Dörrautomatik – för allas rätt att ta sig fram i Stockholm

Dörrautomatik är en del i att göra Sveriges huvudstad Stockholm tillgänglig för alla sina invånare. Du som är företagare bör undersöka dina möjligheter.

Föreställ dig att du sitter i en rullstol och ska försöka öppna en tung dörr i massivt trä där handtaget sitter alldeles för högt upp, då dörren är anpassad för fotgängare. Lägg till att ingen saltat gatan den här kalla blöta vintermorgonen. Gatan är isig och hal. Du är ensam och ska försöka ta dig in. Det framstår som en omöjligt uppgift.

Detta är ett inte helt ovanligt och frustrerande scenario för väldigt många människor i Stockholm som är rullstolsbundna eller som har andra funktionshinder. Många företag har behov av att anpassa sina lokaler för att underlätta framkomlighet och tillgänglighet. Detta kan enkelt göras med dörrautomatik.

Dörrautomatik – en demokratisk fråga

Alla människor bör ha samma rätt till tillgång till sin stad. Det är en demokratisk fråga, och också därför som det på många platser i huvudstaden är helt nödvändigt att installera dörrautomatik. Många verksamheter har också krav på sig från Stockholms stad att hålla sina lokaler tillgängliga för alla invånare, inklusive de med rörlighetshinder.

Du som driver verksamhet i Stockholm där du tar emot besökare, bör med andra ord se över dina skyldigheter och möjligheter vad gäller dörrautomatik. Självklart är inte dörrautomatik ett lagkrav för att få bedriva till exempel café- eller restaurangverksamhet, men det är ett enkelt och smidigt sätt att tillgodose de krav som faktiskt ställs på verksamheten.

15 Nov 2022