Redovisningsbyrån ger dig inspiration

Du får mer än hjälp med bokföringen när du anlitar en redovisningsbyrå. De har kompetens inom många områden, så du kan få professionell vägledning inom finansiering och marknad också.

Många ser revisorn mest som en utomstående kontrollant, och det händer att företagsägare undviker att berätta för mycket för personalen på redovisningsbyrån. Men man ska se dem som en resurs. De kan till och med ge inspiration till nya affärer, bara du frågar dem till råds.

Kontrollen har sin funktion

Din redovisningsbyrå i Stockholm har mängder av klienter inom de mest skiftande branscher. Man har också ett stort kontaktnät, inte minst bland andra revisionsbyråer och myndigheter. En auktoriserad revisor borgar för kvalitet och när du anlitar en sådan får du del av den goodwill och det goda rykte revisionsfirman har.

Kontrollfunktionen är till för att myndigheterna ska slippa kontrollera allt själva. De litar på revisorn, och det kan du också göra. Om revisorn inte sköter sitt jobb kan han förlora sin auktorisation, så det är till nytta för alla med ett väl utfört jobb.

Du lämnar din redovisning i trygga händer, och så länge man följer bokföringslagen och redovisar rätt har revisorn inga synpunkter på dina finanser. Vad du säljer, vilka kunderna är och vad de betalar är din ensak. Informationen kommer garanterat inte vidare, så du kan lita på revisionsbyrån. Vad de däremot kan tipsa om är att din prissättning kan vara för låg, hur du ska öka din omsättning och köpa in rätt saker.

Genom att analysera bokslutet kan man se vad som skulle kunna förbättras. Har du många osålda varor på lager kanske du ska se över dina hyllvärmare och göra förändringar där. Vinstfördelning, investeringar och skatteplanering är andra intressanta områden för en företagare, och revisorn berättar gärna vilka regler som gäller. Du vill ju inte missa varken avdrag eller bidrag som du har rätt till.

Utnyttja ett stort kontaktnät

Du har säkert ett eget nätverk av företagare som kan hjälpa dig i din verksamhet, men är de inte specialister på redovisning kanske du får felaktiga råd. Det säkraste är att ha en bra kontakt med en revisionsbyrå i Stockholm, som i praktiken funkar nästan som en advokat. De håller absolut tyst om dina siffror, och de ger gärna goda råd för att underlätta för dig. Utnyttja gärna att de har ett stort kontaktnät i staden. Kanske behöver du låna pengar och vill ha bra banktips. Redovisningsbyrån kan ge dig inspiration.

8 Sep 2020