Blogg

Sida 2

Ett körkort för bättre vardagslogistik

11 aug 2018

Man hör många i dagens samhälle tala om livspusslet och hur svårt det är att få ihop detta. En familj - två vuxna och två barn - i Stockholm kan ha så stora svårigheter att få allting att passa ihop att minsta lilla förändring kan stjälpa en hel veckas planering. Spontanitet är dte inte att tänka på. Vilka bitar innehåller då ett sådant livspusel och vad är det om gör det hela så pass svårt? Låt oss ge ett litet axplock:

 • Pendling: Den stora boven i dramat är resvägen från hem till jobb och vice versa. I Stockholm finns en välutvecklad kollektivtrafik, men trots det så får man vara beredd att spendera en hel del tid på resande fot. Föräldrarna kan förmodligen se att minst en timme kommer att spenderas i buss, på pendeltåget eller i tunnelbanan - där räknar vi dessutom lågt.
 • Barnen: Hämta och lämna på förskola, hjälpa till med olika aktiviteter - träning, kompisar och läxor - gör att tiden försvinner. En punkt som måste prioriteras.
 • Egen träning: Många fokuserar - med all rätt - på ditt eget välmående. Träning är en viktig ingrediens i detta. Men, ligger gymmet en bit bort så kommer samma problem med pendling att dyka upp igen. I synnerhet om man tränar på kvällstid så kollektivtrafiken går mindre regelbundet just då.
 • Hemmet; Man måste städa, handla, laga mat , tvätta och så vidare. Allt detta tar tid - i synnerhet att handla och frakta hem allting. Här finns det många som tar hjälp för att underlätta sin vardag. Det kan innebära att man beställer hem matkassar och/eller att man använder sitt rut-avdrag för exempelvis hemstädning. Det är ingen slump att det senare är som allra mest använt i Stockholm.

En gemensam nämnare man kan avläsa av ovan nämnda punkter handlar om logistiken. Stockholm är - till skillnad från en mindre stad - mer spretig och man är inte bunden till sin stadsdel/förort på samma sätt. Du kan exempelvis bo i Nacka, men arbeta i Kista - det kommer att ta extremt lång tid för dig att förlita dig på kollektivtrafikens lösningar för att läsa den ekvationen. Lösningen är ofta att ta bilen, något som fordrar ett körkort. Många säger att man inte behöver ett körkort och äga en bil i Stockholm. Vi skulle dock säga att det är en absolut nödvändighet för en barnfamilj i det läget. Av den enkla anledningen att ett körkort och en bil kapar tid och att den frigör fler luckor i schemat.

Så tar du körkort i Stockholm

I en mindre stad så blir ett körkort ofta något som man tar direkt i samband med sin 18-årsdag. Att köra bil är, på många sätt, mer än bara ett intresse - för många handlar det om en livsstil. Riktigt den infallsvinkeln finns inte bland unga i Stockholm och det är naturligt sett till vad vi ovan gick igenom.

Varför betala pengar för ett körkort då man ändå kan ta sig överallt genom kollektivtrafiken? Tills dagen då man får barn sker och då man måste tänka mer på den logistiska biten. Många föräldrar som saknar körkort önskar inget hellre än att ta ett sådant; man inser hur pass mycket ett sådant skulle underlätta och man ångrar att man inte tog det då man var yngre och hade tid.

Just tiden ställer till det: Man jobbar, man lever enligt de punkter vi gick igenom - hur ska man hitta en lucka för att plugga teori, köra lektioner hos en trafikskola och lära sig allt som har med bilkörning att göra? Det behöver inte ta så lång tid att ta sitt körkort. Detta då alternativet finns i form av en komprimerad utbildning i form av en intensivkurs.

Anmäl dig till en intensivkurs och få körkortet snabbare

Vi kan säga att du har viss körvana sedan tidigare. Skulle du anmäla dig till en trafikskola i Stockholm och säga att du är intresserad av en intensivkurs så skulle denna utgå efter dina köregenskaper. Du får berätta hur mycket du kört - hur länge sedan det var (bilkörning är till viss del en färskvara) och därefter så kommer den första lektionen att ligga som grund för hur din intensivkurs utformas. Det kan innebära fem dagar, det kan innebära åtta dagar eller tretton stycken.

Du varvar intensiva teoristudier med körlektioner och samtidigt så finns halkbana, teoriprov och uppkörning inbokade som morötter framför dig. Väldigt många klarar av att ta körkortet genom en intensivkurs.

Har du sparade semesterdagar eller en möjlighet att ledigt från jobbet så kan den här typen av utbildning vara den som löser dina svårigheter att passa ihop livspusslets alla bitar. En bil är ofta avgörande i detta.

Mer info om att ta körkort (och relaterade utbildningar) hittar du på denna hemsida: http://globenstrafikskola.se.

Så flyttar man ett piano

26 jul 2018

Som med mycket annat är det rätt teknik som ska till när man flyttar tunga saker. Ibland ska man inte lyfta alls, går det kan man alltid använda rätt utrustning; en pirra, rullvagn, en lift, till och med en travers eller en vakummlyft. Ska man förflytta mindre,  men tunga saker, är en matta eller en enkel filt ett lätt sätt att förflytta dem på. Du lägger en matta eller filt under möbeln som du vill flytta och drar den dit du vill ha den. Har du ett piano, eller till och med ett kassaskåp kan du inte flytta den på det sättet. Då behöver du bärselar och en matta som pianot kan vila på.

Alla ska bära ungefär lika mycket

Hemligheten med att kunna bära ett piano, trots att det väger ungefär 100 kilo är den, att man bär en bit var. Är man fyra personer, bär var och en ungefär 30 kilo. Är man två bär var och en 50 kilo. Man läggar mattan under pianot. Mattan fäter man i fyra, eller två bärselar. Bärselarna måste man kunna justera så att pianot är rakt när man bär det även om personerna är olika långa. Även om man förflyttar pianot snett uppåt, som uppför en trappa, ska pianot ligga vågrätt vilket man kan göra med hjälp av bärselarna.

Skrymmande med ett piano

Det som kan vara svårt med att flytta pianot är att det är så skrymmande. Då kan det vara bra att någon går efter dem som bär pianot och ser till att de inte stöter mot några hinder, öppnar dörrar, varnar för om något kommer i vägen och ser till så att vägen är så fri framåt som det bara går. Lättast är det om man är många som hjälps åt. Ju fler och ju mer samspelt man är desto lättare är det för dem som faktiskt bär pianot. Här är det avgörande med erfarenhet och kunskap om vad som skonar kroppen för dem som bär på pianot.

Flyttfirmor som specialiserar sig på pianoflytt

Det finns flyttfirmor som har specialiserat sig på att flytta just pianon, flyglar och andra instrument, just därför att de är så pass svåra att flytta. De är vana vid flytt av olika instrument och anlitas då av konserthallar, pianotillverkare, instrumentaffärer, uthyrare och andra som behöver flytta sådana instrument ofta. Ibland kan det  räcka för dem att endast vara två då de flyttar dem, just för att de använder sig av tekniken och vet hur de ska förflytta sig och pianot som de bär på. Har man bara de rätta kunskaperna är inget för svårt.

LEI kod – varför och vad bör jag göra?

23 jun 2018

Genom nya EU-regler måste samtliga företag som köper eller säljer värdepapper använda en global identifieringskod (LEI kod). Orsaken att EU har infört denna regel handlar om att man vill skapa ett starkare skydd för de som handlar med olika värdepapper. Regeln gäller inte privatpersoner då de största summorna på värdepappersmarknaden omsätts av företag och andra juridiska personer.

Kravet på att inneha LEI kod gäller från början av januari 2018. För att handel ska kunna bedrivas behöver därmed en sådan kod finnas registrerad. Koden fungerar då som en identifiering i transaktionen vilket gör det mer spårbart vilka som varit del av transaktionen.

Varför global identifieringskod?

Kravet på identifiering är egentligen inget nytt. År 2014 införde EU krav på att samtliga aktörer inom derivathandeln måste identifieras. Det som nu skett är att detta regelverk har breddats så att identifiering gäller alla värdepapper så länge det är juridiska personer som genomför handeln. Är det enskild firma finns kravet på Lei kod bara om handeln genomförs med derivatinstrument och inte på andra värdepapper.

Det är den aktör som genomför handeln som måste ha koden. Det betyder att om ett företag enbart äger fondandelar så behöver kod införskaffas. Detsamma vid kapitalförsäkringar. I dessa fall är det en annan aktör som genomför handeln och i en kapitalförsäkring är det i praktiken ett försäkringsbolag som äger tillgångarna.

Vad behöver juridiska personer göra?

De som omfattas av regeln behöver skaffa en LEI kod för att kunna fortsätta genomföra handel med olika värdepapper. Detta alltså förutsatt att det inte är fondandelar eller värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Att registrera sig är enkelt och tar inte många minuter. Om osäkerhet finns över om företaget redan har en LEI kod kan detta kontrolleras hos GLEIF. De har registret över samtliga juridiska personer som innehar en LEI kod. Därmed kan man söka på sitt företag och därmed göra denna dubbelkoll.

Om inte koden finns behöver registrering ske. Detta sker genom att uppgifter kring företaget och dess ansvariga anges samt att en registreringsavgift betalas. Registreringskostnaden kan variera beroende på vilken utfärdare som används. Man kan räkna med en första kostnad på 150-200 Euro. Därefter kommer en avgift behöva betalas varje år man vill behålla koden. Den avgiften är då på ca 100 Euro. Den ska vara på 2/3 av registreringskostnaden.

Att äga värdepapper skapar däremot inte krav på att ha LEI kod. Det är enbart när transaktioner ska genomföras som koden behövs för att samtliga aktörer ska kunna identifieras. Detta betyder att exempelvis ett företag som äger aktier inte behöver skaffa kod förrän aktierna ska avyttras (eller att fler värdepapper ska köpas). Därmed kan man vänta med denna kostnad till försäljning ska ske. Man får däremot komma ihåg att handläggningstiden för att få en LEI kod beräknas till mellan 5 och 7 dagar.

Läs mer: http://www.leikod.nu/.

När det är dags för skolresa

7 jun 2018

Är det dags för en rolig skolresa för barnen? Att åka på en skolresa är en bra aktivitet som kan bli ett minne för livet. De flesta av oss som har åkt på en skolresa kommer ihåg känslan när bussen åkte från skolan och man visste att äventyret låg framför en. Kanske klassen åkte utomlands, med färja, och med bussen som enkelt och bekvämt gjorde att hela klassen kom fram till destinationen.

Att åka på en skolresa betyder mycket för sammanhållningen i klassen. Kommer man väl bort från skolan, innebär det ju inte att man slutar lära sig nya saker, det sker bara på ett annat sätt. Vi alla går ju i skolan för att lära oss för livet, och vad utbildar oss bättre än att leva just det livet, men med öppet sinne.

Många timmars planering innan en skolresa

Många tänker inte på allt som ligger bakom en skolresa. Läraren och föräldrarna har lagt flera timmars planering på vart skolresan ska ta vägen, hur många dagar som klassen ska vara borta, vad som ska ske under skolresan och hur klassen ska komma till platsen dit resan styrs.

Hyra buss, till exempel, ta kontakt med vandrarhem, kontakta andra skolor dit man kanske kan åka och träffa andra klasser, köpa mat och dryck och biljetter till olika aktiviteter är bara några av de saker som lärarna och föräldrarna planerar och organiserar. Det är mycket tankebry, organisationsförmåga och energi som läggs på en resa som en klass ska göra. I bland åker skolorna till andra som organiserar hela resan i stället. Det brukar kosta en hel del, om det till exempel handlar om äventyrsaktiviteter, såsom idrottsaktiviteter, kajakpaddling, forsränning eller segling.

Företag har som affärsidé att arrangera skolresor

Det är flera företag som har som sin affärsidé att erbjuda skolor möjligheten att komma ut i naturen och leva enkelt, tälta, göra mat över öppen eld och klättra i bergen, fiska och leva lite vildmarksliv. Det är många nyttiga saker som barnen lär sig under sådana aktiviteter. Andra resor görs utomlands och då kanske man inriktar skolresan till något kulturellt, man besöker muséer, studerar konst, går på konserter eller teatrar.

Åker man utomlands lär man sig om det landets kultur, språk och mentalitet. I synnerhet om klassen studerar språk är en resa till något sådant land där man talar det språket en viktig bit. Att hyra buss för hela klassen är oftast det lättaste sättet att hålla ihop klassen. En klass har ofta några elever som hellre vill ta sig fram på egen hand och vill inte hålla ihop med resten av klassen. Då är en gemensam buss oftast en bra lösning för att se till att klassen håller ihop.

Catering i Stockholm – en utmaning i logistik

19 maj 2018

Ska man lyckas med bedriften att laga god och festlig mat till hundratals människor varje dag, och dessutom leverera den nylagade maten på utsatt tid till en rad olika adresser i en storstad som Stockholm – ja, då krävs exceptionellt god organisationsförmåga och ett sinne för logistik. Den cateringfirma som inte lever upp till kraven om god mat och kanske framför allt god service blir inte långvarig i Stockholm. Här finns kräsna kunder som vet vad de vill ha, och får de inte maten i rätt tid, eller om maten inte lever upp till deras förväntningar, då väljer de en annan firma nästa gång. Detta vet cateringfirmorna i Stockholm. Därför lägger en seriös cateringfirma i Stockholm ner mycket tid på ett effektivisera organisationen och optimera logistiken.

Vad tycker tidigare kunder?

När du är ute efter bra cateringfirmor i Stockholm finns det några saker du kan fundera över. Framför allt är det väl omdömen från tidigare kunder som väger tungt. Men att en cateringfirma har fått några dåliga omdömen betyder inte betyda att de inte är något att ha. Omdömen på nätet kan lämnas av vem som helst, och en del människor kan ha orimliga krav eller ha retat upp sig på någon småsak och bestämt sig för att låta cateringfirman lida för det. Ta omdömen med en nypa salt. Med detta sagt, har en firma bara fått dålig kritik finns det sannolikt en anledning till det.

Stort eller litet utbud?

Du kan också fundera över urvalet av mat. En firma som erbjuder en mängd olika maträtter kanske är att föredra om ni är många och har lite olika smak, eller bara vill kunna erbjuda en stor bredd. Är sällskapet stort kan det vara roligt att ha ett stort utbud att välja mellan.

Är du å andra sidan ute efter något mer specifikt, kan det vara en god idé att kolla med en cateringfirma som är specialiserad på just det området. I Stockholm finns gott om specialiserade cateringfirmor med fokus på till exempel fisk, skaldjur, sallader, vegetariskt; listan kan göras hur lång som helst och du kan alltid hitta något som passar till just din fest.

Vilken typ av service erbjuds?

Är du i behov av serveringspersonal till festen kan de flesta cateringfirmor erbjuda även det, här gäller dock att utbudet så klart blir större ju tidigare du är ute. Du bör också titta på hur mycket personal som ingår och om man kan skräddarsy lösningar. Det kan hända att firmorna erbjuder ett paket med si och så många servitörer till ett fast pris, medan du kanske bara behöver hälften så många. Återigen är ju det här en fråga om logistik för cateringfirman. De vill kunna erbjuda service till kunderna men samtidigt också hålla sina anställda i arbete. Som kund har du ju dock alltid möjlighet att välja den firma som erbjuder mest flexibilitet.

Var ute i god tid

Ju tidigare du är med din beställning, desto lättare blir det för cateringfirman att tillgodose alla dina önskemål. Det är normalt inga problem för en bra cateringfirma att förbereda goda och vällagade alternativ för den som är allergisk, eller bara äter vegetarisk eller vegansk kost, men de behöver veta i god tid för hur många maten ska vara till och precis när den ska levereras. Att köra nylagad mat genom Stockholms innerstad en lördagseftermiddag och få fram den till rätt adress vid rätt tidpunkt är inte det lättaste, det vet alla som har varit ute och kört i Stockholm. De anställda som levererar maten ska inte bara vara bra på livsmedelsregler och mathållning, de ska även kunna allt om genvägar och återvändsgränder i hela Storstockholm.

Det är viktigt när man arbetar med logistik

10 maj 2018

I Japan har man ett talesätt som beskriver allt som har med logistik i landet attt göra; ”just in time”. Där händer det i 99 fall av 100 att de kommer fram, precis i tid. Det finns så gott som inget som kommer för sent i det landet. Att göra fel finns helt enkelt inte på kartan, och skulle man någon gång göra det, innebär det oändliga böner om ursäkt. Och ändå räknar de inte med att bli förlåtna om minsta lilla misstag sker.

Här räknar vi tyvärr med misstag i logistiken

Riktigt så är det ju inte här i Sverige. Här räknar vi med misstag, åtminstone om det är ett företag som Statens järnvägar, som aldrig råkar komma ”just in time”. Det gäller att inte bli besviken om tågen inte kommer i tid. Här gäller det i stället att ställa in sig på förseningar, så slipper man bli besviken och istället få bli positivt överraskad om tågen någon gång råkar komma i tid. Här har vi i rätt så mycket att lära av japanernas ordspråk; ”just in time”.  Så när det kommer till svensk logistik, vad är det viktigaste som vi borde göra för att lyckas med det japanska undret ”just in time”?

Transporten

Transporten och det som sker under transportens gång är ju bland det allra viktigaste. Det får inte bli stopp under vägen. Här bör tåget gå ordentligt på rälsen. Transportverket måste lära sig från tidigare år att det snöar varje år och inte låta sig överraskas över att det råkar komma nederbörd från himlen under vintern i form av snö. Det går inte att längre skylla på underleverantörer som inte tar ansvar. Det är till syvende och sist Transportverket som har det yttersta ansvaret. Dags för Transportverket att åka till Japan och studera hur de lyckas komma ”just in time”.

Personalen

Förutom rälsar, fordon och annat är det personalen som ser till att varorna, människorna eller vad det nu är som ska transporteras, kommer fram och i tid. Personalen är a och o. Utan personal ingen transport. Det gäller att kunna få tag i de bästa. Är man ett logistikföretag gäller det att kunna rekrytera de bästa personerna till logistikföretaget.

Skyddsutrustning

Det gäller att kunna skydda transporten så långt det går. Skadade varor som kommer fram, även om de kommer fram i tid, är inget att ha. Då gäller det att varorna får exakt det skydd som krävs.

Då är det bra att starta ett offshorebolag

5 maj 2018

Du som har ett företag, aktiebolag eller ett holdingbolag, har du funderat på att starta företag, eller etablera dig utomlands? Vissa fördelar finns med att starta det till exempel i ett offshore-område som Dubai. Allt beror på verksamhetens art, avsikten med verksamheten och vilken geografi det har. Har du till exempel verksamhet som äger rum i någon del av Mellanöstern är det en mycket bra idé att starta ett offshore bolag just i Dubai.

Då är det en god idé att starta ett offshore-bolag

De har låg, eller ingen skatt på vinsten. De har få byråkratiska regler och få krav på administration och redovisning. Dock kan det vara svårt att göra rätt när man inte känner till vilka regler som trots allt finns och hur man går till väga rent administrativt, vilka blanketter som ska fyllas i och hur du kommer i kontakt med de olika myndigheter som kräver så i Dubai. Då kan man faktiskt anlita ett företag som kan allt detta.

Du får hjälp med:

 1. Att registrera bolaget i Dubai
 2. Bilda styrelse
 3. Sköta om redovisning, bokföring, revision och redovisning som går enligt lag och ordning i Dubai
 4. Ta hand om kontakter med myndigheter och banker

Man måste inte ha all verksamhet förlagd i Mellanöstern eller i Dubai för att registrera företaget där, man kan även ha en filial i Sverige, om man har sin huvudsakliga verksamhet där. I så fall kan man bedriva verksamheten även i Sverige under samma namn och rättigheter som andra svenska bolag.

Vill du ha ett holdingbolag är det en god idé att starta det i Dubai

Har du ett holdingbolag är det en annan bra idé att starta det i Dubai. Holdingbolag är ett bolag som du administrerar pengaflödet mellan dina andra bolag. Då har du redan förmodligen betalat skatt för de vinster som de gör i Sverige, varför ska du betala skatt på vinsten en gång till i Sverige? Det är i sådana lägen som det kan vara en god idé att placera just holdingbolaget inom ett offshore-område som Dubai. Där är kapitalvinstskatten noll procent.

Anlitar du ett bolag som hjälper dig att starta och driva bolaget i Dubai får du goda råd för hur du kan administrera verksamhet och företaget på plats där. Det behöver man eftersom deras företagsklimat ser ganska så annorlunda ut där. Då är det en god idé att få företaget administrerat av en expert på företag i offshore-områden.

God logistik viktigt vid större byggprojekt

25 apr 2018

Om du frågar ansvariga från diverse byggföretag i Stockholm vad som är det viktigaste att tänka på inför ett större bygge eller renovering, kommer de flesta att svara planering. God planering av hur arbetet ska utföras, när och av vem. En aspekt av byggen som också alltmer brukar få hög prioritet i planeringen är logistiken. Hur ska byggmaterial, verktyg och maskiner forslas till och från bygget? Hur hanteras byggsopor och rivningsmaterial?

Det behövs en logistikansvarig

De flesta byggföretag har numera någon som är logistikansvarig vid ett bygge eller en renovering. Tillsammans med byggledare och andra ansvariga är den logistikansvarige med redan från tidigt planeringsstadium, för att komma med värdefulla synpunkter på hur bygget kan planeras. Genom att redan på ett tidigt stadium ha en plan kring hur logistiken på ett bygge ska skötas ser man till att bygget sker så smidigt och säkert som möjligt.

Mycket dödtid på byggen

Ett faktum inom byggbranschen är tyvärr att en stor del av tiden spenderas outnyttjad. Under ett byggprojekt går en större del av tiden åt till att vänta än till så kallat värdeskapande arbete, den del av arbetet som faktiskt ger resultat. Dyra maskiner och arbetskraft står outnyttjad det mesta av tiden, på grund av att arbetet planerats för dåligt.

På ett bygge i en större stad som Stockholm sker dagligen en stor mängd leveranser; över ett helt byggprojekt räknas leveranserna till och från bygget i tusental. Ett vanligt problem inom byggbranchen har varit att dessa leveranser inte koordineras, utan leveransen sker till exempel ”någon gång under förmiddagen”. På sådana lösa premisser går det inte att planera effektivt, därav kommer all dödtid som spenderas på ett bygge.

In i minsta detalj

För att planera logistiken krävs en logistikansvarig som kan bryta ner dagarna i små tidsperioder, så kallade slots, likt de som finns på en flygplats för när planen har tillstånd att taxa in och ut och lyfta och landa. Någon som har den övergripande blicken och kan ta snabba beslut om någon leverans blir försenad eller kommer tidigt. Ett modernt byggprojekt måste löpa smidigt, det kostar mycket pengar och utförs inte sällan med ganska snäva tidsramar. En logistikansvarig blir en mycket värdefull tillgång i processen.

Logistik handlar mycket om att få alla på ett bygge, från byggjobbarna och städarna till leverantörer och byggledare, att ha samma bild av bygget i huvudet. En övergripande plan om hur saker och ting ska gå till och när de ska ske. Genom noggrann planering och genom att bryta ner byggprocessen till detaljnivå, kan man upprätta en plan för när och hur saker och ting ska ske.

Alla ska jobba mot samma mål

Nästa steg är att informera alla berörda parter och inpränta logistiktänket. Tidigare har arbetet på byggen skett ”lite eftersom”: arbetarna kommer på morgonen, har ett ungefärligt hum om vad som ska göras, upptäcker att det saknas material, sätter sig och väntar. Det är denna typ av bromsklossar i verksamheten som man råder bot på med en logistikansvarig, som ser till att allt material finns på plats när ett arbete ska utföras och har en reservplan om en leverans skulle bli försenad eller något annat oförutsett inträffar.

Bäst planering vinner

I Stockholm byggs just nu mer och större än på mycket länge. Över hela Storstockholm sker dagligen tusentals leveranser till olika byggen, och byggföretagen har allt att vinna på att satsa mycket på god logistik. I längden kommer det att visa sig att det är de byggföretag som har den bästa logistiken som blir de mest framgångsrika.

Här kan du läsa mer om hyr ett byggföretag arbetar.

Värmepumpar idag ger mervärde

19 apr 2018

Om man talar om värmepumpar i allmänhet så är det flesta medvetna om att det handlar om att omvandla lagrad solenergi f- eller luft - för att värma upp huset. Borrar man djupt ner i grunden så kan det finnas berggrund och i denna finns solenergi lagrad.

Detta kallas för bergvärme och det är också de värmepumpar och energikälla som kan de absolut störst effekt - både ekonomiskt och för miljön. I och med att man använder sig av solenergi så är det grön energi som värmer upp huset.

Till skillnad mot exempelvis olja som är ett fossilt bränsle som någon gång kommer att ta slut. Olja bär dessutom en hög kostnad då priserna stiger i omvärlden och då man dessutom höjer skatten i Sverige. Något man gör i syfte att få bort den typen av uppvärmning - ett mål man satt till år 2020.

Bergvärme är dyrare att installera

Värmepumpar då? Finns det några andra fördelar utöver miljöaspekten? Ja, vi nämnde ekonomin ovan och det är faktiskt så att just bergvärme kan sänka den årliga kostnaden för energi med upp till hela 80%. Det är också den stora anledningen till varför just bergvärme är ett populärt alternativ - både hos husägare och hos de som aktivt letar efter hus. Det senare gör att du säkerligen kan nå ett högre pris om du skulle vilja sälja ditt hus i exempelvis Malmö.

Således - ur alla tänkbara perspektiv - en investering. Även andra värmepumpar ger, om än inte samma enorma som bergvärme, en tydlig effekt på energikostnaden. Däremot så ska man även veta att just bergvärme är absolut dyrast och att det kan kosta mellan 80-100.000 kronor att borra, köpa värmepump, få denna installerad samt återställa marken till normalt skick igen.

Därför kan ett annat val - som kostar mindre - vara en säkrare investering då man brukar räkna att det tar ungefär tio år innan man gått break-even och kan börja räkna hem pengarna som bergvärme genererar.

Utvecklade funktioner ger ökad komfort

De fördelar vi skulle vilja trycka på gällande värmepumpar i stort handlar om den utvecklade tekniken. Vi visar några exempel på denna:

 • Jobbar mot elbörsen: Du kan koppla upp din värmepump mot den nordiska elbörsen och där denna aktivt jobbar då priserna är lägre. Det tjänar du pengar på, såklart. Det enda du behöver är ett elavtal per timme med din leverantör samt en “grind” på din värmepump.
 • Tillgång till varmvatten: Om ni inte har en exceptionell förbrukning av varmvatten i ert hus i malmö (tre- eller fler tonåringar i familjen?) så brukar man inte längre behöva någon varmvattenberedare. Dagens värmepumpar går nämligen upp i effekt då ni använder varmvatten. Då ni inte gör det så sparar den sin prestanda.
 • Mobilstyrning: En app och en speciell lösning på din värmepump gör det möjligt för dig att plocka fram mobilen och genom den styra värmepumpen i fråga. är du på resa så är detta en väldigt bra lösning som du tjänar mycket på i slutändan. Naturligtvis kan du både sänka och höja kapaciteten också.

Läs mer om värmepumpar här.

Trimma bilen för längre hållbarhet

22 mar 2018

Med jämna mellanrum kan du ge din bil ett riktigt underhåll. Du förlänger bilens livslängd och får bättre betalt den dagen du vill sälja den. Den som köper bil, letar efter saker i annonsen om bilen har blivit rätt skött eller inte. Det som är viktigt är hur mycket använd den är; alltså hur många mil bilen har gått. Har den gått genom bilbesiktningen? Och är skatten betald? Det är det viktigaste.

När de väl kommer för att titta på bilen, är de intresserade av reparationer. Har du som bilägare sett efter din bil, eller inte? Vilket underhåll har du gett bilen? Var har du haft den? I ett garage eller ute på gatan?

Så varför inte ge din bil en riktig omgång?

Du kan köra den till en ”Gör det själv”-mack. Det första du kan göra är att byta olja på din bil. Du häller helt enkelt ut oljan – inte i avloppet, utan i en hink som du sedan tömmer i en gammal flaska som du ställer bland sopor som återvinns i en miljöstuga. Sedan är det dags för däcken. Kontrollera dem noga. Har du gamla däck bli du byta ut dem. Titta igenom fönstertorkarna. Dem kan du själv byta ut. Dammsug inuti bilen. Släng bilmattorna och köp nya. Torka av instrumentpanel och bildörrarnas insida. Rengör fönstren inifrån. Du kommer att se att bilen ser nästan ut som ny efter den rengöringen.

Ge ett riktigt rostskydd

Du kan låta bilen få ett ordentligt rostskydd i undersidan.  Till sist kan du ge bilen en riktig polering och varför inte en keramisk lackförsegling? Då får du en lackgaranti i flera år. Du kör bilen till en firma som gör keramiska lackförseglingar. Då får du bilen tvättad, fönster putsade, lacken polerad. Sedan får bilen flera lager med lack, som innehåller bland annat kisel oxid. Efter att bilen har fått flera lager lack, härdas bilen över natten. Det tar 36 timmar innan du får tillbaka bilen.

Se till att dina arvingar hittar sitt arv

19 mar 2018

Enligt arvsrätten tillfaller dina egendomar dina efterkommande när du dör. Om du inte är gift får dina barn ut sitt arv direkt, är du gift ärver först din make eller maka, och när denna dör få barnen pengarna. Det du äger när du dör är det som kallas ditt dödsbo, och dödsboet delas upp lika mellan dina barn. Det kallas att de får sin arvslott. Har du ett barn får denne alltihop, har du två barn får de hälften var osv.

Var finns arvet?

Det är inte ovanligt att en del förvirring uppstår kring ett arv, och hur många tillgångar den avlidne egentligen haft. En person med mycket fysisk egendom har kanske egendomen utspridd över landet eller till och med utomlands, magasinerat eller på andra sätt undanstoppat. Har personen haft ett företag kan dess tillgångar finnas lite varstans på olika lager eller depåer.

Logistiken kring ditt arv kan helt enkelt bli ett problem för dina arvingar, som inte vet vad som finns eller hur de ska få tag på det. I en sådan situation kan det bli rena detektivarbetet för dina efterkommande som antagligen måste ta hjälp av jurister för att reda ut hur och vad de sak ärva.

Förteckning över tillgångarna

Det bästa sättet att undvika sådan förvirring är att föra en noggrann förteckning över sina tillgångar, där man tydligt anger vad som finns och var det finns. Du bör också instruera de som sköter förvaringen av din egendom vad du vill ska hända när du dör och hur de ska gå tillväga för att dina arvingar ska få ut sitt arv.

Ett tydligt testamente

Ett sätt att ytterligare förtydliga din sista vilja är att skriva ett testamente. I ett testamente kan du tydligt ange var din egendom finns och vem av dina arvingar du vill ska få vad. Du kan dock inte välja att testamentera bort allting till ett barn och lämna de andra lottlösa. Som barn har man alltid rätt att få ut sin laglott, som är hälften av arvslotten. Om du i ditt testamentet ändå skriver att du vill göra ett barn arvlöst, kan det barnet bestrida testamentet och kräva ut sin laglott.

Ta hjälp av en jurist

Beroende på hur dina familjerelationer ser ut; om du är gift eller sambo, har barn med fler än en partner osv, kan ett testamente bli mer komplicerat att skriva. I det läget är det bästa att anlita en jurist eller advokat med kunskaper inom arvsrätt. Skriver du ett testamente som inte går ihop juridiskt kan det bli så att hela testamentet underkänns. När det gäller din sista vilja är det bästa alltid att försöka få det rätt direkt, ska man vara krass får du inga fler försök.

Förvara testamentet säkert

I övrigt är det inget speciellt komplicerat med ett testamente. Det ska vara skriftligt och det ska vara underskrivet av dig. Vidare ska det tydligt framgå att det är ett testamente och vara underskrivet av två opartiska vittnen. Se till att förvara testamentet säkert hos en bank eller en begravningsbyrå så att testamentet lätt kan tas fram och gås igenom efter ditt frånfälle.

Har du många tillgångar som finns utspridda över landet, bör du underlätta logistiken kring ditt eftermäle, och upprätta förteckningar över din egendom och även skriva ett testamente. Det är det bästa sättet att säkerställa att dina barn får tillgång till sitt rättmätiga arv.

Läs mer om arvsrätt här.

Bergvärme - avancerad logistik från natur till hem

7 mar 2018

Vissa innovationer är värda att lysa ett extra starkt ske på då de dels bär ekonomiska fördelar och dels också är skonsamma mot vår miljön. Klassisk win-win och ett tydligt exempel på en sådan handlar om bergvärme.

Där kan vi säga att det hela handlar om en logistisk kedja som sträcker sig från solen - där energin kommer - ner till berggrunden - där energin lagras - och in som uppvärmning av ditt hus i Stockholm - där du tar tillvara på den lagrade energin genom en bergvärmepump.

Fördelarna här är att A) det sliter inte så mycket på miljön. Jämför man med andra uppvärmningsmetoder - i synnerhet fjärrvärme - så släpper man ut extremt mycket mindre koldioxid och B)det sparar pengar; inom loppet av tio år så har den initiala kostnaden kommit att ätas upp och du kan börja räkna hem den vinst som du årligen gör genom att värma sitt hus i Stockholm med hjälp av bergvärme. En vinst som kan vara så hög som 80% jämfört med det tidigare alternativ du använt dig av.

Passar bergvärme hos dig?

Fördelarna är många med bergvärme, men det finns även några nackdelar. Vi tittar närmare på några av dessa lite snabbt:

 • Dyrt Bergvärme bär en hög initial kostnad som dessvärre inte är fast heller. Det vill säga - man kan omöjligen säga att det kostar si och så många kronor då det mesta handlar om hur det ser ut i det område i Stockholm där du bor. Det stora pengaslukaren i sammanhanget handlar om borrningen. Ju djupare man borrar, desto dyrare blir det. Vi kan , rent generellt, säga, att om kostnaden börjar överstiga 120.000 kronor så kanske det är bättre att överväga något annat alternativ än just bergvärme. Det finns andra exempel som fungerar på samma sätt, men där man använder sig av energi som lagrats i sjön, i jorden eller som finns i marken och i luften. Det ger kanske inte samma goda avkastning - men de är definitivt värda att överväga.
 • Geografi/geologi Hur ser det ut där du bo i Stockholm? Finns det överhuvudtaget möjlighet att borra efter bergvärme. Har dina grannar bergvärme, och i så fall - hur pass nära ligger deras borrhål? Det finns ganska många om- och men då man talar om bergvärme och inte minst så gäller detta geologin. Det är, helt enkelt, inte en lösning för alla.

På det stora hela dock: har du de ekonomiska medlen som krävs samt rätt förutsättningar så är definitivt bergvärme en lösning som kommer att ge dig ett enklare liv. Och - i Stockholm så kommer det dessutom en anna fördel: vid en vidareförsäljning så kommer bergvärme att ge dig ett högre slutpris. Många spekulanter söker aktivt efter villor med denna värmekälla.

Läs mer om bergvärme här.

Tips för dig som ska ta MC kort

28 feb 2018

Funderar du på att ta ett MC Kort i Stockholm? Eller du kanske redan har kommit så långt att det är dags för en uppkörning för ett MC kort? De flesta är nervösa inför uppkörning, vilket givetvis inte är särskilt konstigt. En instruktör håller koll på varje rörelse du gör, så det gäller att du kör på bästa möjliga vis. Om du har övningskört tillräckligt mycket och tränat på rätt saker bör det inte vara några problem. En ganska stor majoritet klarar provet – även om det är högst individuellt och skiljer sig mellan olika delar av landet (färre som klarar körprovet i Stockholm, till exempel). För att öka chansen att du ska få ditt MC kort på första försöket finns det en del saker som är bra att tänka på. 

Sex snabba tips

1. Släpp nervositeten. Du kan bara göra ditt bästa, och inte mer än så. Har du tränat på rätt saker och kört tillräckligt med din MC finns mycket goda chanser att du klarar provet. Tänk på din körning, och inget annat.

2. Blicken uppåt. Det är lätt att hålla blicken neråt vid vissa tillfällen, framförallt vid krypkörningsdelen. Påminn dig själv om att titta uppåt. Råkar du titta ner ett kort ögonblick är det ingen fara, men under längre perioder blir det ett problem som kan kosta dig ditt MC kort.

3. Var bestämd på bromstestet. Det är viktigt att du är bestämd under bromstestet och att du, även här, har blicken uppåt. Våga ta i med frambromsen, och inte för mycket på bakbromsen då det finns risk att den låser sig.

4. Håll rätt hastighet. Vid broms- och högfartstesten är det viktigt att du håller hastigheten. En del kör alldeles för långsamt, något som instruktören sannolikt inte ser med alltför blida ögon på. Att hålla för låg hastighet är något som bidragit till att många förare inte fått sitt MC kort på första försöket.

5. Var ska du köra upp? Bor du i Stockholm? I sådana fall kan det vara läge att åtminstone ta dig till Södertälje, istället för att köra upp i Farsta eller Jakobsberg. Andelen förare som klarar förarproven är nämligen markant lägre i Stockholm än i Södertälje och många andra delar av landet. Exakt vad det beror på är svårt att säga, men Umeå Universitet har i alla fall konstaterat genom en studie att inspektörerna i princip bedömer likvärdigt över hela landet. Problemet är alltså inte att inspektörerna i Stockholm skulle vara orättvisa.

6. Var uppmärksam. Du har säkert hört det tiotals gånger vid det här laget – men uppmärksamhet är avgörande. Är du tillräckligt uppmärksam och förutseende sätts du inte i plötsliga situationer, vilket speglar av sig på din körning. Om du kör förutseende kommer inspektören att känna sig trygg med dig. Det här är särskilt viktigt i mer trafiktäta städer som till exempel Stockholm eller Göteborg, där det finns mycket att hålla koll på. 

Få bilen ren som du använder på jobbet

6 feb 2018

Det är få som minns det, men för fyrtio år sedan och mer, kunde man lämna bort sin bil för en riktig biltvätt. Då tor personalen på en bensinmack hand om din bil, medan du kunde sitta med en kopp kaffe. Ja, det är sant. Till och med när du kom till en bensinmack kunde ge bilnycklarna till bensinmackspersonalen.

Då tvättade de fönstren på din bil och tankade den åt dig. Det var tider det. Sedan kom alla tankningsautomater och biltvättsautomater – och personalen försvann. Men tänk om det var möjligt att få en riktig service av din bil? Det är möjligt i Stockholm i alla fall. Där kan du lämna in bilen och få en riktig tvätt av bilen. Då rengörs bilen både utvändigt och invändigt. På utsidan används en högtryckstvätt som garanterat får bort all smuts. Sedan tvättas bilen för hand med bilsvamp och bilshampo. Efteråt vaxas och poleras bilen. Då håller den sig skinande under fyra månader framåt.

Sedan rengörs den invändigt. Allt skräp slängs som gärna samlas i bilen. Panelen blir ren från fläckar och tumavtryck. Handtagen inne i bilen rengörs. Stolklädseln får en omgång med rengöringsmedel. Har du skinnklädsel får de en omgång så den håller längre. Fortsätt läsa om biltvättar på: biltvättstockholm.se

Tvätta motorn

Dessutom kan du få motorn tvättad. Om du inte vet hur motorn ska rengöras är det mycket svårt att göra det på egen hand, utan att den förstörs. Med en ren motor kan du lättare hålla koll så att inte motorn angrips av rost eller annan smuts som gör motorn mindre effektiv. Efter att bilen är tvättad ut- och invändigt samt med en ren motor, kan du få en bilrekond. Då ser personalen till att alla delar fungerar som de ska. Med en bilrekond behöver du inte få obehagliga överraskningar med dyra bilreparationer som följd. Då får du veta hur bilen "mår" och kan åtgärda felen innan de blir så stora att den måste in på lagning. Det kostar mycket, både i reparationskostnader och i utebliven arbetstid. Vill du, kan du kan få solfilm på bilfönster. Med solfilm på fönster slipper du bli bländad när väl vårsolen tittar fram – och du får en svalare bil.

En bilrekond behöver du göra minst en gång om året. Om du använder din bil i jobbet och kör mycket, kan den behöva både en riktig biltvätt och rekond en gång per säsong. 

Vid logistik vill man ha effektivitet

23 dec 2017

Att packa saker så att allt får plats kan vara en riktig konst. Inte alltid lätt. Det gäller att ha fantasin för att allt ska ta så liten plats som det bara är möjligt. Alla som någon gång har flyttat vet hur svårt det kan vara att få plats med allt. Ofta har man hyrt en lastbil och så börjar man packa den. Helst vill man inte åka fler än en gång med alla saker. Det är tidskrävande att åka många gånger med några få saker. Ibland ska man åka långt, och har inte möjligheten ens att åka många gånger. Då gäller det att få allt packat på en liten yta.

Magasinering av saker man vill ha men inte kasta

Det samma gäller om du vill magasinera saker som du så gärna vill ha men inte vill slänga. Då gäller det att hyra en så litet magasin som möjligt så du slipper betala så mycket i hyra. Ska man ha blandade saker, som både möbler och fyrkantiga kartonger, då gäller det att planera hur du placerar alla saker.  Det är viktigt att stuva in sakerna på så liten yta som möjligt.

Tiden viktig vid logistik

I Japan pratar man om ”just in time”, vilket betyder att det mesta som förflyttas faktiskt kommer i tid. De är helt enkelt otroliga på att beräkna tider och hur lång tid det tar att förflytta en sak från en plats till en annan. Det bor 150 miljoner på en yta som är mindre än Finlands yta. (Där bor det drygt 5 miljoner). Trångboddheten gör att allt måste klaffa. Människor ska kunna förflyttas i en jämn ström (tåg och tunnelbanor, bilar och båtar). Gods och varor måste komma fram i tid. Att de lyckas med detta varje dag är ett under.

Packa resväskan

Samma sak gäller när man ska packa en resväska. Det gäller att få med allt på en så liten yta som möjligt. Vem vill gå omkring och släpa på en stor resväska när man har semester? Ännu mer gäller detta om man ger sig ut på en längre fotvandring. Som i fjällen. Där är packningen ännu, ännu viktigare. Då måste du ha med så många nödvändiga saker för att fjällvandringen ska bli så bra som möjligt. Du kan inte vara utan vatten, du kan inte vara utan mat, verktyg; som lampor, fickknivar, kåsör, tält, sovsäck och rätta kläder. Här är förberedelserna a och o. Så viktigt!

Bilsemester när du packar in alla i bilen

Den som någon gång har åkt på bilsemester vet hur svårt det är att packa bilen. Hur får man in barn, resväskor, vatten, husdjur, attiraljer, badgrejer och annat roligt i en och samma bil? Då gäller det att toleransen är hög, humöret på topp och att den som packar vet hur man gör. Allt man inte behöver underst, och det man absolut måste ha under resan överst. Helst ska husdjuren sitta i egna burar längst bak i bilen. Om inte annat så för säkerheten för djuret själv. Då gäller det att vänja djuret vid buren så inte det lilla husdjuret gnäller under hela resan, vilket kan göra vilken familj som helst galna.

Effektiv logistik

Alltså, sammanfattningsvis vill man ha en så effektiv logistik som möjligt när man transporterar människor, djur, saker och möbler, eller hur? Det är slöseri med resurser om man inte åstadkommer det, och vem vill slösa på energi? Att ratta en stor lastbil alldeles i onödan är inte bra kostnadsmässigt. Då vill man ha en så utnyttjad yta som möjligt. Att kunna köra bil är också mycket viktigt, men det är en annan femma.

← Äldre inlägg