Gör en bakgrundskontroll innan anställning

För ett företag så är varje nyanställning en satsning. Det är lätt att glömma bort detta som anställd då man hela tiden har möjligheten att söka sig vidare till andra jobb och andra företag. För företaget så handlar det emellertid om att man satsar både tid och pengar på en person och att en felrekrytering kan vara ödesdiger på fler än ett sätt. En bakgrundskontroll av varje sökande till en tjänst kan vara nyckeln till att rätt person hamnar på rätt plats.

Hur ser då en bakgrundskontroll ut? Många företag har ett system där två stycken kontroller äger rum. Den första innebär att man begär ut uppgifter från belastningsregistret och det andra att man utför ett personlighetstest på de sökande kandidaterna. Det är bra, men det ger långt ifrån hela sanningen om en person. Det är inte omöjligt att manipulera ett personlighetstest och det är långt ifrån omöjligt att vara exempelvis kriminell utan att vara fälld för något brott - ännu.

Dessutom så anställer man personer utifrån specifika kompetenser och kunskaper och inte efter hur man exempelvis hanterar olika situationer eller hur tillmötesgående man är i samband med exempelvis interna möten. Det gör att en bakgrundskontroll bör gå lite djupare och att man bör ta sig tiden att skrapa lite hårdare på ytan. Det kan man också ta extern hjälp för att göra.

Anlita en extern partner för en bakgrundskontroll

Låt säga att du är en chef som ska anställa en person till en högre tjänst inom ert företag. Du har tre stycken kandidater att välja mellan och detta efter en omfattande gallring av hundratals sökande. Du har gjort en bakgrundskontroll enligt det vi nämnde ovan. Samtliga kandidater har rätt personlighet enligt det test ni utfört och ingen av dessa har några anmärkningar i sina respektive belastningsregister.

Det du gör nu är att ta extern hjälp för ytterligare en bakgrundskontroll som sköts av ett företag som specialiserat sig på just detta. Vi kan räkna upp personerna som sökt tjänsten och visa vad denna, mer djupgående, bakgrundskontroll visar dig och varför den kommer att göra ditt val enklare:

Person 1: Bakgrundskontrollen av denne person visar på väldigt allvarliga saker. Det går nämligen inte att verifiera personens CV. Ingen av referenserna svarar. Det finns inga uppgifter från Högskola och det finns egentligen ingenting som styrker att det som står skrivet i CV:et är sant. Det här är långt ifrån en ovanlig situation. Ett välkryddat CV sticker ut och få företag orkar ta sig tiden att ringa runt och verifiera uppgifterna som lämnas - man kanske hör av sig till en- eller två. I övrigt så litar man blint på det som står skrivet.

Person 2: Här finns inga oegentligheter att anmärka på gällande personens CV. Alla uppgifter stämmer och personen i fråga får idel tummar upp för sina arbetsinsatser, sin skolgång och sin förmåga driva sig själv och andra i rätt riktning. Ett chefsämne? Definitivt - men inte på ert företag. Det finns nämligen andra frågor som kommer upp i samband med en bakgrundskontroll. Personen är flitigt omnämnd på Flashback och har flertalet trådar på det forumet som visar på att hen har långt ifrån rent mjöl i påsen. Misstankar som stärks efter en koll av personens sociala medier där hen utrycker starka, politiska åsikter som går stick i stäv med företagets värderingar. Att anställa den personen kan skada företagets anseende och tvinga er till offentliga avböner i samband med att de avslöjas. Ni avstår kompetensen som finns hos personen då riskerna med en anställning är för höga.

Person 3: Här finns inga som helst oegentligheter. Kvinnans CV är korrekt och stämmer till punkt och pricka. Det finns inget som kan smutsa ner ert företag eller ligga er i fatet på hennes sociala medier och på det stora hela så verkar det vara en perfekt kandidat för tjänsten.

Frågan är alltså enkel - och svaret likaså: Vilken av dessa tre väljer du att anställa? Det är av den anledningen en extern bakgrundskontroll kan göra skillnad och innebära att satsningen på personen ni anställer lönar sig i längden. Det handlar om väl investerade pengar.

2Secure är ett företag som kan hjälpa till med bakgrundskontroll.

27 Feb 2020