Se till att dina arvingar hittar sitt arv

Enligt arvsrätten tillfaller dina egendomar dina efterkommande när du dör. Om du inte är gift får dina barn ut sitt arv direkt, är du gift ärver först din make eller maka, och när denna dör få barnen pengarna. Det du äger när du dör är det som kallas ditt dödsbo, och dödsboet delas upp lika mellan dina barn. Det kallas att de får sin arvslott. Har du ett barn får denne alltihop, har du två barn får de hälften var osv.

Var finns arvet?

Det är inte ovanligt att en del förvirring uppstår kring ett arv, och hur många tillgångar den avlidne egentligen haft. En person med mycket fysisk egendom har kanske egendomen utspridd över landet eller till och med utomlands, magasinerat eller på andra sätt undanstoppat. Har personen haft ett företag kan dess tillgångar finnas lite varstans på olika lager eller depåer.

Logistiken kring ditt arv kan helt enkelt bli ett problem för dina arvingar, som inte vet vad som finns eller hur de ska få tag på det. I en sådan situation kan det bli rena detektivarbetet för dina efterkommande som antagligen måste ta hjälp av jurister för att reda ut hur och vad de sak ärva.

Förteckning över tillgångarna

Det bästa sättet att undvika sådan förvirring är att föra en noggrann förteckning över sina tillgångar, där man tydligt anger vad som finns och var det finns. Du bör också instruera de som sköter förvaringen av din egendom vad du vill ska hända när du dör och hur de ska gå tillväga för att dina arvingar ska få ut sitt arv.

Ett tydligt testamente

Ett sätt att ytterligare förtydliga din sista vilja är att skriva ett testamente. I ett testamente kan du tydligt ange var din egendom finns och vem av dina arvingar du vill ska få vad. Du kan dock inte välja att testamentera bort allting till ett barn och lämna de andra lottlösa. Som barn har man alltid rätt att få ut sin laglott, som är hälften av arvslotten. Om du i ditt testamentet ändå skriver att du vill göra ett barn arvlöst, kan det barnet bestrida testamentet och kräva ut sin laglott.

Ta hjälp av en jurist

Beroende på hur dina familjerelationer ser ut; om du är gift eller sambo, har barn med fler än en partner osv, kan ett testamente bli mer komplicerat att skriva. I det läget är det bästa att anlita en jurist eller advokat med kunskaper inom arvsrätt. Skriver du ett testamente som inte går ihop juridiskt kan det bli så att hela testamentet underkänns. När det gäller din sista vilja är det bästa alltid att försöka få det rätt direkt, ska man vara krass får du inga fler försök.

Förvara testamentet säkert

I övrigt är det inget speciellt komplicerat med ett testamente. Det ska vara skriftligt och det ska vara underskrivet av dig. Vidare ska det tydligt framgå att det är ett testamente och vara underskrivet av två opartiska vittnen. Se till att förvara testamentet säkert hos en bank eller en begravningsbyrå så att testamentet lätt kan tas fram och gås igenom efter ditt frånfälle.

Har du många tillgångar som finns utspridda över landet, bör du underlätta logistiken kring ditt eftermäle, och upprätta förteckningar över din egendom och även skriva ett testamente. Det är det bästa sättet att säkerställa att dina barn får tillgång till sitt rättmätiga arv.

Läs mer om arvsrätt här.

19 Mar 2018