Viktigt undvika arbetsbelastningar

Vad gör en ergonom? En ergonom arbetar med olika belastningsskador som man kan råka ut för på sitt arbete. Oftast gäller det arbeten med tunga lyft, inom byggbranschen, på lager, men även inom vårdyrket kan mycket tunga lyft ske på arbetstid. För att kunna bli ergonom är det viktigt att ha kunskap om hur kroppen fungerar. Så stor del av ergonomutbildningen handlar om medicinsk kunskap om kroppens muskler, skelett och nerver. Den som har en monoton arbetssyssla eller som återkommande lyfter tunga saker kan skada sina muskler, skelett, eller få nervskador, där belastningen kan göra så att nerver kommer i kläm. För dem som blir ergonomer är det mycket viktigt att känna till sambanden mellan dessa tre funktioner i kroppen. Alla ergonomer är högskoleutbildade. 

Vad gör en ergonom?

En ergonom kan antingen arbeta förebyggande eller med att reparera en skada hos en arbetstagare som har skadat sig på sitt arbete. Arbetsgivaren har ett ansvar, men knappast hela ansvaret för hur en arbetstagare mår. Det största ansvaret har arbetstagaren som måste se till att få så mångsidiga sysslor som hen bara kan få. Hen måste se till att inte skada sig på sitt arbete. Hen bör använda all utrustning som finns att tillgå för att inte skadas i sitt arbete. Finns inte nödvändig utrustning bör hen påkalla uppmärksamheten på det och se till att arbetsgivaren skaffar fram det för sina arbetstagare. Om inte arbetsgivaren lyssnar på det som arbetstagaren önskar sig, finns det andra vägar att gå. Enligt arbetsmiljölagen finns ett ansvaras arbetsgivaren att tillgodose en säker och bra arbetsmiljö för sina arbetstagare.

Ergonomer arbetar även förebyggande

Ergonomer arbetar även förebyggande så att en arbetstagare inte ska skadas av ensidiga belastningsskador. Om en ergonom kan komma till arbetsplatsen och göra besök, får hen en chans att se över arbetssituationen som arbetstagarna jobbar under och kan slå larm om det finns någon risk att arbetsmiljön kan vara skadande för arbetstagarna. Många framtida skador kan nämligen undvikas med rätt arbetsmiljö. Sådant som ergonomiska stolar, höj- och sänkbara skrivbord som möjliggör för arbetstagarna att stå eller sitta under sin arbetstid. Andra får gå-band vid sin arbetsplats för att kunna promenera under sin arbetstid. Allt sådant som stärker ryggen vid ett skrivbordsjobb. Vill du veta mer om ergonomi? Läs då www.ergonomiutbildning.nu

Ergonomer borde besöka arbetsplatserna

Det borde vara obligatoriskt att ergonomerna gjorde besök och inspektioner till fler arbetsplatser. Då skulel de kunna förutsäga och stötta personalen. Det vore viktigt att någon slog larm om någon miljö som skulle kunna ge permanenta belastningsskador. Det är det ergonomer ska kunna; både förutsäga framtida arbetsbelastningar, och ge råd och tips om hur något kan bli bättre. Så fram för fler ergonomer till arbetsplatserna. 

22 Dec 2017