Repetitiva arbeten kräver extra god ergonomi

Ser man till hur det förr såg ut inom industri och produktion så var arbetsplatserna sällan utformade med de anställdas hälsa i fokus. Något som också syns idag då många dras med problem på ålderns höst - fysiska problem som skulle kunnat undvikas genom mer genomtänkta lösningar inriktade på bättre ergonomi.

Gemensamt för både industri och produktion är att att arbetena ofta innefattar repetitiva rörelser: man gör samma rörelser hela tiden, dag ut och dag in, och står i ungefär samma ställning genom hela passet. Det sliter enormt mycket på kroppen. Många tänker sig att det är tyngden som avgör - att lyfta exempelvis en mutter kan väl inte skada kroppen?

Faktum är emellertid att det är rörelsen i sig, i kombination med upprepning, som leder till förslitningsskador: man behöver inte lyfta någonting mer än exempelvis den egna armen.

Ergonomi på din arbetsplats - så ska du tänka

Hur når man då god ergonomi på en arbetsplats och hur kan du som arbetsgivare erbjuda dina anställda lösningar som A) inte riskerar att skada deras kroppar på sikt och B) öka effektiviteten och den egna profiten? Ett exempel på detta är att investera i arbetsbord som har mer genomtänkta lösningar där man exempelvis kan höja, sänka och justera borden allteftersom en arbetsdag förflyter.

Ett annat är att erbjuda byten mellan stationerna. Att kunna växla mellan stationer och arbetsuppgifter skapar bättre ergonomiska förutsättningar där det fysiska slitaget blir mindre - och där samtidigt det rent mentala hålls igång på ett helt annat sätt. Att göra samma saker hela tiden är inte bara osunt för kroppen: det är även sämre för hjärnan, kreativiteten och koncentrationen.

Minskade sjukdagar - ökade vinster

Genom att aktivt söka efter lösningar för en ergonomisk arbetsplats så kan man också skapa stora vinster. Detta kan dels illustreras genom att vinsten blir högre: varje enskild anställd kan arbeta i ett högre tempo som en följd av att ett ergonomi arbetsbord gör att man slipper sträcka sig, slipper böja sig ned och att man slipper stå i onaturliga ställningar.

Den andra vinsten ligger i att antalet sjukdagar kraftigt kan reduceras. Man räknar - enligt forskning - på att en mer genomtänkt ergonomi på arbetsplatser kan minska sjukdagar relaterade till muskulära skador - som en följd av repetitivt arbete - med upp till 70%. Har du råd att avstå investeringen?

19 Nov 2020