tryckte den omvända bilden till rätt tryck på papper.

Alla annonser utformades just på dessa sätt och hela trycket var en komplicerad process även om den gick snabbt. Med de digitala trycken har processen kortats ner och snabbats på ännu mer.

För företagen har digitala tryck förenklats

För företagen har det blivit bättre, snabbare och enklare att marknadsföra sig. Man gör annonserna i sin dator, sänder en fil som sedan snabbt som ögat läggs in på rätt sida på de digitala plattformar som drar till sig kanske miljontals läsare varje dag, som till exempel Aftonbladet som har ungefär 2 miljoner läsare varje dag. Det är inte längre krångligt att utforma annonser; texterna och bilderna är digitala, det går att ändra färg och form på bara några sekunder. Även för tryckerierna har digitalieringen inneburit många fördelar som har effektiviserat deras arbete, och för att kunna konkurrera har de behövt kunna hänga med i utvecklingen. 

Vi behöver fler entreprenörer

25 maj 2019

Hur gick det till när elcykeln uppfanns? Det måste ha varit både den ena och den andra som hade cyklat på sin cykel, kanske på väg till jobbet, och som kände att det var ju skönt att cykla till jobbet, bara man slapp bli så svettig. Tänk om man kunde uppfinna en cykel som kunde gå för egen motor så att man slapp bli så svettig när man kom fram? Och för att kunna cykla utan att behöva anstränga sig och bli svettig behövs det att cykeln får en motor med eget batteri som driver cykeln, och vips hade man uppfunnit elcykeln. Det är bara en i raden av uppfinningar som vi kommer att behöva i framtiden.

Tänk om uppfinnarna aldrig vågat uppfinna?

Tänk om alla uppfinnare hade hindrats av ekonomiska, mentala eller fysiska skäl? Tänk om alla smarta uppfinnare bara tänkte på alla hinder och omöjligheter som de kanske skulle stöta på när de väl uppfann och presenterade sina uppfinningar för andra? Då hade vi inte sett bilarna, flygplanen, mopederna, motorcyklarna eller datorerna. Vi hade väl alla befunnit oss på stenåldersnivå i vårt samhälle. Vi behöver alltså uppfinnarna och deras uppfinningar, för att komma framåt. Och uppfinnarna behöver både ekonomiska möjligheter, modet att våga tänka nytt, inspirationen och kraften för att gå emot strömmen och inte lyssna på dysterkvistar som säger emot dem. Vi behöver alltså även inspiratörer som uppmuntrar till nya uppfinningar och moderna lösningar på olika slags problem.

Vårt samhälle behöver uppfinnarna

Vi behöver fler uppfinnare som vågar presentera sina idéer på alla möjliga olika problem eller svåra frågor som vi kommer att ha i framtiden, som hur ska flygplanen kunna köra i framtiden utan att förstöra naturen? Hur ska vi köra våra fartyg utan att de ska gå på olja? Hur ska vi försörja framtidens elbehov och så vidare, och så vidare. Vi har helt enkelt behov av många nya och framför allt miljövänliga lösningar på våra många behov. Så hur ska vi nå fram till alla de möjliga uppfinnare som faktiskt finns i vår närhet och runt oss i vårt samhälle?

Vi behöver inspiratörer som ger energi

Alla behöver vi höra uppmuntrande ord då och då. Är vi nere kan vi behöva höra att man måste våga för att hitta nya lösningar, att vi behöver inspiration och energi, resurser och mycket annat som krävs för att människor ska våga ta steget och förverkliga sina idéer. Här kan du läsa mer om inspirationsföreläsare: https://www.inspirationsföreläsare.nu.

Sätt prägel på ditt kontor

11 apr 2019

Vilken känsla vill du förmedla kontornär dina kunder kommer in på ditt kontor? Lugn och harmoni eller pondus och styrka? Kontorsanpassning har blivit vanligt, framförallt bland stora företag i Stockholm och andra stora städer. Känslan i ett rum påverkar både personal och andra människor som kommer på besök, så det är viktigt att hitta den rätta känslan för just din verksamhet.

Strategisk färgsättning

Många kontorslokaler i Stockholm har en trist och opersonlig känsla. Kanske beror det på att det vimlar av kontor och kontorsbyggnader i staden, och kvantitet har gått före kvalitet. Vill du ha ett lugnt och harmoniskt kontor kan du med fördel använda dig av mjuka färger och runda former. Är det däremot styrka och pondus ditt kontor ska utstråla så kanske inte mintgrönt eller puderrosa är det bästa färgvalet, utan då kanske blått eller någon annan skarp färg lämpar sig bättre. Det finns flera företag i Stockholm som arbetar med kontorsanpassningar så om du är osäker på hur du ska få till den rätta känslan kan du alltid ta hjälp från ett proffs.  

Fördel att köpa en tråkig lokal

Har du fått tag på en rent ut sagt tråkig kontorslokal i Stockholm ger det dig ett ypperligt tillfälle att göra en kontorsanpassning som speglar just din verksamhet. Nyrenoverade kontorslokaler i toppskick är i regel väldigt dyra och du kommer säkert vilja ändra på något även om det nyligen gjorts renoveringar.

För dig som hittat en lokal i sämre skick behöver det inte vara någon nackdel. Då får du chansen redan från start att sätta den prägel du önskar för ditt företag genom att anpassa kontoret redan innan det öppnar. Förvandla gråa betongväggar till något som matchar verksamheten och inred precis som du önskar. Arbetsmiljön är viktig så att själv kunna välja hur du vill ha det är en stor fördel.

Stil och funktion i ett

Eftersom att inredning och trender har blivit vanligt förekommande även när det kommer till arbetsplatser finns det idag mängder av kontorsmöbler som är både ergonomiska och snygga. Förr har kontorsmöbler och annan inredning varit strikt och tråkig men idag kan man med enkelhet hitta möbler som faktiskt smälter in i den övriga miljön på kontoret. Vid en kontorsanpassning letar de flesta efter både stil och funktion när det kommer till inredningen, även om det i första hand handlar om att anpassa andra delar av kontoret framför möblemanget.

Att genomföra en kontorsanpassning kommer ge en trevligare arbetsmiljö för personalen och dessutom för kunderna. Skillnaden mellan att kliva in i mörka och gråa lokaler jämfört med en livfull och harmonisk atmosfär är stor och det kan vara värt att antingen anlita en firma för arbetet, eller genomföra hela eller delar av jobbet själv om du har kunskap och möjlighet. 

Incbygg.se/kontorsanpassning-stockholm är en länk du bör klicka på om du vill få mer hjälp när det handlar om kontorsanpassning. 

 

Vet mer om massagolv

6 apr 2019

massagolv

Vad är egentligen massagolv? Golvtypen har funnits på marknaden i ett halvt sekel och används brett. Likväl är det ett begrepp som gemene man kanske inte är alltför bekant med. Massagolv kan enklast beskrivas som att ett golv tillverkat av någon form av härdplast, samt att golven är fogfria. Det kanske inte behövs sägas, men det finns en uppsjö av olika varianter och typer av massagolv på marknaden idag.

Härdplasten tillverkas på läggningsplatsen. Detta genom att man slår ihop två, eller fler, komponenter som reagerar med varandra. När man arbetar med massagolv är det viktigt att tänka på säkerheten, eftersom en del av dessa komponenter kan vara rent hälsovådliga. Givetvis är det färdiglagda golvet inte farligt för hälsan på något sätt. Snarare får man ett säkert och stryktåligt golv som, om det är rätt typ, även fungerar bra för tunga industrier att verka på.

Viktigt med rätt komponenter

Valet av komponenter man slår ihop, beror på vilka egenskaper man vill att ens massagolv ska ha. Är det en offentligt lokal i Stockholm? En tung industri i Södertälje? Vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen är givetvis en aspekt som det måste tas hänsyn till. En fördel med golvtypen är just att den kan anpassas efter krav, behov och önskemål. Således kan det likaväl användas till en tung industri i Södertälje – eller en offentlig lokal i centrala Stockholm.

Utvecklingen står ingalunda still. För varje år som går, utvecklas beständighet, styrka och andra egenskaper. När hållbarhet och hygien är högt prioriterade, är massagolv ofta ett bra alternativ idag. Det gäller inte bara för inomhusmiljöer, utan det kan med fördel även användas utomhus.

Många faktorer spelar in

Styrka, beständighet, tålighet och möjlighet till anpassning kommer givetvis inte gratis. Med det sagt, så varierar priserna kraftigt på massagolv. Det beror bland annat på golvets tjocklek, egenskaper och vilken typ av massagolv som ska läggas. Sedan finns ett antal mindre faktorer som spelar in, till exempel att golvläggare brukar ha en högre timkostnad i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg (särskilt Stockholm).

För att få en prisuppgift är det bästa att kontakta en auktoriserad massagolvläggare. Optimalt är visserligen att kontakta flera, be om offerter och jämföra offerterna mot varandra. I en större stad som Stockholm bör det inte vara svårt att hitta flera aktörer att kontakta. I en mindre staden är utbudet kanske något begränsat.

Själva golvläggningen är lite speciell. Det kan läggas på ytor av, betong, trä, keramik, asfalt, sten eller metall. Tjockleken är normalt 12 mm som högst, och 4 mm som lägst. Viktigt när golven läggs är att det är kunniga golvläggare som gör jobbet. Som nämnt ovan är vissa av komponenterna hälsovådliga, och det ställs höga krav på säkerheten vid läggning av dessa golv.

 

Som också nämnt ovan skall färdiga golvsystem givetvis inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Fördelar ur ett miljöperspektiv är att den höga hållfastheten och slitstyrkan bäddar för en lång livslängd. Dessutom minskar det kraftigt behovet av underhåll och

← Äldre inlägg