Ekonomisk plan för BRF – ett krav

Om du sitter med i en bostadsrättsförenings styrelse måste du se till att föreningen har en godkänd ekonomísk plan för BRF. Den ska lämnas till Bolagsverket.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening och vet att ni måste förnya er ekonomiska plan. Den ska innehålla en rad uppgifter av ekonomisk och juridisk art. Syftet är att skydda nya bostadsrättsägare. När de köper en lägenheter ska de ha en rättvisande bild av föreningens ekonomi och juridiska förhållanden.

Du är vald till ordförande, eftersom du har ett stort mått av sunt förnuft. De som bor i föreningen har stort förtroende för dig. Men du vet också att din bästa gren inte är att upprätta detaljplaner för föreningen. Kronor och ören är du bra på, men juridik är ett svart hål.

Ta hjälp med att upprätta en ekonomisk plan för BRF

Du och din styrelse beslutar att ta fram en ekonomisk plan för BRF. Det finns bland annat advokatbyråer som har specialiserat sig på sådan materia. I flera avseende kan en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening liknas vid en budget för ett företag. Om fastigheten eller föreningen är ny, finns ett problem. Det finns inga data från föregående år att förlita sig på. Något årsbokslut har inte ännu hunnit upprättas.

En konsultbyrå hjälper till med en ekonomisk plan, baserat på erfarenhet som konsulterna har från andra bostadsrättsföreningar. De vet vilka delar som ska ingå i planen för att den ska bli godkänd av Bolagsverket. Allt från föreningens registreringsnummer och firma till detaljer om förväntade intäkter och kostnader.

1 Oct 2022