Digitala trapphustavlor - varför byta?

Varför ändra på ett vinnande koncept? Detta är sällan ett påstående som stämmer överens med verkligheten. Sant är nämligen ofta att det gör ont att byta - och att man därför håller kvar med gamla lösningar som förvisso kan fungera, men där alternativen alltid är bättre. Digitala trapphustavlor är ett ypperligt exempel på detta.

Hur ser er nuvarande trapphustavla ut? I många fall handlar det om en tavla där man sätter ut olika bokstäver som bildar namn på dem som bor i fastigheten och där man kompletterar detta med en anslagstavla att hänga övrig information på. När ska det renoveras, när planeras ett möte och hur gick den senaste OVK-besiktningen - viktig information som försvinner som en följd av att annan information sätts upp och stjäl fokus.

Tydligare information med digitala trapphustavlor

Med digitala trapphustavlor kan man istället highlighta all denna information och på ett tydligt sätt skapa ett schema där matnyttig information blandas med mer allmän sådan. Samma sak gäller för de som bor i fastigheten: våningsplan, kontaktuppgifter och namn på de boende. Genom detta skapas ett bättre och tydligare flöde av information - och detta på ett betydligt snyggare sätt. Den röra som en äldre trapphustavla ger försvinner helt och ersätts istället av en stram, snygg elegans.

Man kan även skapa bättre vägar rent allmänt. Har ni problem med exempelvis tvättstugan eller med bokning av allmänna rum? Det går att addera exempelvis bokningssystem till digitala trapphustavlor och genom detta skapa mindre friktion mellan grannarna. Det går givetvis även att koppla exempelvis ett nyckel- och låssystem mot de moderna tavlorna och vinna mycket i ren säkerhet och trygghet genom detta.

Kort sagt: varför ändra på ett vinnande koncept? Därför att det handlar om ett koncept som i många fall ger förluster. Digitala trapphustavlor däremot - de erbjuder enorma vinster och detta dessutom för en relativt billig kostnad.

5 Oct 2022