Att hyra ett lager är nödvändigt

Som företagare så kommer man någon gång att ställas inför en fråga kring hur mycket man ska ha i lager. Detta oavsett om man driver en livsmedelsbutik (där det generellt blir lättare att hålla koll på sitt lager genom att man ser åtgången av varorna samt hur lång tid det tar innan dessa blir dåliga), om man har en bygghandel eller om man driver en klädbutik (där modets nycker gör att man dessutom måste ha en fingertoppskänsla – ett större lager av kläder som ”gått ur modet” kan vara förödande).

Det många gör är att man försöker – liksom alla industrier – driva det hela mot Lean produktion; det vill säga att skala bort alla onödiga kostnader. Lean-modellen är myntat från den japanska bilindustrin och där Toyota – efter andra världskriget och med det ekonomiska underskottet dels var tvungna att ställa om sin krigsmaskin mot privatproduktion och dels var tvungna att klara detta med en extremt tight budget. Lean är ett japansk begrepp och modell – men ordet har en engelsk härkomst och där du exempelvis beställer in en ”lean” köttbit och då får exempelvis en ryggbiff utan fett. Man har således skalat/skurit bort det överflödiga och däri ligger också själva essensen till Lean. 

Lager då? Ja, det kan definitivt vara en överflödig utgift – men det måste ändå i många fall finnas. Har man inget lager så klarar man i många fall inte av att möta kundernas behov; kunder som i sin tur i och med detta vänder sig till någon konkurrent inom samma sfär. Med lager så menar vi dock inte att det måste finnas i nära anslutning till sin egen verksamhet. Nej, lager går idag att dels outsourca till andra företag och dels så finns även det alternativet att man hyr lagerlokal i samma- eller i en annan stad än där man själv har sin verksamhet; något som dock ställer krav på exempelvis transport. Ett tredje alternativ är följande:

En lagerhall i form av ett tält                 

” Ett tält, tänker många här – hur ska det kunna skydda mina produkter, mina maskiner, min utrustning och alla de varor som jag ska först lagra och därefter sälja ”? Sanningen är att det hela handlar om att tältet i fråga är att jämföra med en permanent byggnad i det avseendet att det 1) går att isolera 2) går att inbrottssäkra 3) klarar alla typer av väder och där man dessutom kan skräddarsy sin egen lösning.

Det spelar ingen roll hur stort lager man behöver, det finns en lagerhall i formen av ett tält i alla tänkbara storlekar. Invändigt så går det att bygga upp lösningar efter sina egna krav – man kan bygga upp exempelvis entresolplan – och det gör att det här alternativet är extremt bra sett till vilken flexibilitet det för med sig.

Att ha ett lager handlar om fingertoppskänsla – hur mycket kommer jag att sälja, hur mycket kostar det att hyra ett lager och hur lång tid tar det innan kostnaderna blir för höga? – och där man måste ställa kostnader mot inkomster som lagret i fråga kan bära med sig. Lär man sig det så har man goda möjligheter att lyckas och för många så är det bästa alternativet att hyra (ja, man behöver definitivt inte köpa) en mindre lagerhall i form av ett tält och ha detta placerat i nära anslutning till den egna verksamheten.

Läs mer om lagerhallar här: http://www.lagerhallar.nu/.