Vårdnadstvist - en sista utväg

Antalet skilsmässor har ökat stadigt under det senaste decenniet. Det finns egentligen ingen solklar förklaring till detta, men naturligtvis så måste man ändå säga att många par kanske kastat sig lite för lättvindigt in i äktenskapet och kanske haft lite väl bråttom att ta sig ur detta. Menas här: det perfekta förhållandet finns egentligen inte. Alla har sina toppar och sina dalar och i de flesta fall så handlar det om att kämpa. Möter man någon typ av utmaning så får man också vara beredd att kämpa för att lösa denna. Ett äktenskap innebär inte att man kan äta oxfilé varenda dag, vissa dagar så står blodpudding på menyn. Men, då man väl ätit denna anrättning - ja, då kommer också oxfilén, då den serveras, att smaka betydligt godare.

En skilsmässa är en sak. Värre är när det handlar om tvister i samband med en sådan och allra värst är det då barn kommer i kläm som en följd av detta. Tyvärr har många visat sig vara villiga att inleda en vårdnadstvist i samband med sin skilsmässa och här finns det konkreta siffror som visar på en fördubbling över en tioårsperiod. Det är en skrämmande siffra sett till att en vårdnadstvist är att anse som den sista utvägen. En vårdnadstvist ska undvikas in i det sista och av skäl som dessa:

  • Den tar tid att lösa. En vårdnadstvist tar tid - och den måste göra så - att lösa. Det går inte att fatta ett beslut utan att varje sten har vänts. Det handlar om en stor känslomässig prövning; något som många inte är beredda på.
  • Den kostar pengar. För att ha en chans att vinna så måste man anlita ett, inom familjerätt, kunnigt juridiskt ombud. Rätt hjälp kostar pengar och det får man vara beredd på. Förvisso: en stor del av kostnaden kommer att täckas av rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Men, den har ett tak och det tillkommer även en självrisk. Först och främst bör man se över vilka detaljer som hemförsäkringen verkligen täcker. Om det inte skulle vara så att din hemförsäkring gäller för rättsskydd så kan det finnas en möjlighet att få rättshjälp och där staten täcker en del av beloppet. Där gör man dock en bedömning baserat på inkomst; vilket gör att många kan hamna mellan stolarna.
  • Den drabbar barnen. Barn är känsliga och tyvärr så är det ofta de som drabbas absolut hårdast. Det kan ge ärr för livet. Att ge sig in i en vårdnadstvist av fel skäl - egen vinning, hämnd, svartsjuka, prestige - är tyvärr inte ovanligt. Man bör alltid se till barnets bästa och i många - kanske de flesta - så är det fortsatta gemensam vårdnad och lika stort umgänge med båda föräldrarna.

Bättre logistik kan förhindra en vårdnadstvist

En vanlig orsak till varför en vårdnadstvist inleds handlar om samarbetsproblem. Det kanske inte fungerar med hämtning och lämning, det kanske finns bristande kommunikation och rent allmänt så fungerar inte logistiken - särskilt om föräldrarna bor i olika städer. Det går att få hjälp med att hitta bättre logistik kring dessa detaljer.

Varje kommun i Sverige är skyldiga att erbjuda samarbetssamtal vid en vårdnadstvist och där man genom detta försöker förhindra tvisten från att nå rätten. Vid ett sådant försöker man bistå med alternativa lösningar och kompromisser som är båda parter till gagn. Allt är inte svart och vitt, tiden behöver inte vara exakt 50/50 och man kan nästan alltid finna lösningar. Är man öppen och villig att samtala så finns det mycket som tyder på att den rena logistiken går att lösa och att en vårdnadstvist i och med det kan avstyras. Samarbetssamtal är ofta nyckeln.

Mer info om vårdnadstvister: http://www.vårdnadstvistt.se.

8 Nov 2018