Välj en solcellsleverantör med know-how

Om du funderar på att installera solenergi, ska du välja en solcellsleverantör som har kunnande. En leverantör med referensanläggningar ger dig trygghet.

Tanken på att utnyttja solens strålning för att generera elenergi har länge varit en utopi. Enkla solfångare för att värma vatten har funnits. Däremot har det varit svårare att via solceller och solpaneler producera högvärdig energi. Den senaste tidens teknikutveckling ger nya perspektiv på klimatsmart energi, och förutsättningar finns nu att minska beroendet av fossil energi.

Solen ger energi i sin renaste form. Solceller är spännande i dubbel bemärkelse. Spänningen mellan cellens olika delar ger likström. Via om- eller växelriktare konverteras strömmen till växelström, som de flesta är vana vid att plocka ut från ett uttag i väggen. Det går nu att få ut grön el från en glödande gul sol.

Kontakta en solcellsleverantör

Förutsättningarna för en lönsam investering i solceller beror på flera faktorer. Hustak på en industrifastighet har utformning och lutning som skiljer sig från en byggnad på en lantgård. Lönsamheten påverkas av den totala energibehovet, men också hur förbrukningen varierar över året. En anläggning med solcellspaneler kommer att generera ett överskott av el under delar av året. Den elen kan säljas till det fasta nätet.

Ett av flera företag som levererar solceller är Solarwork. Företagen i solcellsbranschen utreder dina specifika förutsättningar för solel. De etablerade företagen har kompetens att göra installationen och kan peka på flera referensanläggningar. De ekonomiska villkoren för en solcellsanläggning är flera. Du behöver inte ens lägga ut likvida medel. Det finns möjlighet att leasa en anläggning eller skriva ett så kallat PPA-avtal.

9 Aug 2022