Så flyttar man ett piano

Som med mycket annat är det rätt teknik som ska till när man flyttar tunga saker. Ibland ska man inte lyfta alls, går det kan man alltid använda rätt utrustning; en pirra, rullvagn, en lift, till och med en travers eller en vakummlyft. Ska man förflytta mindre,  men tunga saker, är en matta eller en enkel filt ett lätt sätt att förflytta dem på. Du lägger en matta eller filt under möbeln som du vill flytta och drar den dit du vill ha den. Har du ett piano, eller till och med ett kassaskåp kan du inte flytta den på det sättet. Då behöver du bärselar och en matta som pianot kan vila på.

Alla ska bära ungefär lika mycket

Hemligheten med att kunna bära ett piano, trots att det väger ungefär 100 kilo är den, att man bär en bit var. Är man fyra personer, bär var och en ungefär 30 kilo. Är man två bär var och en 50 kilo. Man läggar mattan under pianot. Mattan fäter man i fyra, eller två bärselar. Bärselarna måste man kunna justera så att pianot är rakt när man bär det även om personerna är olika långa. Även om man förflyttar pianot snett uppåt, som uppför en trappa, ska pianot ligga vågrätt vilket man kan göra med hjälp av bärselarna.

Skrymmande med ett piano

Det som kan vara svårt med att flytta pianot är att det är så skrymmande. Då kan det vara bra att någon går efter dem som bär pianot och ser till att de inte stöter mot några hinder, öppnar dörrar, varnar för om något kommer i vägen och ser till så att vägen är så fri framåt som det bara går. Lättast är det om man är många som hjälps åt. Ju fler och ju mer samspelt man är desto lättare är det för dem som faktiskt bär pianot. Här är det avgörande med erfarenhet och kunskap om vad som skonar kroppen för dem som bär på pianot.

Flyttfirmor som specialiserar sig på pianoflytt

Det finns flyttfirmor som har specialiserat sig på att flytta just pianon, flyglar och andra instrument, just därför att de är så pass svåra att flytta. De är vana vid flytt av olika instrument och anlitas då av konserthallar, pianotillverkare, instrumentaffärer, uthyrare och andra som behöver flytta sådana instrument ofta. Ibland kan det  räcka för dem att endast vara två då de flyttar dem, just för att de använder sig av tekniken och vet hur de ska förflytta sig och pianot som de bär på. Har man bara de rätta kunskaperna är inget för svårt.

26 Jul 2018