Företagshälsovård med fokus på livsstil i Stockholm

Företagshälsovård i Stockholm kan användas som ett verktyg att få en frisk och pigg personalstyrka. Kost och motion påverkar en människas prestationsförmåga.

Inom området “hälsovård” ingår inte bara konkreta sjukdomstillstånd, utan även människors livsstilsfaktorer som kost, motion och rökning. Regelbundna hälsokontroller med fokus på just livsstilssjukdomar är något många vårdföretag rekommenderar andra företagare inom ramen för företagshälsovård.

Hur din personal lever sina liv är naturligtvis helt upp till dem. Alla människor har rätt att göra fria val när det kommer till hur mycket man rör på sig och vad man äter. Men människors livsstil har även en direkt påverkan på den psykiska hälsan och det allmänna måendet. Båda delar är faktorer som i sin tur påverkar prestation i arbetet. Du som är chef har med andra ord ett starkt incitament för att hjälpa dina medarbetare till en hälsosam livsstil.

Företagshälsovård kan leda till livsstilsförändring

Som företagare kan du använda företagshälsovård som ett verktyg för att påverka dina medarbetare i en positiv riktning vad gäller deras allmänna livshållning. Självklart kan du som arbetsgivare inte komma med några pekpinnar, men det du kan göra är att skapa möjligheten för personalen att arbeta för förändring i de fall de vill det själva.

I mötet med vårdgivaren som utför företagshälsovården kommer personalen självklart omfattas av samma patientskydd och integritetsskydd som i den allmänna vården. Du som chef kommer aldrig få veta vad som händer inom ramarna för företagshälsovården. Men det är mycket möjligt att du kommer se de positiva effekterna av det på arbetsplatsen.

6 Dec 2022