Bättre logistik möjliggör umgängesrätt

Skilsmässan behöver definitivt inte innebära två stycken förlorare. Många kämpar och stannar kvar för länge i dåliga äktenskap - något som skapar en förbittring och som står i vägen för det faktum att livet är till för att levas. Den lyckliga skilsmässan kanske inte fullt ut finns - ingen vill väl ge upp tanken på att man måste separera från den person man en gång har älskat och som betytt allt någon gång? - men den behöver inte innebära olycka heller.

Att skiljas med barn då? Där ligger den stora knäckfrågan kring huruvida en skilsmässa är att anse som lyckad eller som direkt olycklig och misslyckad. Barn i en skilsmässa far ofta illa och man gör det av en anledning som ofta ligger i att föräldrarna inte kan kommunicera med varandra. Det kan handla om att man bråkar under skilsmässan och inte kan komma överens om vem som ska ha vad, det kan handla om brusten kärlek där någon träffat en ny partner och det kan handla om vårdnaden av barnen. Det senare innebär en uppslitande vårdnadstvist och det är tyvärr något som ökat i Sverige, i många fall av helt fel skäl också.

Man inleder en vårdnadstvist som en hämnd mot sin partner och man glömmer att barnen är de som drabbas hårdast. Det man även glömmer bort är att partnern i fråga aldrig blir av med sin umgängesrätt. En umgängesrätt som finns för barnen och som - även vid ensam vårdnad - gäller och ska respekteras.

Samarbetssamtal ger smidigare lösningar

Därför är rådet att man tar hjälp vid en skilsmässa. Många onödiga konflikter rör det faktum att logistiken inte är friktionsfri: man har problem med att hämta och lämna, man kan inte komma överens om hur lång tid barnen ska bo hos respektive förälder och man har svårt att kommunicera fram en lösning som är till gagn för alla. Det kan man få hjälp med.

Genom att vända sig till den kommun man bor i och den familjerätt som finns så erbjuds man också ett samarbetssamtal där man - tillsammans med sakkunniga och eventuella juridiska ombud - får arbeta fram en lösning som passar alla, men i synnerhet barnen.

Genom ett samarbetssamtal så kan en vårdnadstvist undvikas och man kan få svart på vitt - genom ett skrivet och väl genomtänkt schema och avtal - på hur den framtida logistiken ska se ut. Man kan även arbeta fram en bättre kommunikation mellan föräldrarna där kanske en tredje part fungerar som en medlare och för fram alla önskemål. Bara för att man bråkar och inte kan komma överens så behöver inte en skilsmässa innebära en vårdnadstvist eller ett öppet bråk om den umgängesrätt som finns.

Du kan läsa mer om umgängesrätt här.

23 Jan 2019