Brottmålsadvokat – står på sin klients sida i Göteborg

En brottmålsadvokat i Göteborg kan företräda både åtalade och brottsoffer. Du som blivit utsatt för brott kommer få en advokat tilldelad som målsägandebiträde.

En brottmålsadvokat är specialiserad på straffrätt. Det betyder att advokaten ifråga är expert på de juridiska frågor som rör förhållandet mellan staten och enskilda individer. Just det förhållandet är vad som straffrätt går ut på – det vill säga hur individer förhåller sig till den svenska lagen.

Detta handlar självklart till viss del om att försvara personer som står åtalade för att ha brutit mot en eller flera lagar. Men även för den som blivit utsatt för ett brott, behöver ofta en brottmålsadvokat. En brottmålsadvokat som företräder ett brottsoffer kallas för målsägandebiträde, och har i uppgift att föra brottsoffrets talan genom hela rättsprocessen.

Brottmålsadvokat som målsägandebiträde

En brottmålsadvokat i Göteborg kan alltså på samma gång ha erfarenhet av att företräda brottslingar och brottsoffer. Inte i samma brottmål, naturligtvis, men genom sin karriär. Detta är inget du som brottsoffer eller åtalad behöver känna dig nervös över, utan är ett tecken på att advokater har ett neutralt förhållningssätt.

En advokats främsta uppgift är att företräda sin klient och föra hans eller hennes talan gentemot myndigheter och domstol. Det innebär att inget förutom den klientens väl och ve är av intresse för advokaten, jämsides med att följa alla lagar och förordningar naturligtvis. Du som blir tilldelad en brottmålsadvokat som målsägandebiträde kan känna dig lugn med att din röst kommer bli hörd, och att du får hjälp genom hela rättsprocessen.

10 Oct 2022