När kontoret behöver byta lokal

Livet är inte statiskt och det inkluderar arbetslivet i allra högsta grad. Ibland är det dags att flytta och då är frågan vem som organiserar. Allt från möbler till telekommunikation.

En företagsflytt är inte något man ägnar sig åt utan anledning. Det innebär trots allt en stor störning i det dagliga arbetet. Det drar med sig kostnader och det innebär krångel. En flytt kräver minst en persons heltidsengagemang under en längre tid för att fungera riktigt smidigt.

Ibland är det ändå nödvändigt att genomföra en företagsflytt i Stockholm av olika skäl. Då är det ovärderligt att ha en bra planering och att alla inblandade är informerade och engagerade. Entusiasm kan inte alltid framkallas, men ofta blir alla ändå lite upplivade av något nytt och förhoppningsvis bättre. Nya och mer anpassade lokaler är oftast en positiv sak.

En god planering bör bland annat bygga på antagandet att om något kan gå fel så kommer det att göra det. Ambitionen är att minimera skadorna!

Företagsflyttens fysionomi och stadier

Vid något tillfälle kan företaget se att det är dags för en flytt. Man kan vilja minska eller öka verksamheten. Företaget har tidigare inte hittat den ideala platsen vad gäller läge, parkering för anställda, lokalernas utseende - men nu kommer chansen. Drömkontoret har bara funnits som dröm men denna gång kanske man kommer nära. En lokal där det finns rätt ytor, i disposition och storlek.

Två delar är viktiga - den fysiska flytten och den del som innebär att alla vitala system flyttas och installeras i nya lokalen. För ett fungerande företag behöver båda delarna vara klara, helst mycket snabbt och helst samtidigt. Om ditt företag inte har verksamhet på helgen behöver den största delen av detta arbete ske då.

Att vara ansvarig för en företagsflytt

I bästa fall är det utmanande och lärorikt att ansvara för en företagsflytt. Checklistor finns för att fungera som kontroll att inget viktigt glöms. Troligen har din arbetsplats en rad egna rutiner och speciella omständigheter som dessutom måste hanteras. Med rimliga tidsramar bör inte detta ge några problem. Har alla tur fungerar uppkoppling och telefoner samt ljus och värme redan på inflyttningsdagen. Kanske.

Till det fysiska är det lämpligt att överlämna märkning till medarbetare och bärhjälp och kånkande av orimligt tunga skrivbord och skåp till proffsen. Märkningen för att rätt person ska hamna i rätt rum och kånkandet för att du vill ha fräsch och leende personal då måndagen gryr.

14 Oct 2020