Brandskydd är många åtgärder i huset

Det är mycket som man kan göra för att förebygga brand. Det finns olika tätningar, isolering, släckare och larm. Anlita ett expertföretag för ditt brandskydd.

Först och främst måste man tänka på att släcka levande ljus när man lämnar ett rum. Det är också viktigt att stänga av spisen när matlagningen är klar. Men ändå kan man inte förutse allt. Det kan uppstå ett elfel inuti en elektrisk apparat eller i en kabel, och det är sådant som inte syns direkt.

När något fel uppstår i en undanskymd del av huset är det bra om det finns olika typer av brandskydd. Man kan installera brandsäkra dörrar mellan olika utrymmen, så att en eld inte kan spridas. Isolering med stenull som viras runt rören är också en populär åtgärd, och eftersom stenull är obrännbart är det ett lämpligt material att använda.

Brandskydd är också larm och släckare

I första hand tänker man på att brandlarmet och brandsläckaren måste fungera. De måste ses över med jämna mellanrum så att de är i bästa skick när de behövs. Ofta behövs det flera, på strategiska ställen i huset, så att de är nära till hands. Brandfiltar är också bra att ha.

De brandgenomföringar som finns, alltså de hål i väggen där kablar och rör passerar mellan olika rum, måste installeras professionellt enligt specifika regler, och de måste också tätas. Denna brandtätning görs med fogmassa, och det är ett företag som kan allt inom brandskydd som ska göra jobbet. Då är du trygg som husägare.

26 Jul 2022