Vad gör en löneassistent?

Vad är det för skillnad på personalassistent och löneassistent? Vilka arbetsuppgifter finns? Vad gör en löneassistent?

Administrerar löner

Den primära uppgiften för en löneassistent är att administrera de anställdas löner. Hur detta sker beror helt på vilket lönesystem som företaget har. Det mesta sker digitalt idag men för exempelvis vikarier brukar det finnas blanketter där de fyller i arbetade timmar. Allt ska sammanställas och därefter betalas ut till de anställdas konton.

Staplar med mynt

Utlägg, reseräkningar m.m.

Beroende på bransch och arbetstid som behöver läggas ner kan en löneassistent hantera löner åt olika många anställda. Inom vissa företag är det exakt samma lön varje månad och det enda som gör skillnad är VAB eller sjukskrivning.

Inom andra företag är de anställda på representation, gör egna utlägg och genomför inköp som enbart delvis ska hamna på företaget. Här krävs betydligt mer jobb per person då man även måste ta hand om traktamenten, reseräkningar och utlägg.

Ibland i kombination med personalassistent

På ett mindre företag är det vanligt att samma person är både löneassistent och personalassistent. Därmed kallad för personal- och löneassistent. Man har då ansvar för rekrytering, schemaläggning, semestrar och annat administrativt inom personalfrågor. Utöver det även ansvar för lönehanteringen. I detta fall kan man alltså jobba med ”allt som rör personalen”.

Utbildning

Det går att läsa till löneassistent under en termin på Komvux, Folkhögskola och privata utbildningsföretag. De som gått på ekonomisk linje på gymnasiet kan även söka jobben direkt efter slutförda studier.

Vidareutbildning

 Som personal- och löneassistent är det viktigt att vara insatt i gällande lagar och regler. Dessa ändras över tid och därmed finns behov av vidareutbildning. Det är därmed ett jobb där utbildning och att följa utvecklingen i branschen är extremt viktigt. Skulle företaget bryta mot någon lag kan stora vitesbelopp krävas.

Allt svårare att få jobb

Arbetsförmedlingens prognos för löneassistenter är inte speciellt positiv. Både på kort sikt och på lång sikt anser de att konkurrensen om jobben kommer att vara mycket hög. Det finns flera orsaker till detta.

En orsak är just att någon högskoleutbildning inte krävs vilket gör att fler kan söka. En annan orsak är digitaliseringen vilket innebär att de anställda kan skicka in sina uppgifter automatiskt. Det jobb som tidigare utfördes av assistenten kan läggas ut på de anställda genom digitala lösningar. Det är alltså främst den minskade efterfrågan som ligger bakom den hårdare konkurrensen om jobben.

30 Mar 2020