Få hjälp med rekrytering inom IT

IT sektorn präglas av intensitet och ett ständigt behov av utbildade och passande specialister. En bra rekryterare kan förenkla processen med att hitta rätt person för ens uppdrag.

Att IT-branschen är den som utvecklas snabbast idag är det ingen tvekan om. Just den intensiva tillväxten ställer en hel del krav på IT-sektorn. Ett stort sådant är det ständiga behovet av rekrytering. Med tanke på att IT behöver högutbildade och oftast erfarna specialister kan en sådan rekryteringsprocess både vara lång och i vissa fall inte särskild lyckad.

Ett hett tips i det sammanhanget är att få hjälp av ett framåtseende rekryteringsföretag. Att ha en bred kandidatpool kombinerad med duktiga HR specialister som prickar in rätt kandidat kan göra susen för ens rekrytering. Detta gäller givetvis för alla svenska industrier och rekryteringsprocesser.

En glad kvinna hälsar

Olika områden kräver olika specialister

Mobil-, och apputveckling, PHP, Python, webbutvecklare, support, teknik eller nätverkstekniker – allt detta är områden inom IT – branschen där specialister oftast behövs.

En frontend-utvecklare har helt andra kunskaper och kompetenser jämfört med en administratör av databaser. Ja, båda arbetar inom eller med IT och ja, vissa baskunskaper kan fungera som en gemensam nämnare yrkesmän emellan men i det stora hela är IT-sektorn och dess olika arbetsområden väldigt olika.

I många fall är företaget som söker en specialist medvetet om alla krav som denne ska uppfylla för att passa firman och det specifika uppdraget. Det finns dock sådana arbetsplatser där man inte kan kontrollera kunskaper och kompetenser själv (något som kan bero på att ledning och medarbetare inte är IT-specialister själva). Där kommer rekryteringsföretagen rätt in och kan vara av väsentlig betydelse.

Lön och erfarenhet hänger ihop

IT-sektorn är bra betald och det är allmänt känt. Dock förekommer det kraftiga skillnader löner emellan. En bevisad erfarenhet eller en nischad och eftertraktad sådan kan höja lönen. Samma gäller även personal som har kunskaper inom de nyaste teknologierna och har många slutförda projekt bakom sig, alla med bra resultat.

Hur kan en arbetsgivare veta vilken lön är befogad? Hur kan en IT-specialist veta om han/hon tjänar tillräckligt bra för arbetsuppgifterna som utförs? Båda frågor kan besvaras genom att göra en undersökning på nätet men med tanke på att det handlar om belöning kan en sådan information vara svår att hitta. I det här fallet kan återigen ett rekryteringsföretag vara till hjälp och fungera som en vägvisare och rådgivare för båda sidorna.

Läs mer om it-rekrytering på https://ants.se/

30 Mar 2020