Vet mer om massagolv

massagolv

Vad är egentligen massagolv? Golvtypen har funnits på marknaden i ett halvt sekel och används brett. Likväl är det ett begrepp som gemene man kanske inte är alltför bekant med. Massagolv kan enklast beskrivas som att ett golv tillverkat av någon form av härdplast, samt att golven är fogfria. Det kanske inte behövs sägas, men det finns en uppsjö av olika varianter och typer av massagolv på marknaden idag.

Härdplasten tillverkas på läggningsplatsen. Detta genom att man slår ihop två, eller fler, komponenter som reagerar med varandra. När man arbetar med massagolv är det viktigt att tänka på säkerheten, eftersom en del av dessa komponenter kan vara rent hälsovådliga. Givetvis är det färdiglagda golvet inte farligt för hälsan på något sätt. Snarare får man ett säkert och stryktåligt golv som, om det är rätt typ, även fungerar bra för tunga industrier att verka på.

Viktigt med rätt komponenter

Valet av komponenter man slår ihop, beror på vilka egenskaper man vill att ens massagolv ska ha. Är det en offentligt lokal i Stockholm? En tung industri i Södertälje? Vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen är givetvis en aspekt som det måste tas hänsyn till. En fördel med golvtypen är just att den kan anpassas efter krav, behov och önskemål. Således kan det likaväl användas till en tung industri i Södertälje – eller en offentlig lokal i centrala Stockholm.

Utvecklingen står ingalunda still. För varje år som går, utvecklas beständighet, styrka och andra egenskaper. När hållbarhet och hygien är högt prioriterade, är massagolv ofta ett bra alternativ idag. Det gäller inte bara för inomhusmiljöer, utan det kan med fördel även användas utomhus.

Många faktorer spelar in

Styrka, beständighet, tålighet och möjlighet till anpassning kommer givetvis inte gratis. Med det sagt, så varierar priserna kraftigt på massagolv. Det beror bland annat på golvets tjocklek, egenskaper och vilken typ av massagolv som ska läggas. Sedan finns ett antal mindre faktorer som spelar in, till exempel att golvläggare brukar ha en högre timkostnad i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg (särskilt Stockholm).

För att få en prisuppgift är det bästa att kontakta en auktoriserad massagolvläggare. Optimalt är visserligen att kontakta flera, be om offerter och jämföra offerterna mot varandra. I en större stad som Stockholm bör det inte vara svårt att hitta flera aktörer att kontakta. I en mindre staden är utbudet kanske något begränsat.

Själva golvläggningen är lite speciell. Det kan läggas på ytor av, betong, trä, keramik, asfalt, sten eller metall. Tjockleken är normalt 12 mm som högst, och 4 mm som lägst. Viktigt när golven läggs är att det är kunniga golvläggare som gör jobbet. Som nämnt ovan är vissa av komponenterna hälsovådliga, och det ställs höga krav på säkerheten vid läggning av dessa golv.

 

Som också nämnt ovan skall färdiga golvsystem givetvis inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Fördelar ur ett miljöperspektiv är att den höga hållfastheten och slitstyrkan bäddar för en lång livslängd. Dessutom minskar det kraftigt behovet av underhåll och

6 Apr 2019