Balpress – oumbärligt redskap för logistikföretaget eller grossisten

Alla företag inom transport- och åkerinäringen, samt lagerverksamheter och grossister, har behov av säker och effektiv avfallshantering, närmare bestämt återvinning av i första hand kartong, plast och papper. Ta en grossist till exempel, som dagligen tar emot och skickar ut paket, packar och packar upp. Att återvinna kartong och papper som kanske gått genom postsystem världen runt är inte att rekommendera, utan det blir mycket material som måste slängas och tas hand om varje dag.

För att hantera stora mängder återvinningsmaterial har många lager, grossister och logistikfirmor balpressar, som pressar ihop det kasserade materialet till behändiga balar, som lätt kan köras till pappersbruk eller återvinningsstationer. Återvinning av plast, papper och kartong är en del av arbetet som inget företag inom logistik kan bortse från. De måste ha ordentliga rutiner, samt maskiner för hanteringen.

Effektiva och bra för miljön

På stora lager hos grossister har man också i regel stora balpressar som pressar ihop kartong och plast var för sig. Dessa maskiner står i anslutning till lagerhyllorna, så att de anställda lätt kan ta skräp till balpressarna när de packar om godset. Balpressarna kan vara gigantiska och pressa balar som väger flera hundra kilo, men ändå går att ställa på en lastpall och köra iväg med gaffeltruck.

Balarna kan sedan transporteras direkt till ett pappersbruk om det är papper och kartong som återvinns, och direkt komma till användning i kretsloppet. Plast kan köras iväg till en återvinningscentral. Detta gör balpressarna till ett verktyg som inte bara underlättar hanteringen av avfall utan även gör den mer miljövänlig. Med tanke på hur stor volymminskning en balpress åstadkommer är det väldigt många transporter som inte behöver göras.

Alla företag kan ha nytta av en balpress

I Sverige finns många tillverkare av balpressar, och deras produkter används inom hela transportsektorn, inom återvinnings- och avfallsindustrin, på lager och på logistikföretag. En balpress är ett måste för ett företag som på ett smidigt sätt vill sköta återvinning av stora volymer skräp. Även om man bara behöver slänga några kartonger i veckan kan en balpress vara en bra investering, eftersom man kan vänta längre mellan turerna till återvinningen.

All wellpapp, kartong och papper slängs i balpressen, som pressar ihop materialet efter hand och frigör mer utrymme för att länga saker. De minsta balpressarna matar ut balar som endast väger 25 kg och enkelt kan tas med i en vanlig personbil till återvinningen, något som kanske bara behöver ske någon gång per månad. En resa med en bil jämfört med betydligt fler om företaget inte haft någon balpress.

Mer info om balpressar: https://www.balpressstockholm.se.

19 Mar 2019