Mindre logistik med digitala tryck

Många är de som har vunnit på digitaliseringen. Att kommunikationen har förändrats i och med digitaliseringen har förändrat både vårt sätt att nå ut till varandra. Det är ju inte längre så att vi skriver brev till varandra, om det inte är så att vi behöver sända saker med breven. vill vi nå varandra idag. I stället är det mer och mer så att vi ringer varandra, skriver e-post till varandra och använder oss av sociala medier. När företagen vill nå ut till sina kunder är det mer och mer på samma sätt.

Även företagen kommunicerar på andra sätt

Företagen gör alltmer av sin marknadsföring digitalt, och på sociala medier, via annonser i digitala tidningar och på nätet. en del marknadsför sig via sin hemsida och använder sig då av marknadsföring via SEO, sökordsoptimering. För företagens del, som ju har använt sig mest av tryckerierna, är det inte längre lika viktigt att ha tryckta papper. Man har marknadsfört sig via annonser i tidningar och i och med att tidningarna också har blivit digitala har annonserna blivit det.

Och med det har tryckerierna förändrats

Av de anledningarna har tryckerierna ändrat sitt sätt att arbeta – blivit mer digital. De har anpassat sina tryckeri till digitaltryckeri och har tvingats ändra de maskiner som trycker då digitala tryck inte längre kräver stora utrymmen, med sådana stora plåtar som man en gång använde sig av.

När tryckerierna ännu var analoga, använde man sig av stora skärmar där man satte in texterna och bilderna rent bokstavligt. Någon skrev ut texten, och klippte till papper, rubriker och fotografier, som sedan sättarna satte in i stora skärmar som fotograferades. Fotografierna trycktes på plåtar som sedan tryckte den omvända bilden till rätt tryck på papper.

Alla annonser utformades just på dessa sätt och hela trycket var en komplicerad process även om den gick snabbt. Med de digitala trycken har processen kortats ner och snabbats på ännu mer.

För företagen har digitala tryck förenklats

För företagen har det blivit bättre, snabbare och enklare att marknadsföra sig. Man gör annonserna i sin dator, sänder en fil som sedan snabbt som ögat läggs in på rätt sida på de digitala plattformar som drar till sig kanske miljontals läsare varje dag, som till exempel Aftonbladet som har ungefär 2 miljoner läsare varje dag. Det är inte längre krångligt att utforma annonser; texterna och bilderna är digitala, det går att ändra färg och form på bara några sekunder. Även för tryckerierna har digitalieringen inneburit många fördelar som har effektiviserat deras arbete, och för att kunna konkurrera har de behövt kunna hänga med i utvecklingen. 

5 Jun 2019