Vad händer med personalen när ett företag går i konkurs?

Vad som händer med personalen när ett företag går i konkurs beror helt på vad det är för företag och vad det finns för medel. Om det rör sig om ett välskött företag i övrig så kan det bli så att konkursförvaltaren driver vidare företaget tills det dyker upp en lämplig köpare som sedan får överta företaget med personal och allt.

I vissa fall så måste konkursförvaltaren säga upp de anställda då det inte finns pengar att betala löner. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i konkursboet att betala de löner eller semesterersättningar som finns innestående så träder lönegarantin in vilket betyder att personalen får betalt av länsstyrelsen istället. Ibland saknas de bokföring och andra typer av dokument som visar vilka som varit anställda av företaget. Det är då viktigt att den anställde själv kan visa att den varit anställd genom till exempel lönespecifikationer eller anställningsbevis så att den kan få tillgång till lönegarantin.

Konkurs - så går det till

Ett företag kan ansöka om konkurs själv om det har likviditetsproblem. Även andra som företaget är skyldig pengar, så kallade borgenärer, kan ansöka om ett företags konkurs ifall de inte får betalt. Facket kan ansöka om ett företags konkurs om de inte betalar ut det som de är skyldiga fackets medlemmar. Man ansöker om konkurs hos tingsrätten och det är även de som beslutar om ett företag skall sättas i konkurs. Ifall företaget själv ansöker om konkurs brukar de få svar direkt.

När konkursen blivit beviljad så tillsätts en konkursförvaltare, det är en jurist som ser över företagets ekonomi och ser till att de skulder som finns betalas i så stor utsträckning som möjligt. Man får vara beredd som borgenär att det kan ta tid innan man får sina pengar. Mindre konkurser brukar vanligtvis ta mellan ett halvår till ett år att avsluta, konkursen för större företag kan ta mellan två till tre år. Konkursförvaltaren är dock skyldig att agera skyndsamt.

Vad innebär näringsförbud?

Om en företagare bedrivit sin näringsverksamhet på ett oaktsamt sätt så att bolaget eller företaget satts i konkurs, eller om personen gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet så kan den beläggas med näringsförbud i 3-10 år. Ett näringsförbud innebär att man inte får bedriva näringsverksamhet eller ledning i någon annans företag, inte får vara bolagsman, inte sitta i styrelsen för en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag, inte ha röstmajoritet i ett aktiebolag, inte vara firmatecknare, inte vara anställd eller ta uppdrag i en liknande näringsverksamhet som den som du fått näringsförbud för. Det är straffbart att bryta mot näringsförbudet och det kan ge fängelse i upp till två år. Man kan anmäla överträdelse av näringsförbud till Kronofogden.

13 Dec 2021