Blogg

Sida 2

Vårdnadstvist - en sista utväg

8 nov 2018

Antalet skilsmässor har ökat stadigt under det senaste decenniet. Det finns egentligen ingen solklar förklaring till detta, men naturligtvis så måste man ändå säga att många par kanske kastat sig lite för lättvindigt in i äktenskapet och kanske haft lite väl bråttom att ta sig ur detta. Menas här: det perfekta förhållandet finns egentligen inte. Alla har sina toppar och sina dalar och i de flesta fall så handlar det om att kämpa. Möter man någon typ av utmaning så får man också vara beredd att kämpa för att lösa denna. Ett äktenskap innebär inte att man kan äta oxfilé varenda dag, vissa dagar så står blodpudding på menyn. Men, då man väl ätit denna anrättning - ja, då kommer också oxfilén, då den serveras, att smaka betydligt godare.

En skilsmässa är en sak. Värre är när det handlar om tvister i samband med en sådan och allra värst är det då barn kommer i kläm som en följd av detta. Tyvärr har många visat sig vara villiga att inleda en vårdnadstvist i samband med sin skilsmässa och här finns det konkreta siffror som visar på en fördubbling över en tioårsperiod. Det är en skrämmande siffra sett till att en vårdnadstvist är att anse som den sista utvägen. En vårdnadstvist ska undvikas in i det sista och av skäl som dessa:

 • Den tar tid att lösa. En vårdnadstvist tar tid - och den måste göra så - att lösa. Det går inte att fatta ett beslut utan att varje sten har vänts. Det handlar om en stor känslomässig prövning; något som många inte är beredda på.
 • Den kostar pengar. För att ha en chans att vinna så måste man anlita ett, inom familjerätt, kunnigt juridiskt ombud. Rätt hjälp kostar pengar och det får man vara beredd på. Förvisso: en stor del av kostnaden kommer att täckas av rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Men, den har ett tak och det tillkommer även en självrisk. Först och främst bör man se över vilka detaljer som hemförsäkringen verkligen täcker. Om det inte skulle vara så att din hemförsäkring gäller för rättsskydd så kan det finnas en möjlighet att få rättshjälp och där staten täcker en del av beloppet. Där gör man dock en bedömning baserat på inkomst; vilket gör att många kan hamna mellan stolarna.
 • Den drabbar barnen. Barn är känsliga och tyvärr så är det ofta de som drabbas absolut hårdast. Det kan ge ärr för livet. Att ge sig in i en vårdnadstvist av fel skäl - egen vinning, hämnd, svartsjuka, prestige - är tyvärr inte ovanligt. Man bör alltid se till barnets bästa och i många - kanske de flesta - så är det fortsatta gemensam vårdnad och lika stort umgänge med båda föräldrarna.

Bättre logistik kan förhindra en vårdnadstvist

En vanlig orsak till varför en vårdnadstvist inleds handlar om samarbetsproblem. Det kanske inte fungerar med hämtning och lämning, det kanske finns bristande kommunikation och rent allmänt så fungerar inte logistiken - särskilt om föräldrarna bor i olika städer. Det går att få hjälp med att hitta bättre logistik kring dessa detaljer.

Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal vid en vårdnadstvist och där man genom detta försöker förhindra tvisten från att nå rätten. Vid ett sådant försöker man bistå med alternativa lösningar och kompromisser som är båda parter till gagn. Allt är inte svart och vitt, tiden behöver inte vara exakt 50/50 och man kan nästan alltid finna lösningar. Är man öppen och villig att samtala så finns det mycket som tyder på att den rena logistiken går att lösa och att en vårdnadstvist i och med det kan avstyras. Samarbetssamtal är ofta nyckeln.

Mer info om vårdnadstvister: http://www.vårdnadstvistt.se.

En flytt är en studie i logistik

29 okt 2018

Det kan vara svårt att förklara logistik på ett begripligt sätt och utan att åhöraren somnar av alla små detaljer. Ett sätt att göra förklaringen mer intressant är därför att använda sig av exempel som alla kan relatera till. En flytt är ett gott exempel på hur man kan ge en målande beskrivning av hur vi använder oss av logistiken i vår vardag.

Att alla kan relatera till en flytt baserar vi på att den genomsnittliga svensken flyttar ungefär tio gånger under en livstid. Med det sagt - här är logistiken som måste fungera då du ska flytta från en lägenhet i Stockholm till en annan bostad i samma stad:

Flyttstädning - den sista länken i kedjan

Vi räknar upp några länkar i den logistiska kedjan som måste hållas intakt för att en flytt ska anses som lyckad:

 • Packningen. Det första steget är att packa alla saker, allt porslin, alla skivor, böcker och annat som man samlat på sig genom åren och lägga dessa - väl emballerade - i flyttkartonger. Detta tar tid och ett råd är att man använder sig av en hel vecka snarare än en dag. Det vill säga; den vecka som föregår flytten kan ni avsätta någon timme per kväll för att packa. Gör det rum för rum. Det går att äta på samma tallrik under en vecka (och diska den naturligtvis).
 • Transport och bärande: Du måste hyra flyttbil och den ska vara av största tänkbara storlek - för ditt eget körkort. Målet ska vara att slippa köra så många gånger fram och tillbaka - något som även sätter krav på hur ni stuvar in era tillhörigheter i bilen. Ett tips är att ställa allting utanför bilen och börja provpacka då allt är utburet. Det ger en bättre bild av vad som får plats och var ni ska ställa sakerna för att maximera utrymmet. Tänk även på att lyfta rätt och inte bära för tungt.
 • Flyttstädning: Den sista länken i kedjan och - tyvärr - också den svagaste sett till hur många som misslyckas med uppgiften. En flyttstädning måste vara grundlig - i princip allt ska städas - och misslyckas man så kan man drabbas av ersättningskrav från de som köpt bostaden i Stockholm. Det som ofta ställer till det är att en flyttstädning måste ske som avslutande sak - efter de två ovan nämnda punkterna - och att man är ganska dränerad på energi; något som leder till fusk, slarv och även bråk som en följd av stressen. Det är därför ingen dum idé att anlita en städfirma för din flyttstädning och betala för tjänsten. Kostnaden är lägre idag i och med att Rut-avdraget går att använda. Överväg således att lägga in städhjälp som en del av den logistik som måste ordnas vid din framtida flytt.

På sajten https://www.stockholmflyttstädning.nu kan du läsa mer om hur professionell flyttstädning går till.

Säljare och logistiken för att nå kunderna

11 okt 2018

Logistik handlar om mer än att bara transportera en vara mellan punkt A och punkt B och att lösa alla utmaningar som finns mellan punkterna i fråga, Vi menar att logistik även kan handla om den dagliga handeln och där man kan börja med en fråga. Hur kan man som säljare nå sina kunder?

Vi kan säga att du har ett företag som säljer en produkt - en ny typ av elcykel - som har en överlägsen prestanda jämfört med konkurrerande modeller. I och med detta är du också trygg med att den kommer att bli en storsäljare - men du har svårigheter att hitta kunderna. Det talande i detta är nämligen att du har en blygsam budget för annonsering och marknadsföring. Det är den rena logistiken, enligt oss.

Som köpare så kommer man att falla för riktad reklam och där företag tänkt ut lösningar som ska tilltala och väcka en köplust - finns ingen sådan logistik: annonser, reklam på tv, radioreklam och så vidare så finns heller ingen chans att man kommer att köpa. En enkel filosofi och logik. Men, med den tydlig skillnad i att logistiken mellan köpare och säljare kommit att ändras. Detta tack vare internet och de sökmotorer vi idag använder. Idag så söker kunden aktivt efter tjänster och produkter och man gör detta primärt genom Google.

En SEO-byrå ger dig bättre möjligheter

På många sätt är detta schysstare och mer hälsosamt. Företag med störst kassa för marknadsföring blir inte automatiskt kundens förstaval. Nej, genom att man söker efter en tjänst - exempelvis Elcykel - och ort - Stockholm - så kommer också urvalet att begränsas.

En begränsning som sker utifrån relevans och där Google - genom avancerade algoritmer - kan framhäva vissa företag och på samma sätt sortera bort de företag och tjänster som bedöms som irrelevanta för kunderna. Här kan en skicklig SEO-byrå göra stor skillnad då de förstår sig på algoritmer och vet vad som är relevant att framhäva för sina kunder. Du säljer en elcykel och vad vill då kunderna veta: utseende, prestanda, pris, batteritid, hållbarhet och så vidare.

Man vill inte veta att just din elcykel - utan vidare förklaring - bara är bäst och där detta endast belyses med hjälp av pladder och stora bilder. Sökmotoroptimering är en typ av marknadsföring som underlättar logistiken mellan köpare och säljare och där villovägar - sämre produkter och tjänster - blir svårare att hitta. En mer rättvis tjänst som kostar mindre pengar att använda. En SEO-byrå är billigare än en renodlad reklambyrå.

Läs mer på https://www.defiso.se.

Vårdnadstvist och logistik

31 aug 2018

Skilsmässan i sig kräver ofta hjälp. Dels så har vi den rent ekonomiska delen där man delar upp bohaget mellan sig och delar sina tillgångar jämnt mellan sig. Det delen brukar kunna bli infekterad och där brukar professionell hjälp underlätta. Att anlita en bodelningsman är ingen dum idé. Därefter så ska man lösa bostadsfrågan för båda parter. Det kan innebära att exempelvis mannen bor kvar i huset och köper ut kvinnan som då kan investera i en ny bostad.

Grundregeln är - eller ska vara - att en skilsmässa ska vara båda till gagn och att ingen ska hamna i kläm; något som förutsätter att båda parterna agerar vuxet, respekterar varandra, är ärliga och kommer ihåg att de en gång älskat personen i fråga. Ofta så har man också en vetskap om att vägarna i framtiden kommer att korsas - detta genom det gemensamma kontaktnät som man har. Eller genom barnen.

Att skiljas med barn är en mer delikat process där man alltid måste sätta barnens bästa i första rummet. Här är rådet tydlighet: förklara för barnen vad som händer, varför det händer, vad som kommer att hända och - framförallt - att både mamma och pappa fortfarande älskar dem. Men att denna kärlek kommer från två olika hem.

Man ska alltid vara vaksam på hur barn reagerar vid en skilsmässa. Här kan man med fördel kontakta- och informera förskola/skola om vad som händer så att personalen kan snappa upp eventuella varningssignaler eller förändringar i barnets humör/beteende. Att anlita en barnpsykolog är också en bra lösning.

Vårdnadstvist kräver juridisk expertis

Tyvärr kan en skilsmässa och innebära att en vårdnadstvist tar fart. Av olika skäl - men ofta med samma avigsida: att barnen hamnar i kläm och skadas. I vissa fall kan ett barn vars föräldrar hamnat i en vårdnadstvist skaffa sig ärr för livet och det måste man förhindra. Även om man befinner sig i en vårdnadstvist så måste barnen sättas först: var vuxen, ta hjälp, informera om vad som händer (med barnets ålder i åtanke) och undvik att smutskasta den andre föräldern.

Därmed inte sagt att en vårdnadstvist aldrig bör äga rum. I vissa fall måste en sådan ske och är att anse som oundviklig. Våld, hot, missbruk, kriminalitet, sexuella övergrepp, grav psykiskt sjukdom är samtliga skäl som är att anse som synnerligen starka argument till varför en vårdnadstvist och ensam vårdnad måste till. Detsamma gäller om den ena parten hela tiden försvårar och, på ren svenska, jävlas. Det kan innebära att pappan inte lämnar/hämtar, aldrig är tillgänglig, hela tiden ändrar planer, aldrig svarar i telefonen eller på annat sätt försvårar umgänget med sitt barn.

Oavsett vilket så bör man alltid vid en vårdnadstvist anlita juridisk hjälp. Det är en svår process att lösa och i vissa fall kan det ombud man anlitar genomföra en egen undersökning som leder till vinst i tvisten. Från statens sida så utgår man alltid från att gemensam vårdnad är bäst för ett barn - men det innebär inte att man aldrig tilldelar exempelvis modern ensam vårdnad. Varje fall är unikt och därför anser vi också att den starkaste länken i den logistiska kedjan vid en vårdnadstvist är att anlita ett juridiskt ombud.

Mer info: https://www.vårdnadstvist.nu.

Våra vägar blir säkrare

19 aug 2018

Den största länken i vår europeiska logistik är våra motorvägar. De utgör på något sätt venerna som möjliggör den stora produktionens väg till kunderna. Om producent A tillverkar vara A i Tyskland så kommer motorvägarna att göra så att varan når land C, D, E, F, G och så vidare. Genom större långtradare så fraktas varorna till givna länder och hamnar i exempelvis Sverige. Sverige som på samma sätt skickar de varor och produkter vi framställer till Tyskland.

Det som skiljer motorvägar mot andra kedjor i logistiken - tåg, flyg och båt - är att vi vanliga medborgare får samsas om utrymmet. Vi ger upp en del av vår bekvämlighet för att större producenter ska kunna leverera sina produkter. Ett val som är långt ifrån fritt - vore det fritt så skulle vi förmodligen inte se en enda lastbil/långtradare i hela Sverige. Långtradare

skapar nämligen problem. Dels så är de skrymmande och svåra att se runt för en bakomvarande bilist. Dels så är de också svåra att läsa av då fordonet har sämre acceleration än vad en vanlig personbil har. Som en tredje punkt så kan vi nämna att en långtradare - på grund av storleken - innebär en extremt förhöjd risk för skada vid en krock.

Vägmarkeringar ger säkerhet

Allt detta hör ihop och gör att man måste göra vägarna säkrare. Allt för att den viktiga logistiken ska fungera - men utan någon risk för allmänheten. Märk väl - vi säger inte att långtradare ligger bakom alla olyckor och att det inte skulle ske sådana om den tunga trafiken försvann. Så är det inte.

Det vi menar är att man planerar för att tung- och lättare trafik ska kunna mötas och där man försöker förhindra olyckor. Låt oss visa några åtgärder som exempel på detta:

 • Vägmarkeringar: Skapa, tydliga vägmarkeringar ger väldigt god information kring bredd på vägen, kring var man kan köra om och kring var detta är omöjligt. Även avfartsleder streckas upp i god tid och sådana vägmarkeringar gör att de impulsiva handlingarna på många sätt har minimerats. Vägmarkeringar har även kommit att bli utvecklade i städer. Exempelvis så har många kommuner börjar skriva hastigheter och varsla för exempelvis skolor genom vägmarkeringar. Det ger säkrare vägar. Läs mer på http://www.vägmarkeringar.nu.
 • Mitträcken. Hatade? Ja, många har åtminstone väldigt starka aversioner mot mitträcken. Men, de fyller en funktion i att förhindra dels dumma omkörningar och dels också de frontalkrockar som sådana kan leda till. Det finns avigsidor med mitträcken - bilar fastnar, det tar lång tid att få hjälp, bilköer kan uppkomma och resorna tar längre tid. Men, allt det ska ställas varje liv som räddas genom ett mitträcke också. De finns av en anledning.
 • Bredare vägar: Ser man till hur vägarna mellan exempelvis Gävle och Stockholm ser ut så är det en dröm för samtliga trafikanter. Fin asfalt, tydliga vägmarkeringar, dubbla filer och - framförallt - ingen mötande trafik. Bara att sitta bekvämt, ställa in farthållaren och fokusera på att styra bilen på ett säkert sätt. Den - och många andra - måste bli standard i Sverige. Vi säger måste med tanke på att man fortfarande arbetar efter att nå Nollvisionen i Sverige (ingen ska avlida eller skadas allvarlig vid trafikolyckor) och om vägarna inte blir bättre så är det målet att anse som en utopi.

Ett körkort för bättre vardagslogistik

11 aug 2018

Man hör många i dagens samhälle tala om livspusslet och hur svårt det är att få ihop detta. En familj - två vuxna och två barn - i Stockholm kan ha så stora svårigheter att få allting att passa ihop att minsta lilla förändring kan stjälpa en hel veckas planering. Spontanitet är dte inte att tänka på. Vilka bitar innehåller då ett sådant livspusel och vad är det om gör det hela så pass svårt? Låt oss ge ett litet axplock:

 • Pendling: Den stora boven i dramat är resvägen från hem till jobb och vice versa. I Stockholm finns en välutvecklad kollektivtrafik, men trots det så får man vara beredd att spendera en hel del tid på resande fot. Föräldrarna kan förmodligen se att minst en timme kommer att spenderas i buss, på pendeltåget eller i tunnelbanan - där räknar vi dessutom lågt.
 • Barnen: Hämta och lämna på förskola, hjälpa till med olika aktiviteter - träning, kompisar och läxor - gör att tiden försvinner. En punkt som måste prioriteras.
 • Egen träning: Många fokuserar - med all rätt - på ditt eget välmående. Träning är en viktig ingrediens i detta. Men, ligger gymmet en bit bort så kommer samma problem med pendling att dyka upp igen. I synnerhet om man tränar på kvällstid så kollektivtrafiken går mindre regelbundet just då.
 • Hemmet; Man måste städa, handla, laga mat , tvätta och så vidare. Allt detta tar tid - i synnerhet att handla och frakta hem allting. Här finns det många som tar hjälp för att underlätta sin vardag. Det kan innebära att man beställer hem matkassar och/eller att man använder sitt rut-avdrag för exempelvis hemstädning. Det är ingen slump att det senare är som allra mest använt i Stockholm.

En gemensam nämnare man kan avläsa av ovan nämnda punkter handlar om logistiken. Stockholm är - till skillnad från en mindre stad - mer spretig och man är inte bunden till sin stadsdel/förort på samma sätt. Du kan exempelvis bo i Nacka, men arbeta i Kista - det kommer att ta extremt lång tid för dig att förlita dig på kollektivtrafikens lösningar för att läsa den ekvationen. Lösningen är ofta att ta bilen, något som fordrar ett körkort. Många säger att man inte behöver ett körkort och äga en bil i Stockholm. Vi skulle dock säga att det är en absolut nödvändighet för en barnfamilj i det läget. Av den enkla anledningen att ett körkort och en bil kapar tid och att den frigör fler luckor i schemat.

Så tar du körkort i Stockholm

I en mindre stad så blir ett körkort ofta något som man tar direkt i samband med sin 18-årsdag. Att köra bil är, på många sätt, mer än bara ett intresse - för många handlar det om en livsstil. Riktigt den infallsvinkeln finns inte bland unga i Stockholm och det är naturligt sett till vad vi ovan gick igenom.

Varför betala pengar för ett körkort då man ändå kan ta sig överallt genom kollektivtrafiken? Tills dagen då man får barn sker och då man måste tänka mer på den logistiska biten. Många föräldrar som saknar körkort önskar inget hellre än att ta ett sådant; man inser hur pass mycket ett sådant skulle underlätta och man ångrar att man inte tog det då man var yngre och hade tid.

Just tiden ställer till det: Man jobbar, man lever enligt de punkter vi gick igenom - hur ska man hitta en lucka för att plugga teori, köra lektioner hos en trafikskola och lära sig allt som har med bilkörning att göra? Det behöver inte ta så lång tid att ta sitt körkort. Detta då alternativet finns i form av en komprimerad utbildning i form av en intensivkurs.

Anmäl dig till en intensivkurs och få körkortet snabbare

Vi kan säga att du har viss körvana sedan tidigare. Skulle du anmäla dig till en trafikskola i Stockholm och säga att du är intresserad av en intensivkurs så skulle denna utgå efter dina köregenskaper. Du får berätta hur mycket du kört - hur länge sedan det var (bilkörning är till viss del en färskvara) och därefter så kommer den första lektionen att ligga som grund för hur din intensivkurs utformas. Det kan innebära fem dagar, det kan innebära åtta dagar eller tretton stycken.

Du varvar intensiva teoristudier med körlektioner och samtidigt så finns halkbana, teoriprov och uppkörning inbokade som morötter framför dig. Väldigt många klarar av att ta körkortet genom en intensivkurs.

Har du sparade semesterdagar eller en möjlighet att ledigt från jobbet så kan den här typen av utbildning vara den som löser dina svårigheter att passa ihop livspusslets alla bitar. En bil är ofta avgörande i detta.

Mer info om att ta körkort (och relaterade utbildningar) hittar du på denna hemsida: http://globenstrafikskola.se.

Så flyttar man ett piano

26 jul 2018

Som med mycket annat är det rätt teknik som ska till när man flyttar tunga saker. Ibland ska man inte lyfta alls, går det kan man alltid använda rätt utrustning; en pirra, rullvagn, en lift, till och med en travers eller en vakummlyft. Ska man förflytta mindre,  men tunga saker, är en matta eller en enkel filt ett lätt sätt att förflytta dem på. Du lägger en matta eller filt under möbeln som du vill flytta och drar den dit du vill ha den. Har du ett piano, eller till och med ett kassaskåp kan du inte flytta den på det sättet. Då behöver du bärselar och en matta som pianot kan vila på.

Alla ska bära ungefär lika mycket

Hemligheten med att kunna bära ett piano, trots att det väger ungefär 100 kilo är den, att man bär en bit var. Är man fyra personer, bär var och en ungefär 30 kilo. Är man två bär var och en 50 kilo. Man läggar mattan under pianot. Mattan fäter man i fyra, eller två bärselar. Bärselarna måste man kunna justera så att pianot är rakt när man bär det även om personerna är olika långa. Även om man förflyttar pianot snett uppåt, som uppför en trappa, ska pianot ligga vågrätt vilket man kan göra med hjälp av bärselarna.

Skrymmande med ett piano

Det som kan vara svårt med att flytta pianot är att det är så skrymmande. Då kan det vara bra att någon går efter dem som bär pianot och ser till att de inte stöter mot några hinder, öppnar dörrar, varnar för om något kommer i vägen och ser till så att vägen är så fri framåt som det bara går. Lättast är det om man är många som hjälps åt. Ju fler och ju mer samspelt man är desto lättare är det för dem som faktiskt bär pianot. Här är det avgörande med erfarenhet och kunskap om vad som skonar kroppen för dem som bär på pianot.

Flyttfirmor som specialiserar sig på pianoflytt

Det finns flyttfirmor som har specialiserat sig på att flytta just pianon, flyglar och andra instrument, just därför att de är så pass svåra att flytta. De är vana vid flytt av olika instrument och anlitas då av konserthallar, pianotillverkare, instrumentaffärer, uthyrare och andra som behöver flytta sådana instrument ofta. Ibland kan det  räcka för dem att endast vara två då de flyttar dem, just för att de använder sig av tekniken och vet hur de ska förflytta sig och pianot som de bär på. Har man bara de rätta kunskaperna är inget för svårt.

LEI kod – varför och vad bör jag göra?

23 jun 2018

Genom nya EU-regler måste samtliga företag som köper eller säljer värdepapper använda en global identifieringskod (LEI kod). Orsaken att EU har infört denna regel handlar om att man vill skapa ett starkare skydd för de som handlar med olika värdepapper. Regeln gäller inte privatpersoner då de största summorna på värdepappersmarknaden omsätts av företag och andra juridiska personer.

Kravet på att inneha LEI kod gäller från början av januari 2018. För att handel ska kunna bedrivas behöver därmed en sådan kod finnas registrerad. Koden fungerar då som en identifiering i transaktionen vilket gör det mer spårbart vilka som varit del av transaktionen.

Varför global identifieringskod?

Kravet på identifiering är egentligen inget nytt. År 2014 införde EU krav på att samtliga aktörer inom derivathandeln måste identifieras. Det som nu skett är att detta regelverk har breddats så att identifiering gäller alla värdepapper så länge det är juridiska personer som genomför handeln. Är det enskild firma finns kravet på Lei kod bara om handeln genomförs med derivatinstrument och inte på andra värdepapper.

Det är den aktör som genomför handeln som måste ha koden. Det betyder att om ett företag enbart äger fondandelar så behöver kod införskaffas. Detsamma vid kapitalförsäkringar. I dessa fall är det en annan aktör som genomför handeln och i en kapitalförsäkring är det i praktiken ett försäkringsbolag som äger tillgångarna.

Vad behöver juridiska personer göra?

De som omfattas av regeln behöver skaffa en LEI kod för att kunna fortsätta genomföra handel med olika värdepapper. Detta alltså förutsatt att det inte är fondandelar eller värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Att registrera sig är enkelt och tar inte många minuter. Om osäkerhet finns över om företaget redan har en LEI kod kan detta kontrolleras hos GLEIF. De har registret över samtliga juridiska personer som innehar en LEI kod. Därmed kan man söka på sitt företag och därmed göra denna dubbelkoll.

Om inte koden finns behöver registrering ske. Detta sker genom att uppgifter kring företaget och dess ansvariga anges samt att en registreringsavgift betalas. Registreringskostnaden kan variera beroende på vilken utfärdare som används. Man kan räkna med en första kostnad på 150-200 Euro. Därefter kommer en avgift behöva betalas varje år man vill behålla koden. Den avgiften är då på ca 100 Euro. Den ska vara på 2/3 av registreringskostnaden.

Att äga värdepapper skapar däremot inte krav på att ha LEI kod. Det är enbart när transaktioner ska genomföras som koden behövs för att samtliga aktörer ska kunna identifieras. Detta betyder att exempelvis ett företag som äger aktier inte behöver skaffa kod förrän aktierna ska avyttras (eller att fler värdepapper ska köpas). Därmed kan man vänta med denna kostnad till försäljning ska ske. Man får däremot komma ihåg att handläggningstiden för att få en LEI kod beräknas till mellan 5 och 7 dagar.

Läs mer: http://www.leikod.nu/.

När det är dags för skolresa

7 jun 2018

Är det dags för en rolig skolresa för barnen? Att åka på en skolresa är en bra aktivitet som kan bli ett minne för livet. De flesta av oss som har åkt på en skolresa kommer ihåg känslan när bussen åkte från skolan och man visste att äventyret låg framför en. Kanske klassen åkte utomlands, med färja, och med bussen som enkelt och bekvämt gjorde att hela klassen kom fram till destinationen.

Att åka på en skolresa betyder mycket för sammanhållningen i klassen. Kommer man väl bort från skolan, innebär det ju inte att man slutar lära sig nya saker, det sker bara på ett annat sätt. Vi alla går ju i skolan för att lära oss för livet, och vad utbildar oss bättre än att leva just det livet, men med öppet sinne.

Många timmars planering innan en skolresa

Många tänker inte på allt som ligger bakom en skolresa. Läraren och föräldrarna har lagt flera timmars planering på vart skolresan ska ta vägen, hur många dagar som klassen ska vara borta, vad som ska ske under skolresan och hur klassen ska komma till platsen dit resan styrs.

Hyra buss, till exempel, ta kontakt med vandrarhem, kontakta andra skolor dit man kanske kan åka och träffa andra klasser, köpa mat och dryck och biljetter till olika aktiviteter är bara några av de saker som lärarna och föräldrarna planerar och organiserar. Det är mycket tankebry, organisationsförmåga och energi som läggs på en resa som en klass ska göra. I bland åker skolorna till andra som organiserar hela resan i stället. Det brukar kosta en hel del, om det till exempel handlar om äventyrsaktiviteter, såsom idrottsaktiviteter, kajakpaddling, forsränning eller segling.

Företag har som affärsidé att arrangera skolresor

Det är flera företag som har som sin affärsidé att erbjuda skolor möjligheten att komma ut i naturen och leva enkelt, tälta, göra mat över öppen eld och klättra i bergen, fiska och leva lite vildmarksliv. Det är många nyttiga saker som barnen lär sig under sådana aktiviteter. Andra resor görs utomlands och då kanske man inriktar skolresan till något kulturellt, man besöker muséer, studerar konst, går på konserter eller teatrar.

Åker man utomlands lär man sig om det landets kultur, språk och mentalitet. I synnerhet om klassen studerar språk är en resa till något sådant land där man talar det språket en viktig bit. Att hyra buss för hela klassen är oftast det lättaste sättet att hålla ihop klassen. En klass har ofta några elever som hellre vill ta sig fram på egen hand och vill inte hålla ihop med resten av klassen. Då är en gemensam buss oftast en bra lösning för att se till att klassen håller ihop.

Catering i Stockholm – en utmaning i logistik

19 maj 2018

Ska man lyckas med bedriften att laga god och festlig mat till hundratals människor varje dag, och dessutom leverera den nylagade maten på utsatt tid till en rad olika adresser i en storstad som Stockholm – ja, då krävs exceptionellt god organisationsförmåga och ett sinne för logistik. Den cateringfirma som inte lever upp till kraven om god mat och kanske framför allt god service blir inte långvarig i Stockholm. Här finns kräsna kunder som vet vad de vill ha, och får de inte maten i rätt tid, eller om maten inte lever upp till deras förväntningar, då väljer de en annan firma nästa gång. Detta vet cateringfirmorna i Stockholm. Därför lägger en seriös cateringfirma i Stockholm ner mycket tid på ett effektivisera organisationen och optimera logistiken.

Vad tycker tidigare kunder?

När du är ute efter bra cateringfirmor i Stockholm finns det några saker du kan fundera över. Framför allt är det väl omdömen från tidigare kunder som väger tungt. Men att en cateringfirma har fått några dåliga omdömen betyder inte betyda att de inte är något att ha. Omdömen på nätet kan lämnas av vem som helst, och en del människor kan ha orimliga krav eller ha retat upp sig på någon småsak och bestämt sig för att låta cateringfirman lida för det. Ta omdömen med en nypa salt. Med detta sagt, har en firma bara fått dålig kritik finns det sannolikt en anledning till det.

Stort eller litet utbud?

Du kan också fundera över urvalet av mat. En firma som erbjuder en mängd olika maträtter kanske är att föredra om ni är många och har lite olika smak, eller bara vill kunna erbjuda en stor bredd. Är sällskapet stort kan det vara roligt att ha ett stort utbud att välja mellan.

Är du å andra sidan ute efter något mer specifikt, kan det vara en god idé att kolla med en cateringfirma som är specialiserad på just det området. I Stockholm finns gott om specialiserade cateringfirmor med fokus på till exempel fisk, skaldjur, sallader, vegetariskt; listan kan göras hur lång som helst och du kan alltid hitta något som passar till just din fest.

Vilken typ av service erbjuds?

Är du i behov av serveringspersonal till festen kan de flesta cateringfirmor erbjuda även det, här gäller dock att utbudet så klart blir större ju tidigare du är ute. Du bör också titta på hur mycket personal som ingår och om man kan skräddarsy lösningar. Det kan hända att firmorna erbjuder ett paket med si och så många servitörer till ett fast pris, medan du kanske bara behöver hälften så många. Återigen är ju det här en fråga om logistik för cateringfirman. De vill kunna erbjuda service till kunderna men samtidigt också hålla sina anställda i arbete. Som kund har du ju dock alltid möjlighet att välja den firma som erbjuder mest flexibilitet.

Var ute i god tid

Ju tidigare du är med din beställning, desto lättare blir det för cateringfirman att tillgodose alla dina önskemål. Det är normalt inga problem för en bra cateringfirma att förbereda goda och vällagade alternativ för den som är allergisk, eller bara äter vegetarisk eller vegansk kost, men de behöver veta i god tid för hur många maten ska vara till och precis när den ska levereras. Att köra nylagad mat genom Stockholms innerstad en lördagseftermiddag och få fram den till rätt adress vid rätt tidpunkt är inte det lättaste, det vet alla som har varit ute och kört i Stockholm. De anställda som levererar maten ska inte bara vara bra på livsmedelsregler och mathållning, de ska även kunna allt om genvägar och återvändsgränder i hela Storstockholm.

Det är viktigt när man arbetar med logistik

10 maj 2018

I Japan har man ett talesätt som beskriver allt som har med logistik i landet attt göra; ”just in time”. Där händer det i 99 fall av 100 att de kommer fram, precis i tid. Det finns så gott som inget som kommer för sent i det landet. Att göra fel finns helt enkelt inte på kartan, och skulle man någon gång göra det, innebär det oändliga böner om ursäkt. Och ändå räknar de inte med att bli förlåtna om minsta lilla misstag sker.

Här räknar vi tyvärr med misstag i logistiken

Riktigt så är det ju inte här i Sverige. Här räknar vi med misstag, åtminstone om det är ett företag som Statens järnvägar, som aldrig råkar komma ”just in time”. Det gäller att inte bli besviken om tågen inte kommer i tid. Här gäller det i stället att ställa in sig på förseningar, så slipper man bli besviken och istället få bli positivt överraskad om tågen någon gång råkar komma i tid. Här har vi i rätt så mycket att lära av japanernas ordspråk; ”just in time”.  Så när det kommer till svensk logistik, vad är det viktigaste som vi borde göra för att lyckas med det japanska undret ”just in time”?

Transporten

Transporten och det som sker under transportens gång är ju bland det allra viktigaste. Det får inte bli stopp under vägen. Här bör tåget gå ordentligt på rälsen. Transportverket måste lära sig från tidigare år att det snöar varje år och inte låta sig överraskas över att det råkar komma nederbörd från himlen under vintern i form av snö. Det går inte att längre skylla på underleverantörer som inte tar ansvar. Det är till syvende och sist Transportverket som har det yttersta ansvaret. Dags för Transportverket att åka till Japan och studera hur de lyckas komma ”just in time”.

Personalen

Förutom rälsar, fordon och annat är det personalen som ser till att varorna, människorna eller vad det nu är som ska transporteras, kommer fram och i tid. Personalen är a och o. Utan personal ingen transport. Det gäller att kunna få tag i de bästa. Är man ett logistikföretag gäller det att kunna rekrytera de bästa personerna till logistikföretaget.

Skyddsutrustning

Det gäller att kunna skydda transporten så långt det går. Skadade varor som kommer fram, även om de kommer fram i tid, är inget att ha. Då gäller det att varorna får exakt det skydd som krävs.

Då är det bra att starta ett offshorebolag

5 maj 2018

Du som har ett företag, aktiebolag eller ett holdingbolag, har du funderat på att starta företag, eller etablera dig utomlands? Vissa fördelar finns med att starta det till exempel i ett offshore-område som Dubai. Allt beror på verksamhetens art, avsikten med verksamheten och vilken geografi det har. Har du till exempel verksamhet som äger rum i någon del av Mellanöstern är det en mycket bra idé att starta ett offshore bolag just i Dubai.

Då är det en god idé att starta ett offshore-bolag

De har låg, eller ingen skatt på vinsten. De har få byråkratiska regler och få krav på administration och redovisning. Dock kan det vara svårt att göra rätt när man inte känner till vilka regler som trots allt finns och hur man går till väga rent administrativt, vilka blanketter som ska fyllas i och hur du kommer i kontakt med de olika myndigheter som kräver så i Dubai. Då kan man faktiskt anlita ett företag som kan allt detta.

Du får hjälp med:

 1. Att registrera bolaget i Dubai
 2. Bilda styrelse
 3. Sköta om redovisning, bokföring, revision och redovisning som går enligt lag och ordning i Dubai
 4. Ta hand om kontakter med myndigheter och banker

Man måste inte ha all verksamhet förlagd i Mellanöstern eller i Dubai för att registrera företaget där, man kan även ha en filial i Sverige, om man har sin huvudsakliga verksamhet där. I så fall kan man bedriva verksamheten även i Sverige under samma namn och rättigheter som andra svenska bolag.

Vill du ha ett holdingbolag är det en god idé att starta det i Dubai

Har du ett holdingbolag är det en annan bra idé att starta det i Dubai. Holdingbolag är ett bolag som du administrerar pengaflödet mellan dina andra bolag. Då har du redan förmodligen betalat skatt för de vinster som de gör i Sverige, varför ska du betala skatt på vinsten en gång till i Sverige? Det är i sådana lägen som det kan vara en god idé att placera just holdingbolaget inom ett offshore-område som Dubai. Där är kapitalvinstskatten noll procent.

Anlitar du ett bolag som hjälper dig att starta och driva bolaget i Dubai får du goda råd för hur du kan administrera verksamhet och företaget på plats där. Det behöver man eftersom deras företagsklimat ser ganska så annorlunda ut där. Då är det en god idé att få företaget administrerat av en expert på företag i offshore-områden.

God logistik viktigt vid större byggprojekt

25 apr 2018

Om du frågar ansvariga från diverse byggföretag i Stockholm vad som är det viktigaste att tänka på inför ett större bygge eller renovering, kommer de flesta att svara planering. God planering av hur arbetet ska utföras, när och av vem. En aspekt av byggen som också alltmer brukar få hög prioritet i planeringen är logistiken. Hur ska byggmaterial, verktyg och maskiner forslas till och från bygget? Hur hanteras byggsopor och rivningsmaterial?

Det behövs en logistikansvarig

De flesta byggföretag har numera någon som är logistikansvarig vid ett bygge eller en renovering. Tillsammans med byggledare och andra ansvariga är den logistikansvarige med redan från tidigt planeringsstadium, för att komma med värdefulla synpunkter på hur bygget kan planeras. Genom att redan på ett tidigt stadium ha en plan kring hur logistiken på ett bygge ska skötas ser man till att bygget sker så smidigt och säkert som möjligt.

Mycket dödtid på byggen

Ett faktum inom byggbranschen är tyvärr att en stor del av tiden spenderas outnyttjad. Under ett byggprojekt går en större del av tiden åt till att vänta än till så kallat värdeskapande arbete, den del av arbetet som faktiskt ger resultat. Dyra maskiner och arbetskraft står outnyttjad det mesta av tiden, på grund av att arbetet planerats för dåligt.

På ett bygge i en större stad som Stockholm sker dagligen en stor mängd leveranser; över ett helt byggprojekt räknas leveranserna till och från bygget i tusental. Ett vanligt problem inom byggbranchen har varit att dessa leveranser inte koordineras, utan leveransen sker till exempel ”någon gång under förmiddagen”. På sådana lösa premisser går det inte att planera effektivt, därav kommer all dödtid som spenderas på ett bygge.

In i minsta detalj

För att planera logistiken krävs en logistikansvarig som kan bryta ner dagarna i små tidsperioder, så kallade slots, likt de som finns på en flygplats för när planen har tillstånd att taxa in och ut och lyfta och landa. Någon som har den övergripande blicken och kan ta snabba beslut om någon leverans blir försenad eller kommer tidigt. Ett modernt byggprojekt måste löpa smidigt, det kostar mycket pengar och utförs inte sällan med ganska snäva tidsramar. En logistikansvarig blir en mycket värdefull tillgång i processen.

Logistik handlar mycket om att få alla på ett bygge, från byggjobbarna och städarna till leverantörer och byggledare, att ha samma bild av bygget i huvudet. En övergripande plan om hur saker och ting ska gå till och när de ska ske. Genom noggrann planering och genom att bryta ner byggprocessen till detaljnivå, kan man upprätta en plan för när och hur saker och ting ska ske.

Alla ska jobba mot samma mål

Nästa steg är att informera alla berörda parter och inpränta logistiktänket. Tidigare har arbetet på byggen skett ”lite eftersom”: arbetarna kommer på morgonen, har ett ungefärligt hum om vad som ska göras, upptäcker att det saknas material, sätter sig och väntar. Det är denna typ av bromsklossar i verksamheten som man råder bot på med en logistikansvarig, som ser till att allt material finns på plats när ett arbete ska utföras och har en reservplan om en leverans skulle bli försenad eller något annat oförutsett inträffar.

Bäst planering vinner

I Stockholm byggs just nu mer och större än på mycket länge. Över hela Storstockholm sker dagligen tusentals leveranser till olika byggen, och byggföretagen har allt att vinna på att satsa mycket på god logistik. I längden kommer det att visa sig att det är de byggföretag som har den bästa logistiken som blir de mest framgångsrika.

Här kan du läsa mer om hyr ett byggföretag arbetar.

Värmepumpar idag ger mervärde

19 apr 2018

Om man talar om värmepumpar i allmänhet så är det flesta medvetna om att det handlar om att omvandla lagrad solenergi f- eller luft - för att värma upp huset. Borrar man djupt ner i grunden så kan det finnas berggrund och i denna finns solenergi lagrad.

Detta kallas för bergvärme och det är också de värmepumpar och energikälla som kan de absolut störst effekt - både ekonomiskt och för miljön. I och med att man använder sig av solenergi så är det grön energi som värmer upp huset.

Till skillnad mot exempelvis olja som är ett fossilt bränsle som någon gång kommer att ta slut. Olja bär dessutom en hög kostnad då priserna stiger i omvärlden och då man dessutom höjer skatten i Sverige. Något man gör i syfte att få bort den typen av uppvärmning - ett mål man satt till år 2020.

Bergvärme är dyrare att installera

Värmepumpar då? Finns det några andra fördelar utöver miljöaspekten? Ja, vi nämnde ekonomin ovan och det är faktiskt så att just bergvärme kan sänka den årliga kostnaden för energi med upp till hela 80%. Det är också den stora anledningen till varför just bergvärme är ett populärt alternativ - både hos husägare och hos de som aktivt letar efter hus. Det senare gör att du säkerligen kan nå ett högre pris om du skulle vilja sälja ditt hus i exempelvis Malmö.

Således - ur alla tänkbara perspektiv - en investering. Även andra värmepumpar ger, om än inte samma enorma som bergvärme, en tydlig effekt på energikostnaden. Däremot så ska man även veta att just bergvärme är absolut dyrast och att det kan kosta mellan 80-100.000 kronor att borra, köpa värmepump, få denna installerad samt återställa marken till normalt skick igen.

Därför kan ett annat val - som kostar mindre - vara en säkrare investering då man brukar räkna att det tar ungefär tio år innan man gått break-even och kan börja räkna hem pengarna som bergvärme genererar.

Utvecklade funktioner ger ökad komfort

De fördelar vi skulle vilja trycka på gällande värmepumpar i stort handlar om den utvecklade tekniken. Vi visar några exempel på denna:

 • Jobbar mot elbörsen: Du kan koppla upp din värmepump mot den nordiska elbörsen och där denna aktivt jobbar då priserna är lägre. Det tjänar du pengar på, såklart. Det enda du behöver är ett elavtal per timme med din leverantör samt en “grind” på din värmepump.
 • Tillgång till varmvatten: Om ni inte har en exceptionell förbrukning av varmvatten i ert hus i malmö (tre- eller fler tonåringar i familjen?) så brukar man inte längre behöva någon varmvattenberedare. Dagens värmepumpar går nämligen upp i effekt då ni använder varmvatten. Då ni inte gör det så sparar den sin prestanda.
 • Mobilstyrning: En app och en speciell lösning på din värmepump gör det möjligt för dig att plocka fram mobilen och genom den styra värmepumpen i fråga. är du på resa så är detta en väldigt bra lösning som du tjänar mycket på i slutändan. Naturligtvis kan du både sänka och höja kapaciteten också.

Läs mer om värmepumpar här.

Trimma bilen för längre hållbarhet

22 mar 2018

Med jämna mellanrum kan du ge din bil ett riktigt underhåll. Du förlänger bilens livslängd och får bättre betalt den dagen du vill sälja den. Den som köper bil, letar efter saker i annonsen om bilen har blivit rätt skött eller inte. Det som är viktigt är hur mycket använd den är; alltså hur många mil bilen har gått. Har den gått genom bilbesiktningen? Och är skatten betald? Det är det viktigaste.

När de väl kommer för att titta på bilen, är de intresserade av reparationer. Har du som bilägare sett efter din bil, eller inte? Vilket underhåll har du gett bilen? Var har du haft den? I ett garage eller ute på gatan?

Så varför inte ge din bil en riktig omgång?

Du kan köra den till en ”Gör det själv”-mack. Det första du kan göra är att byta olja på din bil. Du häller helt enkelt ut oljan – inte i avloppet, utan i en hink som du sedan tömmer i en gammal flaska som du ställer bland sopor som återvinns i en miljöstuga. Sedan är det dags för däcken. Kontrollera dem noga. Har du gamla däck bli du byta ut dem. Titta igenom fönstertorkarna. Dem kan du själv byta ut. Dammsug inuti bilen. Släng bilmattorna och köp nya. Torka av instrumentpanel och bildörrarnas insida. Rengör fönstren inifrån. Du kommer att se att bilen ser nästan ut som ny efter den rengöringen.

Ge ett riktigt rostskydd

Du kan låta bilen få ett ordentligt rostskydd i undersidan.  Till sist kan du ge bilen en riktig polering och varför inte en keramisk lackförsegling? Då får du en lackgaranti i flera år. Du kör bilen till en firma som gör keramiska lackförseglingar. Då får du bilen tvättad, fönster putsade, lacken polerad. Sedan får bilen flera lager med lack, som innehåller bland annat kisel oxid. Efter att bilen har fått flera lager lack, härdas bilen över natten. Det tar 36 timmar innan du får tillbaka bilen.

← Äldre inlägg