Gör företaget smidigare med modern telefonväxel

En telefonväxel har länge varit det bästa sättet för ett växande företag att på ett smidigt sätt hantera kontakten mellan medarbetare och gentemot kunder. För ett företag i servicebranschen, som ett logistikföretag, kan varje missat kundsamtal innebära ett missat uppdrag och därmed en missad inkomst. Med en telefonväxel ökar man tillgängligheten hos företaget och samtal kan lätt vidarebeordras och framför allt ställas i kö.

Förutom den äldre typen av stationär telefonväxel finns numera även en modernare typ av telefonväxel som bygger på en molnbaserad lösning med IP-telefoni.

Mobil växel i molnet

En mobil växel använder sig av IP-telefoni, vilket innebär att samtalen mellan medarbetare blir gratis, och kostnader för samtal till kunder och affärskontakter blir betydligt billigare. Det innebär även att medarbetare kan koppla upp sig mot växeln var de än befinner sig, även från utlandet. Allt som behövs är en internetuppkoppling. Med sina mobiltelefoner kan medarbetarna ansluta sig till växeln och vara tillgängliga för samtal. Samtidigt kan de se statusen på sina medarbetare och vidarefordra eller ta emot uppdrag. En mobil växel möjliggör en kraftig exponentiell ökning av ett företags tillgänglighet och gör att de aldrig behöver riskera att missa ett uppdrag på grund av brister i kommunikationen.

Perfekt för ett logistikföretag

För ett logistikföretag, där en stor del av arbetsstyrkan för det mesta befinner sig ute på uppdrag, är en mobil växel ett verktyg som verkligen underlättar kommunikationen och verksamheten. Möjligheten att ta uppdrag direkt, att bolla uppdrag mellan varandra och diskutera hur man lägger upp arbetet blir betydligt större med en mobil telefonväxel.

Till en mobil växel kan man koppla upp sig med en mobiltelefon, en pc och även fasta telefoner på kontoret. Det är möjligt att ha flera nummer kopplade till samma telefon, så en medarbetare kan göra samtal både från sitt privata nummer, sitt eget tjänstenummer och företagets officiella växelnummer.

Växeln växer med er

En mobil växel kan anpassas till företagets storlek. När företaget växer kan fler nummer läggas till, samt även möjlighet att skapa fler köer för olika ärenden och så vidare. Till abonnemanget kan även mer hårdvara som fasta telefoner och servrar läggas.

Denna möjlighet att skala upp och ner är typisk för molnbaserade lösningar. En annan sak som kännetecknar molntjänster är möjligheten för administratören av tjänsten att direkt lösa problem som dyker upp, så att kundens verksamhet och kommunikation aldrig drabbas. Ett logistikföretag kan med andra ord förenkla sin egen logistik vad gäller kommunikation och samverkan genom att installera en mobil växel med stöd för IP-telefoni.

28 Feb 2019