Då är det bra att starta ett offshorebolag

Du som har ett företag, aktiebolag eller ett holdingbolag, har du funderat på att starta företag, eller etablera dig utomlands? Vissa fördelar finns med att starta det till exempel i ett offshore-område som Dubai. Allt beror på verksamhetens art, avsikten med verksamheten och vilken geografi det har. Har du till exempel verksamhet som äger rum i någon del av Mellanöstern är det en mycket bra idé att starta ett offshore bolag just i Dubai.

Då är det en god idé att starta ett offshore-bolag

De har låg, eller ingen skatt på vinsten. De har få byråkratiska regler och få krav på administration och redovisning. Dock kan det vara svårt att göra rätt när man inte känner till vilka regler som trots allt finns och hur man går till väga rent administrativt, vilka blanketter som ska fyllas i och hur du kommer i kontakt med de olika myndigheter som kräver så i Dubai. Då kan man faktiskt anlita ett företag som kan allt detta.

Du får hjälp med:

  1. Att registrera bolaget i Dubai
  2. Bilda styrelse
  3. Sköta om redovisning, bokföring, revision och redovisning som går enligt lag och ordning i Dubai
  4. Ta hand om kontakter med myndigheter och banker

Man måste inte ha all verksamhet förlagd i Mellanöstern eller i Dubai för att registrera företaget där, man kan även ha en filial i Sverige, om man har sin huvudsakliga verksamhet där. I så fall kan man bedriva verksamheten även i Sverige under samma namn och rättigheter som andra svenska bolag.

Vill du ha ett holdingbolag är det en god idé att starta det i Dubai

Har du ett holdingbolag är det en annan bra idé att starta det i Dubai. Holdingbolag är ett bolag som du administrerar pengaflödet mellan dina andra bolag. Då har du redan förmodligen betalat skatt för de vinster som de gör i Sverige, varför ska du betala skatt på vinsten en gång till i Sverige? Det är i sådana lägen som det kan vara en god idé att placera just holdingbolaget inom ett offshore-område som Dubai. Där är kapitalvinstskatten noll procent.

Anlitar du ett bolag som hjälper dig att starta och driva bolaget i Dubai får du goda råd för hur du kan administrera verksamhet och företaget på plats där. Det behöver man eftersom deras företagsklimat ser ganska så annorlunda ut där. Då är det en god idé att få företaget administrerat av en expert på företag i offshore-områden.

5 May 2018