Ta hjälp med bokföringen

Alla som driver mindre företag vet att det är mycket administration med personal och inom ekonomisk redovisning. Många känner att det inte riktigt hinner med eller har kunskapen, men har inte råd att anställa någon som ska ta hand om det. Då kan det vara klokt att ta hjälp av en professionell firma som ska sköta personaladminastrationen och den ekonomiska bokföringen. 

Då vet man att det är ordning och reda på ekonomin och annan admin och isället kan fokusera på kärnverksamheten och lönsamheten. Det är många redovisningsföretag som sköter allt digitalt från sitt eget kontor. Man behöver alltså inte tillhandahålla en kontorsplats med dator och telefon. Nog så viktigt för det lilla företaget. Man kan också få hjälp att hitta besparingsåtgärder när verksamheten ses från nya ögon med stor erfarenhet. Det kan alltså löna sig på flera sätt att anlita hjälp utifrån.

Redovisning och bokföring

Man kan få hjälp med löpande bokföring på ett säkert och korrekt sätt. Mycket kan effektiviseras med förbättrad struktur i redovisningen. Det blir även en viktig indikator hur företaget mår och man kan sätta in åtgärder tidigt.

Man får hjälp och stöd med skattedeklarationer, månadsrapporter, årsboksult och liknande. Då konsulten får full insyn i resultat och ekonomin på bolaget kan man få värdefull rådgivning som en bonus. 

Personaladministration

Större företag lägger mycket tid på personaladministration. Det är viktigt med ordning och reda för at det inte ska bli fel. Det kan röra sig om att upprätta personalregister, löneutbetalningar, lönespecar och kontrolluppgifter till skatteverkat. Man kan få hjälp vid förhandlingar inom arbetsrätt eller kollektivavtal som ska tecknas.

Få hjälp med skatterådgivning

Skatter är inte alltid så lätt att förstå, men är något man inte kommer ifrån. Det kan vara väldigt kostsamt om man slarvat eller inte förstått olika skattefrågor. Det är väldigt tryggt och säkert ta in någon expert med dina skattefrågor och deklarationer. Man kan också få hjälp med plaering inför bokslut, skatteprocesser och ren skatterådgivning. En väl utförd skatteplanering kan göra stor skillnad rent ekonomiskt.  

Juridiska spörsmål 

Affärsjuridik är en djungel med många krångliga regelverk, lagar och regler. En bokföringskonsult reder ut begreppen åt dig så du kan sova lugnt om natten. 

Man får hjälp med att upprätta korrekta köpeavtal, anställningsavtal och läsa kontraktsförslag med mera. Och vid tvister är det väldigt skönt att ha en expert vid sin sida. Samma gäller vid förhandlingar av olika slag.

Lån och banktjänster

Man kan även få hjälp och stöd när man behöver pengar till ett projekt eller investeringar. Konsulten kan bistå med viktig ekonomisk planering och kalkylering inför en kapitalanskaffning. 

19 Mar 2019