LEI kod – varför och vad bör jag göra?

Genom nya EU-regler måste samtliga företag som köper eller säljer värdepapper använda en global identifieringskod (LEI kod). Orsaken att EU har infört denna regel handlar om att man vill skapa ett starkare skydd för de som handlar med olika värdepapper. Regeln gäller inte privatpersoner då de största summorna på värdepappersmarknaden omsätts av företag och andra juridiska personer.

Kravet på att inneha LEI kod gäller från början av januari 2018. För att handel ska kunna bedrivas behöver därmed en sådan kod finnas registrerad. Koden fungerar då som en identifiering i transaktionen vilket gör det mer spårbart vilka som varit del av transaktionen.

Varför global identifieringskod?

Kravet på identifiering är egentligen inget nytt. År 2014 införde EU krav på att samtliga aktörer inom derivathandeln måste identifieras. Det som nu skett är att detta regelverk har breddats så att identifiering gäller alla värdepapper så länge det är juridiska personer som genomför handeln. Är det enskild firma finns kravet på Lei kod bara om handeln genomförs med derivatinstrument och inte på andra värdepapper.

Det är den aktör som genomför handeln som måste ha koden. Det betyder att om ett företag enbart äger fondandelar så behöver kod införskaffas. Detsamma vid kapitalförsäkringar. I dessa fall är det en annan aktör som genomför handeln och i en kapitalförsäkring är det i praktiken ett försäkringsbolag som äger tillgångarna.

Vad behöver juridiska personer göra?

De som omfattas av regeln behöver skaffa en LEI kod för att kunna fortsätta genomföra handel med olika värdepapper. Detta alltså förutsatt att det inte är fondandelar eller värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Att registrera sig är enkelt och tar inte många minuter. Om osäkerhet finns över om företaget redan har en LEI kod kan detta kontrolleras hos GLEIF. De har registret över samtliga juridiska personer som innehar en LEI kod. Därmed kan man söka på sitt företag och därmed göra denna dubbelkoll.

Om inte koden finns behöver registrering ske. Detta sker genom att uppgifter kring företaget och dess ansvariga anges samt att en registreringsavgift betalas. Registreringskostnaden kan variera beroende på vilken utfärdare som används. Man kan räkna med en första kostnad på 150-200 Euro. Därefter kommer en avgift behöva betalas varje år man vill behålla koden. Den avgiften är då på ca 100 Euro. Den ska vara på 2/3 av registreringskostnaden.

Att äga värdepapper skapar däremot inte krav på att ha LEI kod. Det är enbart när transaktioner ska genomföras som koden behövs för att samtliga aktörer ska kunna identifieras. Detta betyder att exempelvis ett företag som äger aktier inte behöver skaffa kod förrän aktierna ska avyttras (eller att fler värdepapper ska köpas). Därmed kan man vänta med denna kostnad till försäljning ska ske. Man får däremot komma ihåg att handläggningstiden för att få en LEI kod beräknas till mellan 5 och 7 dagar.

Läs mer: http://www.leikod.nu/.

23 Jun 2018