När behöver jag en revisor?

Vad gör en revisor och när kan man behöva en sådan till hjälp? Kika vidare här nedan för att få veta mer om vad en revisor gör och när man kan komma att behöva en sådan.

Om man har svårt att veta ifall man är i behov av en revisor eller inte, så kan man fundera över följande olika saker innan man bestämmer sig för om man behöver en eller inte. Har man ett aktiebolag som är publikt, så kommer man att vara i behov av en revisor som sköter ekonomin åt en. Men om man istället har ett relativt nystartat privat bolag, så kan man själv välja ifall man behöver en revisor eller inte. Banker och andra finansieringsrörelser behöver alltid ha en revisor, det är de skyldiga till och har därmed inget val i den frågan. Det tredje som gäller är att om man har bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, så behöver man också ha en revisor.

Viktigt att tänka på

Om man uppfyller vissa andra kriterier så bör man också skaffa sig en revisor. Det är ifall det finns fler än tre anställda, man har mer än tre miljoner i nettoomsättning eller har mer än en och en halv miljon i balansomslutning. Är det så att man uppfyller något eller några av dessa kriterier så måste man ha en revisor som har hand om den ekonomiska biten i företaget. Man måste alltså inte ha en revisor ifall företaget inte uppfyller någon av dessa punkter eller om man bara uppfyller en av dem.

Ideell eller godkänd revisor

En revisor är en tjänsteman som genom revision verifierar den förekommande bokföringen som finns i företaget eller organisationen. En revisor behöver inte sitta på företaget i dess lokaler om dagarna, utan en revisor har ofta ett eget företag med kontorslokaler att arbeta i. Revisorer utför tjänster genom att sköta ekonomin och bokföringen åt företag som är i behov av den tjänsten. Det är även viktigt att den revisor som sköter bokföringen på företaget inte har några som helst egna intressen i verksamheten som utförs, då detta kan påverka hur bokföringen sköts. Denna person får alltså inte ha något ekonomiskt intresse i hur det går för verksamheten. En revisor kan vara ideell, godkänd eller auktoriserad som revisor. Om man arbetar inom det ideella går det ofta bra med en så kallad lekmannarevisor medan större bolag behöver ha en godkänd och auktoriserad sådan. Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.redovisningsfirmastockholm.nu/

13 Apr 2020