Vad är catering?

Catering är, som de flesta vet, en tjänst där man som privatperson eller företag beställer mat och dryck till ett speciellt tillfälle. För en privatperson så innebär detta speciella tillfälle inte sällan en fest av något slag och där man har flera gäster än vad man normalt har; någots om inte möjliggör att man kan laga mat hemma och där tiden för detta dessutom inte kommer att räcka till. Istället så beställer man maten, man får denna serverad och man kan, i lugn och ro, fokusera på det väsentliga: att se till att alla gäster har det så trevligt som möjligt och vara en god värd/värdinna för den fest man arrangerar.

Varför ställde vi då frågan  – om de flesta redan vet – vad catering är? Jo, av den anledningen att det för många är en extremt viktig del rent logistiskt. Vi kan här säga att du befinner dig på en spännande konferens, en konferens där schemat är späckat och där luckorna är minimala. Du och de andra deltagarna ska lyssna på föreläsningar, ni ska hinna interagera med varandra, ni ska diskutera i speciella forum och ni ska däremellan också - naturligtvis – hinna med att äta.

Här är cateringen livsviktig sett till hur mycket konferensen i fråga i slutändan kommer att ge er. Hur fungerar du utan mat? Troligt är att du inte kan koncentrera dig lika bra om du är hungrig, att du blir trött, att du blir grinig och att du har dina tankar på annat håll (förmodligen på vad du ska äta). Catering blir – i det här fallet – således något som varje deltagare på konferensen kommer att vara i behov av och – det speciella i sammanhanget – är alltså att den dels måste serveras och dels också inmundigas under en begränsad tid. Kraven på cateringföretaget kommer här att vara extremt höga.

Där har vi ett exempel; men vi nöjer oss inte med det gällande catering sett ur ett logistiskt perspektiv. Nej, i vårt nästa exempel så ska vi bege oss till vardagen för en skådespelare och se till hur viktig catering är för att en film/tv-inspelning ska kunna förflyta på ett bara sätt. Här ska allt ifrån nämnda skådespelare, regissörer, producenter, kameramän, statister, sminköser, ljudtekniker och  annan personal ha mat och dryck. Skillnaden mot konferensen är att man under en filminspelning äter mer etappvis; en scen spelas in – då passar de andra på att äta och så vidare.

Lösningen i ett sådant läge stavas ofta buffé; en buffé som måste hållas hygienisk och där smaken – naturligtvis – inte påverkas av detta hygieniska tänk. En svår balansgång sett till att en arbetsdag är lång och sett till att en filminspelning pågår under en längre tid (något som gör att buffén i fråga måste varieras från dag till dag).

Två olika scenarion – två exempel på där den gemensamma nämnaren stavas catering och där vikten av sådan är extremt viktig länk i hela logistikkedjan.

Catering, mer än bara mat

Att fråga vad man får för mat inom då man beställer catering är ungefär som att ställa sig frågan om hur många sandkorn du får i handen om du fångar en näve på stranden. Det finns extremt många företag där samtliga erbjuder olika menyer, rätter – och: tilläggstjänster. Catering idag är nämligen inte enbart mat; det handlar lika mycket om att erbjuda ytterligare möjligheter till sina kunder. Det kan handla om partytält, det kan handla om underhållning, det kan handla om att förmedla en lokal, det kan handla om att en musikanläggning ingår. Det är, kort sagt, lite av en helltäckande tjänst numera.

Gällande maten dock så kan vi säga att i synnerhet ett område tagit stora steg inom catering och detta gäller den vegetariska/veganska menyn. Här har många företag känt av tidens vindar och erbjuder av den anledningen betydligt fler – och betydligt mer välsmakande – rätter än vad som förr var fallet. Enbart positivt – oavsett om det handlar om en privat fest eller om cateringen i fråga ska beställas i bufféform till en filminspelning.