Undvik konflikter och säkra företagets framtid med ett aktieägaravtal

Att skriva ett aktieägaravtal är en klok åtgärd för företagare, och det är lika viktigt som att förbereda sig för en regnig dag när solen skiner. Genom att upprätta ett aktieägaravtal tillsammans med din affärspartner kan ni undvika onödiga konflikter och se till att ni är förberedda om ni någonsin behöver gå skilda vägar.

När man driver ett företag tillsammans är det lätt att hamna i konflikter med varandra. I början kan det kännas självklart och spännande att starta ett aktiebolag tillsammans med en vän eller affärspartner. Men med tiden kan företagets riktning och utveckling ta en annan form än vad man tidigare hade förväntat sig. Det är då risken för bråk om hur man ska driva företaget framåt ökar.

Det kan till och med uppstå sådana oenigheter och dispyter att ägarna till aktiebolaget tvingas att skiljas åt. I dessa situationer kan det vara komplicerat att komma överens, särskilt när det gäller ett aktiebolag. Det är därför det är så viktigt att ha ett välformulerat aktieägaravtal på plats.

Sök juridisk hjälp för att formulera aktieägaravtal

Det är önskvärt att man redan från början har anlitat en erfaren jurist för att hjälpa till med att utforma ett aktieägaravtal. Ett aktieägaravtal kan se olika ut och kan täcka en mängd olika aspekter som är relevanta för företaget.

Att inte ha ett aktieägaravtal när det blir dags att skiljas åt kan jämföras med att skiljas utan äktenskapsförord. Utan ett avtal är man överlämnad åt strikta formella regler, oavsett vad man tidigare har trott sig vara överens om inom företaget. Att upprätta ett juridiskt bindande aktieägaravtal är en garanti för att eventuella framtida konflikter inte kommer att eskalera i onödan.

Ett utformande av ett korrekt aktieägaravtal ger trygghet och säkerhet för alla parter. Det tydliggör ägarnas rättigheter och skyldigheter samt reglerar hur beslut ska fattas och hur företaget ska drivas. Genom att fastställa dessa viktiga punkter på förhand kan man undvika missförstånd och konflikter i framtiden.

4 Aug 2023