Ska du importera varor eller produkter? Använd rätt fraktform

Flygfrakt eller sjöfrakt? När man ska ta in större föremål, eller ett större antal produkter, till Sverige ställs man inför frågan om hur det ska fraktas. Medan flygfrakt kan lämpa sig bra för vissa typer av transporter, kan det också vara dyrare än sjöfrakt. Kort sagt bör man ta reda på hur man billigast kan frakta sakerna – annars kan det sluta med att man betalar alldeles för mycket. Givetvis bör det också vara säkert, så att godset inte skadas på vägen.

Flygfrakt

Flygfrakt kommer med flera fördelar. Den största fördelen är just leveranstiden. Medan en sjöfrakt kan ta mer än en månad (om du till exempel importerar från Kina), kan du ha dina produkter på mindre än en vecka om du använder dig av flygfrakt. Samtidigt kommer detta med ett pris. Flygfrakt är ofta bra mycket dyrare än sjöfrakt.

Beroende på vad du ska frakta kan det dock bli lönsamt med flygfrakt i alla fall. Främst gäller det om du ska importera mindre volymer, med en hög vikt per volymenhet. För att se om det verkligen blir lönsamt med flygfrakt, bör du kolla upp vad de olika bolagen tar för priser per kilo.

Samtidigt kan det se lite olika ut hur bolagen räknar. Vanligast är att priset kalkyleras helt och hållet på antalet kilo. Priset per kilo brukar då dessutom bli lägre ju mer som ska fraktas. Ibland används dock volymetrisk vikt för att räkna ut priserna vid en flygfrakt. Hör med ditt fraktbolag vilket räknesätt de tillämpar.

Sjöfrakt

En stor nackdel med sjöfrakt är att det tar lång tid, vilket nämndes kort ovan. Ofta tar det mer än en månad från hamn till hamn om du importerar produkter från till exempel Kina. Samtidigt kommer det med en del fördelar också. Framför allt är det billigare.

Importerar man från länder som Kina är det vanligt att man fyller en container (eller flera) med varorna. Priset blir lågt och hanteringen blir smidigare, samtidigt som risken för transportskador minskar mycket.

Ska man importera mindre än en containerlast (upp till 15 kubikmeter), får man ofta dela container med flera andra företag. Den största nackdelen med detta är att kubikmeter priset blir ganska mycket dyrare, än om du kör en full containerlast. Dessutom blir det dyrare hamnavgifter då administrationen ökar. En annan nackdel med detta är att riskerna för transportskador kan öka något.

Frakta säkert

Importerar man från Kina och andra sydostasiatiska länder, är det ett vanligt problem att exportemballaget är undermåligt. I och med att godset fraktas en lång väg, samtidigt som det ofta hanteras ovarsamt, föreligger en hög risk för fraktskador. Därför anser många att det är en bra investering att köpa packning av riktigt bra kvalitet. Det här kan till exempel handla om bubbelplast, EU-pall och att förstärka pallens hörn med frigolit.

20 Apr 2017