Rationellt lager med pallställ

Att ha pallar på markplan i en fabrikslokal är inte särskilt rationellt. Placera istället pallar i pallställ och utnyttja fastighetens takhöjd optimalt.

Det anses idag självklart att gods hanteras och transporteras på pallar. Ingen skulle komma på idén att lasta eller lossa en stor lastbil eller ett fartyg “säck för säck”. De flesta pallar har standardmått och oftast med utgångspunkt från den så kallade Europapallen (80 x 120 cm). Pallar i kombination med smidiga gaffeltruckar är ett effektivt sätt att hantera allehanda gods.

Lagerhållning på pall ställer en del krav på lokalens utformning. Att det blir billigare att lagra på höjd istället för på markplan är självklart för en logistiker. I vissa branscher förekommer lagring “pall på pall”, men det är inte att rekommendera. Risken för ras är påtaglig. Det säkraste sättet är att ha pallarna i ställ som anpassats för hel-, halv- eller kvartspall.

Att välja pallställ

Valet av pallställ styrs till stor del av de varor som skall hanteras. Det finns två principer för lagerhållning, nämligen “först in – först ut” eller “först in – sist ut”. Om de pallar som ställs in först också skall gå ut först, krävs pallställ som går att komma åt från två håll. Detta ställer i sin tur krav på gångar mellan pallställen.

Har man varor som skall ligga på pall en längre tid kan pallställen placeras mot en vägg. En leverantör med specialinriktning på pallar och pallställ har stor erfarenhet av hur pallställ skall byggas och kan offerera en lösning som är anpassad till kundens specifika varuflöde.

28 Jul 2022