Gör en geoteknisk undersökning för stabila byggnationer

Innan man planerar olika byggnationer bör man genomföra en geoteknisk undersökning av marken. Då har man koll på markens beskaffenhet och vad den klarar av.

Att planera en byggnation kan låta lätt och enkelt för en utomstående. Köp mark och bygg är det som en utomstående ser. Dock är det med byggnation som så mycket annat, ett grundläggande förarbete är A och O. En av de första sakerna att göra är att undersöka den markplätt man planerat att bygga på. Detta oavsett om det är en villatomt eller en flera fotbollsplaner stor yta.

Innan man går vidare och ritar upp de byggnationer som ska stå på marken behöver man ta reda på vilken sammansättning marken har. Det kan vara så att man har planerat ett nytt höghusområde med lägenheter. Och efter en undersökning av markförhållandena kan det visa sig att marken inte alls är lämplig för det.

Anlita experter inom geotekniska undersökningar innan byggnationen

För att få reda på hur marken mår bör man genomföra en geoteknisk undersökning av den. Förutom att få reda på hur marken mår kan man då även få kännedom om eventuella sättningar och sprickor i berg. Och om grundvattnet är förorenat på platsen kan man även få reda på det.

Istället för det planerade höghusområdet kan det visa sig att marken fungerar perfekt till ett nytt villasamhälle. Ju bättre man sett över markområdet, desto bättre kan man planera för en hållbar byggnation. En byggnation som håller in i framtiden och kan stå stadigt på marken där den står. Kolla in www.geotekniskundersökning.se om du vill veta mer om geotekniska lösningar.

14 Jul 2023