God logistik viktigt vid större byggprojekt

Om du frågar ansvariga från diverse byggföretag i Stockholm vad som är det viktigaste att tänka på inför ett större bygge eller renovering, kommer de flesta att svara planering. God planering av hur arbetet ska utföras, när och av vem. En aspekt av byggen som också alltmer brukar få hög prioritet i planeringen är logistiken. Hur ska byggmaterial, verktyg och maskiner forslas till och från bygget? Hur hanteras byggsopor och rivningsmaterial?

Det behövs en logistikansvarig

De flesta byggföretag har numera någon som är logistikansvarig vid ett bygge eller en renovering. Tillsammans med byggledare och andra ansvariga är den logistikansvarige med redan från tidigt planeringsstadium, för att komma med värdefulla synpunkter på hur bygget kan planeras. Genom att redan på ett tidigt stadium ha en plan kring hur logistiken på ett bygge ska skötas ser man till att bygget sker så smidigt och säkert som möjligt.

Mycket dödtid på byggen

Ett faktum inom byggbranschen är tyvärr att en stor del av tiden spenderas outnyttjad. Under ett byggprojekt går en större del av tiden åt till att vänta än till så kallat värdeskapande arbete, den del av arbetet som faktiskt ger resultat. Dyra maskiner och arbetskraft står outnyttjad det mesta av tiden, på grund av att arbetet planerats för dåligt.

På ett bygge i en större stad som Stockholm sker dagligen en stor mängd leveranser; över ett helt byggprojekt räknas leveranserna till och från bygget i tusental. Ett vanligt problem inom byggbranchen har varit att dessa leveranser inte koordineras, utan leveransen sker till exempel ”någon gång under förmiddagen”. På sådana lösa premisser går det inte att planera effektivt, därav kommer all dödtid som spenderas på ett bygge.

In i minsta detalj

För att planera logistiken krävs en logistikansvarig som kan bryta ner dagarna i små tidsperioder, så kallade slots, likt de som finns på en flygplats för när planen har tillstånd att taxa in och ut och lyfta och landa. Någon som har den övergripande blicken och kan ta snabba beslut om någon leverans blir försenad eller kommer tidigt. Ett modernt byggprojekt måste löpa smidigt, det kostar mycket pengar och utförs inte sällan med ganska snäva tidsramar. En logistikansvarig blir en mycket värdefull tillgång i processen.

Logistik handlar mycket om att få alla på ett bygge, från byggjobbarna och städarna till leverantörer och byggledare, att ha samma bild av bygget i huvudet. En övergripande plan om hur saker och ting ska gå till och när de ska ske. Genom noggrann planering och genom att bryta ner byggprocessen till detaljnivå, kan man upprätta en plan för när och hur saker och ting ska ske.

Alla ska jobba mot samma mål

Nästa steg är att informera alla berörda parter och inpränta logistiktänket. Tidigare har arbetet på byggen skett ”lite eftersom”: arbetarna kommer på morgonen, har ett ungefärligt hum om vad som ska göras, upptäcker att det saknas material, sätter sig och väntar. Det är denna typ av bromsklossar i verksamheten som man råder bot på med en logistikansvarig, som ser till att allt material finns på plats när ett arbete ska utföras och har en reservplan om en leverans skulle bli försenad eller något annat oförutsett inträffar.

Bäst planering vinner

I Stockholm byggs just nu mer och större än på mycket länge. Över hela Storstockholm sker dagligen tusentals leveranser till olika byggen, och byggföretagen har allt att vinna på att satsa mycket på god logistik. I längden kommer det att visa sig att det är de byggföretag som har den bästa logistiken som blir de mest framgångsrika.

Här kan du läsa mer om hyr ett byggföretag arbetar.

25 Apr 2018