Vad är egentligen logistik?

Logistik är något som alla företag stöter på i sin vardag och som många har speciellt anställda för att sköta den delen. För; det handlar om en viktigt del och vi kan först visa vad ordet betyder och vi gör det enligt följande punkt:

  • Logistik handlar om en kunskap om att leda och kontrollera materialflöden. Till dessa materialflöden så kommer även en direkt koppling till monetära-, resurs och informationsflöden som även de bakas in och kontrolleras. Luddigt? Ja, vi kan förenkla det hela genom att säga att logistik i grunden går ut på att till minsta möjliga kostnad och till absolut bästa service se till att att parter i en flödeskedja blir maximalt tillfredsställda. Förstod du inte så kan du vara lugn, vi ska snabbt sätta detta i ett mer konkret exempel som gör att du lättare kommer att förstå innebörden av ordet.

Innan vårt exempel så ska vi dock peka på inom vilket område och var ordet logistik först såg sin början. Detta skedde inom det militära och närmare bestämt inom Napoleons armé (han var den som först insåg vikten av god logistik i samband med krig; bland annat så utsåg han en så kallad Général de Logistique: en general över all logistik) och just arméer och krig har en särskild koppling till logistik.

Låt oss gå så långt tillbaka som till slutet av 1930-talet och början av 40-talet och det hemska krig som då skedde över i stort sett hela världen. Vi befinner oss i ett ockuperat Frankrike, ett England som dagligen bombas och där hela Atlanten ligger mellan deras allierade i form av USA. Frankrike är uteslutet att producera vapen i, ockuperat av Tyskland som det är. England har viss produktion – men de ideliga bombningarna gör att flertalet fabriker förstörs med jämna mellanrum: Logistiken i detta fall innebär att USA tillverkar vapen, utrustning, råvaror – man driver helt enkelt nästintill hela den logistiska maskinen och – här är det viktiga: man ser till att allting kommer till Europa. Över Atlanten och Stilla Havet, fullt av tyska u-båtar och där den amerikanske och engelska flottan måste hitta vägar, skapa konvojer, mörklägga, desinformera, räkna med väderleken... I viss mån ska även Sovjetunionen förses med utrustning.

Ur den andra synvinkeln så har vi Tyskland och deras logistik – de stöter på samma problem och där den enda skillnaden är att de själva kan ha sin logistikapparat i sitt eget land. Här föddes bland annat Autobahn och järnvägsförbindelser till de olika fronterna där Tysklands armé låg; Ryssland, Ukraina, Danmark, Polen och så vidare. Till exempelvis Nordafrika var man tvungen att använda sig av båt och flyg. Kort och gott: andra världskriget var en mardröm för samtliga – men det var, sett ur ett rent logistiskt perspektiv, en föregångare. Soldaterna – på båda sidor - ska hela tiden förses med mat, med råvaror, med kläder, med utrustning, med maskiner, samt ha tillgång till medicinsk utrustning och sjukvårdspersonal. Där har vi ett gott exempel på hur logistik inom arméer ser ut. Paralleller kan dras till vilket krig som helst; Vietnam, Irak, Syrien, inbördeskriget i det forna Jugoslavien.

Vi ska dock inte fokusera på krig och elände. Logistik sker i vardagen och oavsett i vilken form så kan vi säga följande: Logistik ser du aldrig då den fungerar tillfredsställande – om den däremot inte gör så; då kommer du direkt att märka det.

Vad innebär logistik – ett exempel

Vi utlovade ett exempel på logistik för ett företag och vi kan här säga att du är företagare inom livsmedelsbranschen; du driver en handel i en medelstor stad. Vi säger här att du ska köpa in apelsiner och att du – i och med din relativt lilla affär – måste göra detta från en större importör. Denna importör köper sina apelsiner från Israel och dessa frukter fraktas inte heller direkt Israel-Sverige; nej, först så sker ett stopp i Hamburg (Europas tredje största hamn) för ompackning och under den här tiden så är det naturligtvis väsentligt att apelsinerna inte ruttnar.

Väl i Stockholm då? Ja, här kommer nästa steg i logistikkedjan och detta då apelsinerna ska packas in i lastbilar och köras ut till alla som beställt dem – bland annat du och din lilla butik; som vi kan säga ligger i Eskilstuna. Vi kan här peka på en av dina kunder som ytterligare en del i den logistiska kedjan – den sista länken – och ponerar att hon har lite högre krav på sina apelsiner. I det område där din butik ligger så har man nämligen till stor del börjat hänge sig åt ekologiskt mat och gällande apelsinerna så innebär detta att du som butiksägare även måste se till att de apelsiner du importerar inte är besprutade och är framtagna på ett ekologiskt sätt.

Det här påverkar logistiken längre bort – hos odlaren i Israel, vidare till transporten och ompackningen. Frukten måste fraktas snabbare och utan att ruttna och detta utan att kostnaderna för detta påverkas allt för mycket. Om vi ska ge några nyckelord i detta exempel så ser de ut som följer:

 

  • Odlingen av apelsinerna: Apelsinerna måste plockas i exakt rätt tid så att de är mogna då de hamnar i butiken i Eskilstuna.
  • Frakten från Israel till Stockholm – via Hamburg – måste ske så effektivt som möjligt.
  • Ompackningen i Stockholm måste fungera och tillräckligt många lastbilar måste finnas.
  • Väder och vind måste beräknas.
  • Priset får inte blir för högt – vare sig för importören eller för kunden i butik som är sugen på just ekologiska apelsiner.
  • Ju fler saker som adderas till en logistikkedja – desto större krav kommer att ställas på den som planerar och sköter om logistiken i fråga. Vi adderade exempelvis ordet ekologiska i vårt exempel; en detalj som verkligen kan påverka.

 

Märk väl här: det här handlar alltså om apelsiner – men du kan i stort sätt ta vilken vara/produkt/företag som helst och dra paralleller till just vikten av god logistik. Som sagt; fungerar den så märks det inte. Börjar någon länk i kedjan att brista så kommer detta av få stora konsekvenser. I det här fallet så kan de apelsiner du beställt från Israel till din butik i Eskilstuna visa sig vara mögliga och därmed vara omöjliga att sälja.

I den här guiden så tänkte vi gå igenom några områden som ingår i den vardagliga logistiken hos företag – och i vissa fall även privatpersoner – och fröklara dessa lite närmare. Vi hoppas genom detta kunna visa hur pass många länkar som ingår i en typisk logistikkedja och hur pass viktiga varje del är. Som det heter: en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk.