Konkursansökan när medlen är slut

En ägare som har slut på pengar kan begära sitt företag i konkurs. Företaget kan också begäras i konkurs av fordringsägare som inte har fått betalt. Konkursansökan görs till tingsrätten.

En konkursansökan innebär att firman är på obestånd och inte kan fullgöra sina betalningar. Det är oftast tråkigt och ibland dramatiskt, för det betyder att företaget måste avslutas och att en hel del leverantörer knappt får betalt alls. En konkursansökan inkommer till tingsrätten, som i sin tur utser en advokat för konkursförvaltning. Därmed får det gamla företaget inte längre göra några affärer, utan det är konkursförvaltaren som säljer de tillgångar som eventuellt finns kvar.

De tillgångar som finns ska fördelas

Finns det personal, har de rätt till sina pengar. Det kan vara innestående semesterdagar eller obetald lön. Då går staten in med en lönegaranti, och personalen får ett brev från konkursförvaltaren med en blankett att fylla i. De uppger vilken fordran de har på bolaget och sedan betalar staten ut pengarna via länsstyrelsen.

Konkursförvaltaren säljer företagets tillgångar, till exempel varulager, maskiner och andra inventarier, och fördelar sedan de pengar som kommer in. Först och främst ska kostnaderna för konkursen betalas, alltså handläggningskostnader för ärendet och advokatens arvode. Därefter fördelar konkursförvaltaren proportionellt alla medel.

Det brukar vara de som har störst fordringar som får mest betalt, men oftast är leverantörerna de stora förlorarna i en konkurs. De flesta får i princip ett skriftligt besked om att de inte kan räkna med några pengar. Sedan avslutas bolaget och organisationsnumret gäller inte längre.

25 Aug 2021