Hur leder man andra människor?

Det är ingen lätt fråga att besvara. Vissa människor har mer fallenhet än andra att leda och motivera andra människor. Vissa är födda ledare och gör alla rätt redan från tidig ålder. Ledarskapsegenskaper behövs inte bara på företaget eller i organisationer, det gäller inom idrotten, i mindre grupper och vid till exempel olyckstillbud.

En central del när man leder andra, oavsett antalet, är att få ett helhetsgrepp på situationen för att se vad som behöver göras. När detta är gjort behöver man se hur var och en kan delta, det är viktigt att alla känner sig delaktiga.

Få en helhetsbild av situationen

Det är grundläggande att klargöra syftet och målet för att veta hur man ska leda grupper i en viss riktning. Varför ska man göra på ett visst sätt utan att veta varför? Sedan ska gruppen informeras om mål och riktning man vill ta, och hur man ska bäst uppnå detta. Sedan måste man gå ner på individnivå för att se vad varje person ska göra utifrån sin tjänst och roll. 

Som chef eller ledare måste man hålla reda på väldigt mycket. Då är det ett bra tips att ta hjälp av något företag som är specialiserade på ledarutveckling och utbildar chefer och ledare för att bli bättre och erbjuda ett nyttigt bollplank.

Se individerna i gruppen

Alla grupper är olika och fungerar på olika sätt. Precis som alla människor. För att få en grupp att fungera optimalt måste man se alla individers behov. Det finns inget som kan ger så stor motivation eller angagemang som att bli sedd och uppmärksammad av chefen. Det är vanligt med känslor och tankar som: "chefen ser mig inte, han/hon vet inte ens vad jag gör.." Och den enda gång man hör något från chefen är när något gått galet.

Alla har olika behov att bli sedda och få information gällande arbetet och framtid. Vi har alla även våra privata situationer och problem som kan påverka arbetet. Det är viktigt att chefen är lyhörd och förstående både gällande problem i arbetet och rent privat. 

Ge kontinuerlig feedback

Det är viktigt att ha dialog med gruppen för att den ska må bra och göra ett så gott arbete som möjligt. Ett bra tips är att ta korta möten, personliga eller via mail/telefon, för att kolla läget och ta tempen på medarbetarna. Det behöver inte vara något speciellt, det räcker att bara få höra hur det går. Självklart kan man ge feedback, positiv eller negativ, om det finns någon sådan. Det kan vara både stort och smått. Det kan göra underverk gällande motivation och engagemang.

9 Jan 2019