Blogg

Sida 2

God logistik viktigt vid större byggprojekt

25 apr 2018

Om du frågar ansvariga från diverse byggföretag i Stockholm vad som är det viktigaste att tänka på inför ett större bygge eller renovering, kommer de flesta att svara planering. God planering av hur arbetet ska utföras, när och av vem. En aspekt av byggen som också alltmer brukar få hög prioritet i planeringen är logistiken. Hur ska byggmaterial, verktyg och maskiner forslas till och från bygget? Hur hanteras byggsopor och rivningsmaterial?

Det behövs en logistikansvarig

De flesta byggföretag har numera någon som är logistikansvarig vid ett bygge eller en renovering. Tillsammans med byggledare och andra ansvariga är den logistikansvarige med redan från tidigt planeringsstadium, för att komma med värdefulla synpunkter på hur bygget kan planeras. Genom att redan på ett tidigt stadium ha en plan kring hur logistiken på ett bygge ska skötas ser man till att bygget sker så smidigt och säkert som möjligt.

Mycket dödtid på byggen

Ett faktum inom byggbranschen är tyvärr att en stor del av tiden spenderas outnyttjad. Under ett byggprojekt går en större del av tiden åt till att vänta än till så kallat värdeskapande arbete, den del av arbetet som faktiskt ger resultat. Dyra maskiner och arbetskraft står outnyttjad det mesta av tiden, på grund av att arbetet planerats för dåligt.

På ett bygge i en större stad som Stockholm sker dagligen en stor mängd leveranser; över ett helt byggprojekt räknas leveranserna till och från bygget i tusental. Ett vanligt problem inom byggbranchen har varit att dessa leveranser inte koordineras, utan leveransen sker till exempel ”någon gång under förmiddagen”. På sådana lösa premisser går det inte att planera effektivt, därav kommer all dödtid som spenderas på ett bygge.

In i minsta detalj

För att planera logistiken krävs en logistikansvarig som kan bryta ner dagarna i små tidsperioder, så kallade slots, likt de som finns på en flygplats för när planen har tillstånd att taxa in och ut och lyfta och landa. Någon som har den övergripande blicken och kan ta snabba beslut om någon leverans blir försenad eller kommer tidigt. Ett modernt byggprojekt måste löpa smidigt, det kostar mycket pengar och utförs inte sällan med ganska snäva tidsramar. En logistikansvarig blir en mycket värdefull tillgång i processen.

Logistik handlar mycket om att få alla på ett bygge, från byggjobbarna och städarna till leverantörer och byggledare, att ha samma bild av bygget i huvudet. En övergripande plan om hur saker och ting ska gå till och när de ska ske. Genom noggrann planering och genom att bryta ner byggprocessen till detaljnivå, kan man upprätta en plan för när och hur saker och ting ska ske.

Alla ska jobba mot samma mål

Nästa steg är att informera alla berörda parter och inpränta logistiktänket. Tidigare har arbetet på byggen skett ”lite eftersom”: arbetarna kommer på morgonen, har ett ungefärligt hum om vad som ska göras, upptäcker att det saknas material, sätter sig och väntar. Det är denna typ av bromsklossar i verksamheten som man råder bot på med en logistikansvarig, som ser till att allt material finns på plats när ett arbete ska utföras och har en reservplan om en leverans skulle bli försenad eller något annat oförutsett inträffar.

Bäst planering vinner

I Stockholm byggs just nu mer och större än på mycket länge. Över hela Storstockholm sker dagligen tusentals leveranser till olika byggen, och byggföretagen har allt att vinna på att satsa mycket på god logistik. I längden kommer det att visa sig att det är de byggföretag som har den bästa logistiken som blir de mest framgångsrika.

Här kan du läsa mer om hyr ett byggföretag arbetar.

Värmepumpar idag ger mervärde

19 apr 2018

Om man talar om värmepumpar i allmänhet så är det flesta medvetna om att det handlar om att omvandla lagrad solenergi f- eller luft - för att värma upp huset. Borrar man djupt ner i grunden så kan det finnas berggrund och i denna finns solenergi lagrad.

Detta kallas för bergvärme och det är också de värmepumpar och energikälla som kan de absolut störst effekt - både ekonomiskt och för miljön. I och med att man använder sig av solenergi så är det grön energi som värmer upp huset.

Till skillnad mot exempelvis olja som är ett fossilt bränsle som någon gång kommer att ta slut. Olja bär dessutom en hög kostnad då priserna stiger i omvärlden och då man dessutom höjer skatten i Sverige. Något man gör i syfte att få bort den typen av uppvärmning - ett mål man satt till år 2020.

Bergvärme är dyrare att installera

Värmepumpar då? Finns det några andra fördelar utöver miljöaspekten? Ja, vi nämnde ekonomin ovan och det är faktiskt så att just bergvärme kan sänka den årliga kostnaden för energi med upp till hela 80%. Det är också den stora anledningen till varför just bergvärme är ett populärt alternativ - både hos husägare och hos de som aktivt letar efter hus. Det senare gör att du säkerligen kan nå ett högre pris om du skulle vilja sälja ditt hus i exempelvis Malmö.

Således - ur alla tänkbara perspektiv - en investering. Även andra värmepumpar ger, om än inte samma enorma som bergvärme, en tydlig effekt på energikostnaden. Däremot så ska man även veta att just bergvärme är absolut dyrast och att det kan kosta mellan 80-100.000 kronor att borra, köpa värmepump, få denna installerad samt återställa marken till normalt skick igen.

Därför kan ett annat val - som kostar mindre - vara en säkrare investering då man brukar räkna att det tar ungefär tio år innan man gått break-even och kan börja räkna hem pengarna som bergvärme genererar.

Utvecklade funktioner ger ökad komfort

De fördelar vi skulle vilja trycka på gällande värmepumpar i stort handlar om den utvecklade tekniken. Vi visar några exempel på denna:

 • Jobbar mot elbörsen: Du kan koppla upp din värmepump mot den nordiska elbörsen och där denna aktivt jobbar då priserna är lägre. Det tjänar du pengar på, såklart. Det enda du behöver är ett elavtal per timme med din leverantör samt en “grind” på din värmepump.
 • Tillgång till varmvatten: Om ni inte har en exceptionell förbrukning av varmvatten i ert hus i malmö (tre- eller fler tonåringar i familjen?) så brukar man inte längre behöva någon varmvattenberedare. Dagens värmepumpar går nämligen upp i effekt då ni använder varmvatten. Då ni inte gör det så sparar den sin prestanda.
 • Mobilstyrning: En app och en speciell lösning på din värmepump gör det möjligt för dig att plocka fram mobilen och genom den styra värmepumpen i fråga. är du på resa så är detta en väldigt bra lösning som du tjänar mycket på i slutändan. Naturligtvis kan du både sänka och höja kapaciteten också.

Läs mer om värmepumpar här.

Trimma bilen för längre hållbarhet

22 mar 2018

Med jämna mellanrum kan du ge din bil ett riktigt underhåll. Du förlänger bilens livslängd och får bättre betalt den dagen du vill sälja den. Den som köper bil, letar efter saker i annonsen om bilen har blivit rätt skött eller inte. Det som är viktigt är hur mycket använd den är; alltså hur många mil bilen har gått. Har den gått genom bilbesiktningen? Och är skatten betald? Det är det viktigaste.

När de väl kommer för att titta på bilen, är de intresserade av reparationer. Har du som bilägare sett efter din bil, eller inte? Vilket underhåll har du gett bilen? Var har du haft den? I ett garage eller ute på gatan?

Så varför inte ge din bil en riktig omgång?

Du kan köra den till en ”Gör det själv”-mack. Det första du kan göra är att byta olja på din bil. Du häller helt enkelt ut oljan – inte i avloppet, utan i en hink som du sedan tömmer i en gammal flaska som du ställer bland sopor som återvinns i en miljöstuga. Sedan är det dags för däcken. Kontrollera dem noga. Har du gamla däck bli du byta ut dem. Titta igenom fönstertorkarna. Dem kan du själv byta ut. Dammsug inuti bilen. Släng bilmattorna och köp nya. Torka av instrumentpanel och bildörrarnas insida. Rengör fönstren inifrån. Du kommer att se att bilen ser nästan ut som ny efter den rengöringen.

Ge ett riktigt rostskydd

Du kan låta bilen få ett ordentligt rostskydd i undersidan.  Till sist kan du ge bilen en riktig polering och varför inte en keramisk lackförsegling? Då får du en lackgaranti i flera år. Du kör bilen till en firma som gör keramiska lackförseglingar. Då får du bilen tvättad, fönster putsade, lacken polerad. Sedan får bilen flera lager med lack, som innehåller bland annat kisel oxid. Efter att bilen har fått flera lager lack, härdas bilen över natten. Det tar 36 timmar innan du får tillbaka bilen.

Se till att dina arvingar hittar sitt arv

19 mar 2018

Enligt arvsrätten tillfaller dina egendomar dina efterkommande när du dör. Om du inte är gift får dina barn ut sitt arv direkt, är du gift ärver först din make eller maka, och när denna dör få barnen pengarna. Det du äger när du dör är det som kallas ditt dödsbo, och dödsboet delas upp lika mellan dina barn. Det kallas att de får sin arvslott. Har du ett barn får denne alltihop, har du två barn får de hälften var osv.

Var finns arvet?

Det är inte ovanligt att en del förvirring uppstår kring ett arv, och hur många tillgångar den avlidne egentligen haft. En person med mycket fysisk egendom har kanske egendomen utspridd över landet eller till och med utomlands, magasinerat eller på andra sätt undanstoppat. Har personen haft ett företag kan dess tillgångar finnas lite varstans på olika lager eller depåer.

Logistiken kring ditt arv kan helt enkelt bli ett problem för dina arvingar, som inte vet vad som finns eller hur de ska få tag på det. I en sådan situation kan det bli rena detektivarbetet för dina efterkommande som antagligen måste ta hjälp av jurister för att reda ut hur och vad de sak ärva.

Förteckning över tillgångarna

Det bästa sättet att undvika sådan förvirring är att föra en noggrann förteckning över sina tillgångar, där man tydligt anger vad som finns och var det finns. Du bör också instruera de som sköter förvaringen av din egendom vad du vill ska hända när du dör och hur de ska gå tillväga för att dina arvingar ska få ut sitt arv.

Ett tydligt testamente

Ett sätt att ytterligare förtydliga din sista vilja är att skriva ett testamente. I ett testamente kan du tydligt ange var din egendom finns och vem av dina arvingar du vill ska få vad. Du kan dock inte välja att testamentera bort allting till ett barn och lämna de andra lottlösa. Som barn har man alltid rätt att få ut sin laglott, som är hälften av arvslotten. Om du i ditt testamentet ändå skriver att du vill göra ett barn arvlöst, kan det barnet bestrida testamentet och kräva ut sin laglott.

Ta hjälp av en jurist

Beroende på hur dina familjerelationer ser ut; om du är gift eller sambo, har barn med fler än en partner osv, kan ett testamente bli mer komplicerat att skriva. I det läget är det bästa att anlita en jurist eller advokat med kunskaper inom arvsrätt. Skriver du ett testamente som inte går ihop juridiskt kan det bli så att hela testamentet underkänns. När det gäller din sista vilja är det bästa alltid att försöka få det rätt direkt, ska man vara krass får du inga fler försök.

Förvara testamentet säkert

I övrigt är det inget speciellt komplicerat med ett testamente. Det ska vara skriftligt och det ska vara underskrivet av dig. Vidare ska det tydligt framgå att det är ett testamente och vara underskrivet av två opartiska vittnen. Se till att förvara testamentet säkert hos en bank eller en begravningsbyrå så att testamentet lätt kan tas fram och gås igenom efter ditt frånfälle.

Har du många tillgångar som finns utspridda över landet, bör du underlätta logistiken kring ditt eftermäle, och upprätta förteckningar över din egendom och även skriva ett testamente. Det är det bästa sättet att säkerställa att dina barn får tillgång till sitt rättmätiga arv.

Läs mer om arvsrätt här.

Bergvärme - avancerad logistik från natur till hem

7 mar 2018

Vissa innovationer är värda att lysa ett extra starkt ske på då de dels bär ekonomiska fördelar och dels också är skonsamma mot vår miljön. Klassisk win-win och ett tydligt exempel på en sådan handlar om bergvärme.

Där kan vi säga att det hela handlar om en logistisk kedja som sträcker sig från solen - där energin kommer - ner till berggrunden - där energin lagras - och in som uppvärmning av ditt hus i Stockholm - där du tar tillvara på den lagrade energin genom en bergvärmepump.

Fördelarna här är att A) det sliter inte så mycket på miljön. Jämför man med andra uppvärmningsmetoder - i synnerhet fjärrvärme - så släpper man ut extremt mycket mindre koldioxid och B)det sparar pengar; inom loppet av tio år så har den initiala kostnaden kommit att ätas upp och du kan börja räkna hem den vinst som du årligen gör genom att värma sitt hus i Stockholm med hjälp av bergvärme. En vinst som kan vara så hög som 80% jämfört med det tidigare alternativ du använt dig av.

Passar bergvärme hos dig?

Fördelarna är många med bergvärme, men det finns även några nackdelar. Vi tittar närmare på några av dessa lite snabbt:

 • Dyrt Bergvärme bär en hög initial kostnad som dessvärre inte är fast heller. Det vill säga - man kan omöjligen säga att det kostar si och så många kronor då det mesta handlar om hur det ser ut i det område i Stockholm där du bor. Det stora pengaslukaren i sammanhanget handlar om borrningen. Ju djupare man borrar, desto dyrare blir det. Vi kan , rent generellt, säga, att om kostnaden börjar överstiga 120.000 kronor så kanske det är bättre att överväga något annat alternativ än just bergvärme. Det finns andra exempel som fungerar på samma sätt, men där man använder sig av energi som lagrats i sjön, i jorden eller som finns i marken och i luften. Det ger kanske inte samma goda avkastning - men de är definitivt värda att överväga.
 • Geografi/geologi Hur ser det ut där du bo i Stockholm? Finns det överhuvudtaget möjlighet att borra efter bergvärme. Har dina grannar bergvärme, och i så fall - hur pass nära ligger deras borrhål? Det finns ganska många om- och men då man talar om bergvärme och inte minst så gäller detta geologin. Det är, helt enkelt, inte en lösning för alla.

På det stora hela dock: har du de ekonomiska medlen som krävs samt rätt förutsättningar så är definitivt bergvärme en lösning som kommer att ge dig ett enklare liv. Och - i Stockholm så kommer det dessutom en anna fördel: vid en vidareförsäljning så kommer bergvärme att ge dig ett högre slutpris. Många spekulanter söker aktivt efter villor med denna värmekälla.

Läs mer om bergvärme här.

Tips för dig som ska ta MC kort

28 feb 2018

Funderar du på att ta ett MC Kort i Stockholm? Eller du kanske redan har kommit så långt att det är dags för en uppkörning för ett MC kort? De flesta är nervösa inför uppkörning, vilket givetvis inte är särskilt konstigt. En instruktör håller koll på varje rörelse du gör, så det gäller att du kör på bästa möjliga vis. Om du har övningskört tillräckligt mycket och tränat på rätt saker bör det inte vara några problem. En ganska stor majoritet klarar provet – även om det är högst individuellt och skiljer sig mellan olika delar av landet (färre som klarar körprovet i Stockholm, till exempel). För att öka chansen att du ska få ditt MC kort på första försöket finns det en del saker som är bra att tänka på. 

Sex snabba tips

1. Släpp nervositeten. Du kan bara göra ditt bästa, och inte mer än så. Har du tränat på rätt saker och kört tillräckligt med din MC finns mycket goda chanser att du klarar provet. Tänk på din körning, och inget annat.

2. Blicken uppåt. Det är lätt att hålla blicken neråt vid vissa tillfällen, framförallt vid krypkörningsdelen. Påminn dig själv om att titta uppåt. Råkar du titta ner ett kort ögonblick är det ingen fara, men under längre perioder blir det ett problem som kan kosta dig ditt MC kort.

3. Var bestämd på bromstestet. Det är viktigt att du är bestämd under bromstestet och att du, även här, har blicken uppåt. Våga ta i med frambromsen, och inte för mycket på bakbromsen då det finns risk att den låser sig.

4. Håll rätt hastighet. Vid broms- och högfartstesten är det viktigt att du håller hastigheten. En del kör alldeles för långsamt, något som instruktören sannolikt inte ser med alltför blida ögon på. Att hålla för låg hastighet är något som bidragit till att många förare inte fått sitt MC kort på första försöket.

5. Var ska du köra upp? Bor du i Stockholm? I sådana fall kan det vara läge att åtminstone ta dig till Södertälje, istället för att köra upp i Farsta eller Jakobsberg. Andelen förare som klarar förarproven är nämligen markant lägre i Stockholm än i Södertälje och många andra delar av landet. Exakt vad det beror på är svårt att säga, men Umeå Universitet har i alla fall konstaterat genom en studie att inspektörerna i princip bedömer likvärdigt över hela landet. Problemet är alltså inte att inspektörerna i Stockholm skulle vara orättvisa.

6. Var uppmärksam. Du har säkert hört det tiotals gånger vid det här laget – men uppmärksamhet är avgörande. Är du tillräckligt uppmärksam och förutseende sätts du inte i plötsliga situationer, vilket speglar av sig på din körning. Om du kör förutseende kommer inspektören att känna sig trygg med dig. Det här är särskilt viktigt i mer trafiktäta städer som till exempel Stockholm eller Göteborg, där det finns mycket att hålla koll på. 

Få bilen ren som du använder på jobbet

6 feb 2018

Det är få som minns det, men för fyrtio år sedan och mer, kunde man lämna bort sin bil för en riktig biltvätt. Då tor personalen på en bensinmack hand om din bil, medan du kunde sitta med en kopp kaffe. Ja, det är sant. Till och med när du kom till en bensinmack kunde ge bilnycklarna till bensinmackspersonalen.

Då tvättade de fönstren på din bil och tankade den åt dig. Det var tider det. Sedan kom alla tankningsautomater och biltvättsautomater – och personalen försvann. Men tänk om det var möjligt att få en riktig service av din bil? Det är möjligt i Stockholm i alla fall. Där kan du lämna in bilen och få en riktig tvätt av bilen. Då rengörs bilen både utvändigt och invändigt. På utsidan används en högtryckstvätt som garanterat får bort all smuts. Sedan tvättas bilen för hand med bilsvamp och bilshampo. Efteråt vaxas och poleras bilen. Då håller den sig skinande under fyra månader framåt.

Sedan rengörs den invändigt. Allt skräp slängs som gärna samlas i bilen. Panelen blir ren från fläckar och tumavtryck. Handtagen inne i bilen rengörs. Stolklädseln får en omgång med rengöringsmedel. Har du skinnklädsel får de en omgång så den håller längre. Fortsätt läsa om biltvättar på: biltvättstockholm.se

Tvätta motorn

Dessutom kan du få motorn tvättad. Om du inte vet hur motorn ska rengöras är det mycket svårt att göra det på egen hand, utan att den förstörs. Med en ren motor kan du lättare hålla koll så att inte motorn angrips av rost eller annan smuts som gör motorn mindre effektiv. Efter att bilen är tvättad ut- och invändigt samt med en ren motor, kan du få en bilrekond. Då ser personalen till att alla delar fungerar som de ska. Med en bilrekond behöver du inte få obehagliga överraskningar med dyra bilreparationer som följd. Då får du veta hur bilen "mår" och kan åtgärda felen innan de blir så stora att den måste in på lagning. Det kostar mycket, både i reparationskostnader och i utebliven arbetstid. Vill du, kan du kan få solfilm på bilfönster. Med solfilm på fönster slipper du bli bländad när väl vårsolen tittar fram – och du får en svalare bil.

En bilrekond behöver du göra minst en gång om året. Om du använder din bil i jobbet och kör mycket, kan den behöva både en riktig biltvätt och rekond en gång per säsong. 

Vid logistik vill man ha effektivitet

23 dec 2017

Att packa saker så att allt får plats kan vara en riktig konst. Inte alltid lätt. Det gäller att ha fantasin för att allt ska ta så liten plats som det bara är möjligt. Alla som någon gång har flyttat vet hur svårt det kan vara att få plats med allt. Ofta har man hyrt en lastbil och så börjar man packa den. Helst vill man inte åka fler än en gång med alla saker. Det är tidskrävande att åka många gånger med några få saker. Ibland ska man åka långt, och har inte möjligheten ens att åka många gånger. Då gäller det att få allt packat på en liten yta.

Magasinering av saker man vill ha men inte kasta

Det samma gäller om du vill magasinera saker som du så gärna vill ha men inte vill slänga. Då gäller det att hyra en så litet magasin som möjligt så du slipper betala så mycket i hyra. Ska man ha blandade saker, som både möbler och fyrkantiga kartonger, då gäller det att planera hur du placerar alla saker.  Det är viktigt att stuva in sakerna på så liten yta som möjligt.

Tiden viktig vid logistik

I Japan pratar man om ”just in time”, vilket betyder att det mesta som förflyttas faktiskt kommer i tid. De är helt enkelt otroliga på att beräkna tider och hur lång tid det tar att förflytta en sak från en plats till en annan. Det bor 150 miljoner på en yta som är mindre än Finlands yta. (Där bor det drygt 5 miljoner). Trångboddheten gör att allt måste klaffa. Människor ska kunna förflyttas i en jämn ström (tåg och tunnelbanor, bilar och båtar). Gods och varor måste komma fram i tid. Att de lyckas med detta varje dag är ett under.

Packa resväskan

Samma sak gäller när man ska packa en resväska. Det gäller att få med allt på en så liten yta som möjligt. Vem vill gå omkring och släpa på en stor resväska när man har semester? Ännu mer gäller detta om man ger sig ut på en längre fotvandring. Som i fjällen. Där är packningen ännu, ännu viktigare. Då måste du ha med så många nödvändiga saker för att fjällvandringen ska bli så bra som möjligt. Du kan inte vara utan vatten, du kan inte vara utan mat, verktyg; som lampor, fickknivar, kåsör, tält, sovsäck och rätta kläder. Här är förberedelserna a och o. Så viktigt!

Bilsemester när du packar in alla i bilen

Den som någon gång har åkt på bilsemester vet hur svårt det är att packa bilen. Hur får man in barn, resväskor, vatten, husdjur, attiraljer, badgrejer och annat roligt i en och samma bil? Då gäller det att toleransen är hög, humöret på topp och att den som packar vet hur man gör. Allt man inte behöver underst, och det man absolut måste ha under resan överst. Helst ska husdjuren sitta i egna burar längst bak i bilen. Om inte annat så för säkerheten för djuret själv. Då gäller det att vänja djuret vid buren så inte det lilla husdjuret gnäller under hela resan, vilket kan göra vilken familj som helst galna.

Effektiv logistik

Alltså, sammanfattningsvis vill man ha en så effektiv logistik som möjligt när man transporterar människor, djur, saker och möbler, eller hur? Det är slöseri med resurser om man inte åstadkommer det, och vem vill slösa på energi? Att ratta en stor lastbil alldeles i onödan är inte bra kostnadsmässigt. Då vill man ha en så utnyttjad yta som möjligt. Att kunna köra bil är också mycket viktigt, men det är en annan femma.

Viktigt undvika arbetsbelastningar

22 dec 2017

Vad gör en ergonom? En ergonom arbetar med olika belastningsskador som man kan råka ut för på sitt arbete. Oftast gäller det arbeten med tunga lyft, inom byggbranschen, på lager, men även inom vårdyrket kan mycket tunga lyft ske på arbetstid. För att kunna bli ergonom är det viktigt att ha kunskap om hur kroppen fungerar. Så stor del av ergonomutbildningen handlar om medicinsk kunskap om kroppens muskler, skelett och nerver. Den som har en monoton arbetssyssla eller som återkommande lyfter tunga saker kan skada sina muskler, skelett, eller få nervskador, där belastningen kan göra så att nerver kommer i kläm. För dem som blir ergonomer är det mycket viktigt att känna till sambanden mellan dessa tre funktioner i kroppen. Alla ergonomer är högskoleutbildade. 

Vad gör en ergonom?

En ergonom kan antingen arbeta förebyggande eller med att reparera en skada hos en arbetstagare som har skadat sig på sitt arbete. Arbetsgivaren har ett ansvar, men knappast hela ansvaret för hur en arbetstagare mår. Det största ansvaret har arbetstagaren som måste se till att få så mångsidiga sysslor som hen bara kan få. Hen måste se till att inte skada sig på sitt arbete. Hen bör använda all utrustning som finns att tillgå för att inte skadas i sitt arbete. Finns inte nödvändig utrustning bör hen påkalla uppmärksamheten på det och se till att arbetsgivaren skaffar fram det för sina arbetstagare. Om inte arbetsgivaren lyssnar på det som arbetstagaren önskar sig, finns det andra vägar att gå. Enligt arbetsmiljölagen finns ett ansvaras arbetsgivaren att tillgodose en säker och bra arbetsmiljö för sina arbetstagare.

Ergonomer arbetar även förebyggande

Ergonomer arbetar även förebyggande så att en arbetstagare inte ska skadas av ensidiga belastningsskador. Om en ergonom kan komma till arbetsplatsen och göra besök, får hen en chans att se över arbetssituationen som arbetstagarna jobbar under och kan slå larm om det finns någon risk att arbetsmiljön kan vara skadande för arbetstagarna. Många framtida skador kan nämligen undvikas med rätt arbetsmiljö. Sådant som ergonomiska stolar, höj- och sänkbara skrivbord som möjliggör för arbetstagarna att stå eller sitta under sin arbetstid. Andra får gå-band vid sin arbetsplats för att kunna promenera under sin arbetstid. Allt sådant som stärker ryggen vid ett skrivbordsjobb. Vill du veta mer om ergonomi? Läs då www.ergonomiutbildning.nu

Ergonomer borde besöka arbetsplatserna

Det borde vara obligatoriskt att ergonomerna gjorde besök och inspektioner till fler arbetsplatser. Då skulel de kunna förutsäga och stötta personalen. Det vore viktigt att någon slog larm om någon miljö som skulle kunna ge permanenta belastningsskador. Det är det ergonomer ska kunna; både förutsäga framtida arbetsbelastningar, och ge råd och tips om hur något kan bli bättre. Så fram för fler ergonomer till arbetsplatserna. 

Bilverkstad – hitta rätt

26 sep 2017

Krångel med bilen? Trist. Är det dessutom första gången kan det vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att hitta en kunnig och prisvärd verkstad. Valen och frågorna är många. Ska den vara oberoende eller auktoriserad? Kommer garantin att gälla om jag låter den här verkstaden utföra jobbet? Hur mycket är det rimligt att det kostar?

I Solna och Stockholm finns en uppsjö av både auktoriserade verkstäder och allbilsverkstäder. Generellt kan sägas att de auktoriserade verkstäderna är specialiserade på ett specifikt bilmärke och besitter stor kunskap inom detta märkes modeller. Allbilsverkstäderna, så kallade oberoende verkstäder, tar som namnet avslöjar emot alla modeller.

Myter och sanningar

En vanlig föreställning när det gäller bilreparationer är att man är tvungen att ta sin bil till en auktoriserad verkstad för att garantin ska gälla. Detta stämmer inte eftersom marknaden för bilservice i Sverige är avreglerad och du har rätt att gå till vilken bilverkstad som helst. Däremot kan det finnas krav på att de reservdelar som används måste vara auktoriserade. Verkstaden måste dessutom utföra arbetet i enlighet med villkoren som dikteras i garantin. Ta kontakt med bilverkstaden och hör dig för vilka möjligheter de har att ge dig rätt service. En bilverkstad är skyldig enligt lag att meddela dig om vad som gäller och vad de har för tillvägagångssätt.

Konsumentverket, som är en statlig myndighet, har tillsammans med olika branschorganisationer arbetat fram regler och villkor för bilverkstäderna, som bygger på konsumenttjänstlagen. Kolla att du anlitar en verkstad som åtagit sig att följa dessa villkor. Har du några frågor kring detta kontaktar du lätt Konsumentverket via telefon eller gör ett besök på deras hemsida.

Att lokalisera exakt vad som är felet på bilen kan vara komplicerat och framför allt kan det hela bli väldigt dyrt. Försök att hitta en verkstad som har ett fast pris för felsökning, annars riskerar du att bli av med hela servicebudgeten innan reparationsarbetet ens är påbörjat.

I moderna bilar kopplas en dator till bilen, som i sin tur skickar en felkod tillbaka. Inget större arbete för serviceteknikern, men programvaran som de använder är dyr, vilket vissa firmor tar ut i priset för kunden. När sen det första problemet är lokaliserat och åtgärdat kan det i sin tur dyka upp ett nytt fel, tidigare ”dolt” av det andra felet. Som du ser skenar kostnaderna lätt iväg.

En seriös bilverkstad informerar dig om vad som kommer att behöva åtgärdas, och om fler behov dyker upp under arbetets gång, vilka skulle innebära merkostnader, kontaktar de dig alltid innan och  inväntar ditt godkännande. Du ska alltid kunna känna dig trygg och inte ha en känsla av att bli lurad 

Att tänka på

Om du har garanti, kolla vilka villkor som gäller för reparation. Kolla också att verkstadspersonalen använder sig av godkända reservdelar. Be om ordentliga prisuppgifter i förhand, inklusive felsökningskostnad. Det måste framgå om priset är fast eller kan ändras under hand. Be att teknikerna kontaktar dig om nya fel påträffas och kostnaderna blir högre.

Om du har med dig dessa enkla tips i bagaget blir det lätt att hitta en bra bilverkstad i Solna med omnejd!

Läs mer på http://www.bilverkstadsolna.com/.

Fördelar med att ha en bra uteservering

17 jul 2017

Som krögare finns det många fördelar med att ha en snygg, funktionell och överlag trevlig uteservering. Det här gör till exempel att fler gäster upptäcker krogen, att det sannolikt bidrar till en stor del av krogens omsättning och att du på ett billigt sätt får mer yta till gästerna.

En uteservering bör dock inte bara vara som en vanlig terrass eller altan. Till exempel är det viktigt att ha vindskydd, sköna utemöbler och infravärme för när kvällarna blir lite kallare. Särskilt infravärme och vindskydd är bra för att få gästerna att stanna lite längre på kvällen. Fryser de kommer de sannolikt att gå någon annanstans för att fortsätta kvällen.

Krogytan blir större

Som nämnt i inledningen kan krogytan bli bra mycket större med en uteservering. Hur mycket större den bli beror på hur stor den är från början och hur stor uteservering man har möjlighet att bygga. Har du mycket yta att bygga på kan du till exempel använda delar av ytan till att anordna live-konserter eller annan underhållning för gästerna.

Dessutom blir den extra kostnaden billig. Ligger restaurangen mer avsides och du har den på egen mark krävs det inte några extra månatliga kostnader för den (förutom underhåll och dylikt). Har du en restaurang inne i en stad behöver du sannolikt betala en hyra för den till kommunen. Den här hyran ligger dock vanligtvis bra mycket lägre än vad hyrorna per kvadratmeter gör för inomhushyran.

En viktig del av omsättningen

En uteservering bör inte bara ses som en bonus till restaurangen. Faktum är att det ofta är en mycket stor del av krogars omsättning. Om din krog inte har en uteservering när våren börjar närma sig, är risken stor att den ratas till förmån för andra krogar där man kan sitta ute.

Dessutom blir säsongen för uteserveringar allt längre. Tänk på, som nämnt i inledningen, att ha ett vindskydd och filtar så att dina gäster trivs bra. Vill du dra nytta av hela säsongen är det viktigt med dylika bekvämligheter för gästerna.

Tänk på logistiken

För att få en riktigt bra uteservering krävs det att man planerar ordentligt. Det här innefattar till exempel infravärme, parasoll, vindskydd (som nämnt ovan) och rätt antal bord och stolar.

Till exempel är det lätt hänt att ställa ut lite för många bord och stolar när uteserveringen byggs eftersom man gärna vill dra nytta av den extra ytan som tillkommer. Det här kan dock orsaka praktiska problem. Det kan till exempel bli trångt för både personal och gäster. När de sedan ska gå med många tallrikar och restaurangen är fullbelagd – ja, då är det som upplagt för en kollision någonstans på vägen mellan köket och uteserveringen.

Vet mer om IBC tankar

16 maj 2017

En IBC tank är något som ofta används för att transportera farligt gods, antingen i form av bulklast eller vätskor. Då en IBC tank ofta används just i farliga sammanhang, har de en del krav ställda på sig vad gäller utformning, hållbarhet och storlek. Detta för att inte äventyra någons säkerhet.

Om termen IBC tank låter något obekant för dig, kanske du jobbar inom jordbruk eller sjöfart. Där brukar den nämligen kallas för farmartank istället. Oavsett om den kallas för farmartank eller IBC tank, kan det dock vara bra att lära sig mer om den. Särskilt om man funderar på att införskaffa en, eller använder en i till exempel arbetet.

Vad kostar det egentligen att köpa en ICB tank?

Om du är i färd med att införskaffa en IBC tank, har du säkerligen kollat lite på priserna redan. Du har då säkert märkt att en del tankar är dyrare än andra. Det här beror på flera saker.

Inte minst beror det på volymen. Större IBC tankar tenderar helt enkelt att kosta mer än mindre. Samtidigt finns det andra saker som spelar roll. Till exempel brukar det ingå en pall när du köper en IBC tank, vanligtvis av trä eller plast. Om du väljer trä- eller plastpall kan alltså även det påverka priset.

En annan faktor som påverkar priset är huruvida tanken är gjord för att frakta farligt gods eller inte. Visst används de ofta för att frakta farligt gods med – men inte alla och inte alltid. Vill man ha en IBC tank, men inte ska frakta farliga ämnen i den, kan man räkna med att komma undan några hundralappar billigare.

Vad det kostar skiljer sig alltså ganska mycket åt, beroende på vilken tank man köper. Ytterligare en faktor är återförsäljaren, där vissa är dyrare och andra är billigare. Du som behöver en ”vanlig” ICB tank kan räkna med att få betala runt 4 000 kronor (inklusive pall), plus-minus några hundralappar beroende på ovanstående faktorer.

Sedan finns det ICB tankar som kostar uppemot 30 000 kronor, och det går säkerligen att hitta tankar för under 3 000 kronor. Det beror även helt enkelt på vilka krav på kvalitet man har. Ska man frakta just farligt gods bör man ställa höga krav på kvaliteten.

Tillbehör som är bra att ha

En ICB tank är inte bara en ICB tank. Till den finns en rad olika tillbehör som kan göra hanteringen av dem enklare. Ofta följer flera av nedanstående tillbehör med vid ett köp. Så är det dock inte alltid. Nedan följer exempel på tillbehör som kan införskaffas till en tank.

 • IBC-nyckel, som gärna får vara i rostfritt eller i plåt.
 • En IBC-tratt, gärna med lock.
 • Med en sådan är det enkelt att få upp behållarna en bit ovanför marken.
 • Slangpaket
 • Låsanordning
 • Utloppsförlängare

Ska du importera varor eller produkter? Använd rätt fraktform

20 apr 2017

Flygfrakt eller sjöfrakt? När man ska ta in större föremål, eller ett större antal produkter, till Sverige ställs man inför frågan om hur det ska fraktas. Medan flygfrakt kan lämpa sig bra för vissa typer av transporter, kan det också vara dyrare än sjöfrakt. Kort sagt bör man ta reda på hur man billigast kan frakta sakerna – annars kan det sluta med att man betalar alldeles för mycket. Givetvis bör det också vara säkert, så att godset inte skadas på vägen.

Flygfrakt

Flygfrakt kommer med flera fördelar. Den största fördelen är just leveranstiden. Medan en sjöfrakt kan ta mer än en månad (om du till exempel importerar från Kina), kan du ha dina produkter på mindre än en vecka om du använder dig av flygfrakt. Samtidigt kommer detta med ett pris. Flygfrakt är ofta bra mycket dyrare än sjöfrakt.

Beroende på vad du ska frakta kan det dock bli lönsamt med flygfrakt i alla fall. Främst gäller det om du ska importera mindre volymer, med en hög vikt per volymenhet. För att se om det verkligen blir lönsamt med flygfrakt, bör du kolla upp vad de olika bolagen tar för priser per kilo.

Samtidigt kan det se lite olika ut hur bolagen räknar. Vanligast är att priset kalkyleras helt och hållet på antalet kilo. Priset per kilo brukar då dessutom bli lägre ju mer som ska fraktas. Ibland används dock volymetrisk vikt för att räkna ut priserna vid en flygfrakt. Hör med ditt fraktbolag vilket räknesätt de tillämpar.

Sjöfrakt

En stor nackdel med sjöfrakt är att det tar lång tid, vilket nämndes kort ovan. Ofta tar det mer än en månad från hamn till hamn om du importerar produkter från till exempel Kina. Samtidigt kommer det med en del fördelar också. Framför allt är det billigare.

Importerar man från länder som Kina är det vanligt att man fyller en container (eller flera) med varorna. Priset blir lågt och hanteringen blir smidigare, samtidigt som risken för transportskador minskar mycket.

Ska man importera mindre än en containerlast (upp till 15 kubikmeter), får man ofta dela container med flera andra företag. Den största nackdelen med detta är att kubikmeter priset blir ganska mycket dyrare, än om du kör en full containerlast. Dessutom blir det dyrare hamnavgifter då administrationen ökar. En annan nackdel med detta är att riskerna för transportskador kan öka något.

Frakta säkert

Importerar man från Kina och andra sydostasiatiska länder, är det ett vanligt problem att exportemballaget är undermåligt. I och med att godset fraktas en lång väg, samtidigt som det ofta hanteras ovarsamt, föreligger en hög risk för fraktskador. Därför anser många att det är en bra investering att köpa packning av riktigt bra kvalitet. Det här kan till exempel handla om bubbelplast, EU-pall och att förstärka pallens hörn med frigolit.

Investera i nya kontorsmöbler

15 mar 2017

Är det dags att investera i kontorsmöbler? Du kan vara både förstagångsköpare eller mer erfaren av att köpa in kontorsmöbler, oavsett så finns det vissa saker du bör ha i åtanke när du ska investera i nya kontorsmöbler.

Först och främst, vem ska använda kontorsmöblerna? Har du anställda så bör de ha en talan om vad som ska köpas in, det är ju ändå de anställda som ska sitta vid dem åtta timmar om dagen och trivas på sin arbetsstation. Olika anställda kanske har olika förväntningar på kontorsmöblerna och kan ha olika önskemål på funktioner. Var lyhörd, alla kanske inte vill ha ett höj- och sänkbart skrivbord, då är det onödigt att lägga pengar på det.

Vad behövs köpas in?

Behövs det endast nya skrivbord och stolar, eller är det möbler och tillbehör för ett helt nytt kontor? Har ni mycket pappersarbete så behöver ni säkert stora skrivbord där det får plats mycket pappersförvaring, pennor, eventuella pärmar och självklart en dator med skärm, tangentbord och mus. Ingen tycker om ett trångt skrivbord så fundera verkligen på storleken innan ni bestämmer er. Kom ihåg att ni säkert behöver hurtsar, hyllor och liknande för förvaring av resten av alla kontorsvaror. Försök hitta ett företag som säljer en helhetslösning för ert kontor så ni inte behöver handla från flera olika.

Personalen vill säkert ha kontorsmöbler som fyller en viss estetisk funktion, det vill säga hur skrivborden faktiskt ser ut, men det viktigaste är att det fyller sin funktion och är bekväma och ergonomiska för personalen att använda. Efter skrivbordet så kommer kontorsstolen. Vad vill din personal ha för kontorsstol? Att rekommendera är att ta en med hjul, höj- och sänkbart säte, stöd för hela ryggen och axlarna och sköna armstöd som går att justera efter den person som sitter i stolen. Men våga vara lyhörd här också, människor är olika och dina anställda har säkert olika förväntningar på vad de vill ha på sin arbetsstation.

Kontorsmöbler används i princip åtta timmar per dag, fem dagar i veckan och ska hålla i ett visst antal år, så tumma inte på priset. Bra kontorsmöbler ska fungera lika bra första året som femte året. Det betyder att möblerna ska klara minst 10 400 timmars jobb på fem år. Kvalité och pris hör ihop, så välj inte första bästa företag som säljer kontorsmöbler billigast. Våga kolla runt och se vad företagen kan erbjuda just er efter era önskemål.

På denna sida kan du hitta inspiration gällande vilka kontorsmöbler som ska köpas in till företaget.